settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره تنهایی چه می گوید؟

جواب


تنها بودن و احساس تنهایی کردن دو چیز متفاوت هستند. انسان می تواند تنها باشد اما احساس تنهایی نکند. و همچنین می تواند در یک جمع شلوغ باشد اما احساس تنهایی کند. بنابراین، تنهایی یک احساس و پدیده ذهنی است، احساسی که در نتیجه حس جدایی از دیگر انسان ها به وجود می آید. کسانی که احساس تنهایی می کنند عمیقا دچار حس انزوا هستند. کلمه عبری ترجمه شده به «محزون» یا «تنها» در عهد قدیم به معنای کسی است که احساس« تنهایی، انزوا، فراموش شدگی، بدبختی» دارد. هیچ نوعی از غم و اندوه را نمی توان با احساس تنهایی در دنیا مقایسه کرد، حسی که می گوید ما دوستی نداریم، هیچ کسی به ما اهمیت نمی دهد، برای کسی مهم نیست که چه اتفاقی برای من خواهد افتاد، یا حتی مردن من برای کسی اهمیت ندارد.

هیچ کسی به اندازه داوود تنهایی را حس نکرد. داوود از اعماق قلب خود فریاد می زند و حس تنهایی و ناامیدی خود را به خدا می گوید. پسرش بر ضد او قیام کرد، اسرائیلی ها او را تعقیب کردند، او را مجبور به فرار از شهر و خانه و خانواده اش کردند. تنها و پریشان (مزامیر فصل 25 آیه 16)، تنها راه چاره او روی آوردن به خدا، درخواست لطف و مهربانی و دخالت او برای حل مشکل بود (مزامیر فصل 25 آیه های 16-21)، او فقط از خدا درخواست کرد، برای اینکه خدا تنها امید او بود. جالب است که در عهد جدید برای توصیف مردم هرگز از کلمه «تنها» استفاده نشده است. از کلمه «تنها» دو مرتبه در عهد جدید استفاده شده و آن هم برای اشاره به مکان های دورافتاده است (مرقس فصل 1 آیه 45، لوقا فصل 5 آیه 16)، جایی که عیسی مسیح به بیابان می رفت تا تنها باشد.

احساسی تنهایی به هر دلیلی که باشد، برای مسیحیان فقط یک درمان وجود دارد و آن هم ارتباط و معاشرت با مسیح است. این رابطه عاشقانه با خدا و سرور ما، هزاران هزار نفر را که در زندان ها رنج می بردند و برای او تا پای مرگ پیش رفتند، تشویق کرد و به آنها دلگرمی داد. او دوستی است که از برادر به ما نزدیکتر است (امثال فصل 18 آیه 24)، کسی که جان خود را برای دوستانش فدا کرد (یوحنا فصل 15 آیه های 13-15) و کسی که به ما قول داد هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت و تا آخر با ما خواهد بود (متی فصل 28 آیه 20). با خواندن این سرود قدیمی به آرامش و اطمینان خاطر می دهد: «دوستان ممکن است مرا تنها بگذارند، دشمنان به من هجوم بیاورند، اما او تا آخر با من است. هللویا، چه نجات دهنده ای دارم!»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره تنهایی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries