settings icon
share icon
سوال

چگونه پس از مرگ یکی از عزیزانم به آرامش و آسودگی بازگردم؟

جواب


اگر عزیزی را از دست داده اید می دانید که تجربه تلخ و سختی است. عیسی مسیح درد از دست دادن عزیزان را با تمام وجود و از اعماق قلب درک می کند. در انجیل یوحنا (فصل 11 آیه های 1-44)، می بینیم که عیسی مسیح یکی از عزیزانش به نام ایلعازر را از دست می دهد. او شدیدا تحت تاثیر قرار گرفت و در سوگ از دست دادن دوستش گریه کرد. این داستان با گریه تمام نمی شود. عیسی مسیح می دانست که قدرت زنده کردن ایلعازر را دارد. او گفت، «آن كسی كه مردگان را زنده می‌كند و به ايشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر كه به من ايمان داشته باشد، اگر حتی مانند ديگران بميرد، بار ديگر زنده خواهد شد» (یوحنا فصل 11 آیه 25). عیسی مسیح با رستاخیز خودش بر مرگ غلبه کرد. آگاهی از این حقیقت که مرگ پایان کار ایمانداران به مسیح نیست، آرامش بخش است. کسانی که به عیسی مسیح نجات دهنده ایمان می آورند زندگی ابدی خواهند داشت (یوحنا فصل 10 آیه 28). خداوند جایی را برای ما فراهم کرده که دیگر مرگ، اشک و درد در آن وجود ندارد (مکاشفه فصل 21 آیه های 1-4).

حتی اگر باور داشته باشیم که عزیز از دست رفته ما در جای بهتری قرار دارد، غیبت او همچنان دردناک است. گریه برای عزیز از دست رفته ایرادی ندارد. عیسی مسیح هم برای مرگ ایلعازر گریه کرد، حتی با وجود اینکه می دانست می تواند او را به زندگی بازگرداند. خداوند ترسی از احساسات و پرسش های ما ندارد. ما می توانیم همه دردها و غصه های خود را بر دوش او قرار دهیم و به محبت او و اینکه به ما آرامش می دهد ایمان داشته باشیم (اول پطرس فصل 5 آیه 7). ما می توانیم خاطرات خوب فراوانی که با عزیز از دست رفته داشته ایم را به یاد بیاوریم و خوشحال باشیم که سهمی در زندگی آنها داشته ایم. می توانیم از تاثیراتی که آن عزیز در زندگی ما داشته را برای دیگران تعریف کنیم. انجام دادن کاری که عزیز از دست رفته از انجام آن لذت می برد یا مرور خاطرات او با دیگر دوستان یا آشنایان نزدیک می تواند به ما آرامش دهد. ما همچنین می توانیم با یک زندگی خداپسندانه، یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم.

باید بدانیم که سرچشمه نهایی آرامش، خداوند است (دوم قرنتیان فصل 7 آیه 6). به یاد آوردن عزیزان از دست رفته و گرامیداشت تاثیرات آنها در زندگی ما بسیار خوب است، اما نباید فراموش کنیم که کتاب مقدس ما را از دعا به آنها یا عبادت آنها برحذر داشته است. بلکه باید به پیشگاه خداوند دعا کنیم و از او طلب آرامش و شفا نماییم. کتاب مقدس می گوید، خداوند خدای مهربانی هاست و به ما در همه شرایط سخت آرامش می دهد (دوم قرنتیان فصل 1 آیه های 3-4). مطمئن باشید که خدا شما را دوست دارد و درد و رنج شما را درک می کند. به پناهگاه خداوند پناه ببرید، جایی که به آرامش واقعی خواهید رسید (مزامیر فصل 91 آیه های 1-2).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مرگ عزیزان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries