settings icon
share icon
سوال

چگونه کشمکش های زندگی زناشویی را مدیریت کنیم؟

جواب


کشمکش ها و درگیری های زندگی زناشویی، به دلیل طبیعت سقوط کرده انسان، یک واقعیت در زندگی هر زوجی است، حتی بین ایمانداران. ارتباط دوستانه و عاشقانه برای هرکسی آسان و طبیعی نیست. درمان این مشکل برای غیرایمانداران بسیار سخت است، برای اینکه انسان بدون مسیح ظرفیت عشق فداکارانه ندارد (افسسیان فصل 4 آیه های 22-23). اما دستورعمل های مربوط به زندگی زناشویی در کتاب مقدس به ما مسیحیان گفته شده است. به کار بردن اصول کتاب مقدسی در روابط زناشویی به ما امکان می دهد تا درگیری ها را بهتر مدیریت کنیم.

اولین و مهمترین اصل در حل کشمکش های روابط، به خصوص زندگی زناشویی این است که همدیگر را دوست داشته باشیم چون مسیح ما را دوست دارد (یوحنا فصل 13 آیه 34) و جانش را برای ما فدا کرد. افسسیان فصل 5 آیه 21 تا فصل 6 آیه 4 به روابط درون خانواده می پردازد: ما باید عاشقانه مطیع یکدیگر باشم و نیازهای طرف مقابل را به نیازهای خود ترجیح دهیم. این اصل به طور خاص درباره ازدواج صدق می کند؛ برای اینکه یک مرد باید همسر خود را مانند عشق مسیح به کلیسا دوست داشته باشد و به نیازهای او مانند نیازهای خودش اهمیت بدهد. زن هم باید از همسر خود اطاعت کند و به او احترام بگذارد (افسسیان فصل 5 آیه های 22-23).

به نظر می رسد که این دستور یک رهنمود ساده باشد، البته به استثنای در نظر گرفتن گرایش طبیعی انسان به منفعل بودن در روابط تا فعال بودن در آنها. زنانی که شوهران شان آنها را مانند عشقی که مسیح به کلیسا داشت دوست دارند با اشتیاق از همسر خود اطاعت می کنند، و مردان هم وقتی که همسرانشان به آنها احترام می گذارند و مطیع شان هستند، اشتیاق و عشق بیشتری نسبت به آنها دارند. مشکل همین جا است؛ هریک منتظر برداشتن قدم اول از طرف مقابل هستند. اما دستور خدا برای زنان و شوهران شرطی نیست. اطاعت مشروط به عشق و عشق مشروط به احترام نیست. برداشتن اولین قدم برای اطاعت از خدا، بدون توجه به کار طرف مقابل، کمک بسیاری زیادی به حل درگیری ها و ایجاد الگوهای جدید رفتاری می کند.

با در نظر داشتن مطالبی که گفتیم، وقتی درگیری و کشمکشی در زندگی زناشویی به وجود می آید، اولین گام خودآزمایی است (دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5). بعد از اینکه نگرانی های خود را به حضور خدا آوردیم و نقص ها، شکست ها و خواسته های خودخواهانه خودمان را صادقانه پذیرفتیم، می توانیم نگرانی های خود را به دیگران ابراز کنیم. علاوه بر آن، هدف و طراحی خدا برای ایمانداران، برآورده کردن نیازهای یکدیگر با صلح و آرامش است (کولسیان فصل 3 آیه 15). همه ما نیاز داریم تا با اشتباهات ما با مهربانی و بخشش رفتار شود و ما هم باید نیازها و نگرانی های خودمان را با مهربانی و بخشش به دیگران ابراز کنیم (کولسیان فصل 4 آیه 6).

بیان حقیقت همراه با عشق، کلید اصلی شنیده شدن است برای اینکه دیگران فقط زمانی حقایق سخت را قبول می کنند که به آنها نشان دهیم که چقدر برای ما مهم و باارزش هستند (افسسیان فصل 4 آیه 15). مردم در برابر حمله و انتقاد فقط حالت تدافعی ی گیرند و ارتباط با آنها به طور اجتناب ناپذیری با شکست مواجه خواهد شد. برعکس آن، مردم وقتی احساس می کنند که به آنها اهمیت می دهیم و خوبی آنها را می خواهیم اعتماد می کنند و حاضر می شوند تا برای رفاه و آسایش خودشان، با ما ارتباط برقرار کنند و بشنوند. بنابراین بیان حقیقت همراه با عشق برای حل کشمکش ها کاملا ضروری است. این موضوع به طور ویژه ای در زندگی زناشویی صدق می کند چراکه ارتباط نزدیک پیوسته با همسری که ما را ناراحت کرده باعث می شود تا بدترین های ما فوران کند. خاطر رنجیده، کلمات تند و تیزی تولید می کند و رنجش بیشتری به وجود می آورد. عادت کردن به تفکر و دعا قبل از صحبت کردن می تواند این دور باطل را بشکند. برای ارتباط برقرار کردن پرهیزکارانه نباید فراموش کنیم که با دیگران همانطوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود (لوقا فصل 6 آیه 31). خداوند می گوید، «خوشا به حال آنان كه برای برقراری صلح در ميان مردم كوشش می‌كنند» (متی فصل 5 آیه 9) و این هدف مسیحیان است .

ارتباطات و درگیری ها در زندگی زناشویی ابعاد بسیار گوناگونی دارند و کتاب مقدس سرشار از حکمت برای زندگی پرهیزکارانه است. فهرست زیر دستوراتی برای نوع رفتار ما با یکدیگر است:

برای حل درگیری های زندگی زناشویی باید:

• با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنیم – مرقس فصل 9 آیه 50

• یکدیگر را دوست داشته باشیم – یوحنا فصل 13 آیه 34؛ رومیان فصل 12 آیه 10؛ اول پطرس فصل 4 آیه 8؛ اول یوحنا فصل 3 آیه 11، 23؛ فصل 4 آیه های 7، 11، 12

• یکدیگر را تقویت کنید و باعث پیشرفت یکدیگر شوید– رومیان فصل 14 آیه 19، افسسیان فصل 4 آیه 12، اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 11

• خود را از دیگران داناتر ندانید – رومیان فصل 12 آیه 16

• برای خواسته های یکدیگر اولویت قائل شوید – رومیان فصل 12 آیه 10

• با هم سلام و احوال پرسی کنید – رومیان فصل 16 آیه 16

• فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید – فیلیپیان فصل 2 آیه 3

• به هم خدمت کنید – غلاطیان فصل 5 آیه 13

• یکدیگر را به گرمی به جمع خود بپذیرید – رومیان فصل 15 آیه 7

• یکدیگر را دوست بدارید و به هم احترام بگذارید- رومیان فصل 12 آیه 10

• در شادی و غم هم شریک باشید – رومیان فصل 12 آیه 15

• به یکدیگر آموزش دهید – رومیان فصل 15 آیه 14، کولسیان فصل 3 آیه 16

• به یکدیگر اهمیت دهید – اول قرنتیان فصل 12 آیه 25

• نسبت به هم بردبار و صبور باشید – رومیان فصل 15 آیه های 1-5، افسسیان فصل 4 آیه 2، کولسیان فصل 3 آیه 13

• با هم مهربان باشید و یکدیگر را ببخشید – افسسیان فصل 4 آیه 32، کولسیان فصل 3 آیه 13

• مطیع یکدیگر باشید – رومیان فصل 12 آیه 10، افسسیان فصل 5 آیه 21، اول پطرس فصل 5 آیه 5

• به یکدیگر تسلی و آرامش بدهید – اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 18

• یکدیگر را تشویق کنید – اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 11، عبرانیان فصل 3 آیه 13

• نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید – اول پطرس فصل 3 آیه 8

• برای هم دعا کنید – یعقوب فصل 5 آیه 16

• نزد یکدیگر به عیب های خود اعتراف کنید – یعقوب فصل 5 آیه 16

• همدیگر را بپذیرید – رومیان فصل 14 آیه 1، فصل 15 آیه 7

برای حل کشمکش های زندگی زناشویی:

• نسبت به هم مغرور نباشید – اول قرنتیان فصل 4 آیه 6

• یکدیگر را قضاوت نکنید – رومیان فصل 12 آیه 6

• به یکدیگر دروغ نگویید – کولسیان فصل 3 آیه 9

• نسبت به هم بی انصاف نباشید- اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21

• یکدیگر را توبیخ نکنید و به هم حسودی نکنید – غلاطیان فصل 5 آیه 26

• به هم خیانت نکنید – رومیان فصل 1 آیه 27

• از هم متنفر نباشید – تیطوس فصل 3 آیه 3

1. یکدیگر را به دادگاه نکشانید – اول قرنتیان فصل 6 آیه های 1-7

• از هم ایراد نگیرید – غلاطیان فصل 5 آیه 15

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه کشمکش های زندگی زناشویی را مدیریت کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries