settings icon
share icon
سوال

چگونه روشنایی می توانست در روز اول آفرینش وجود داشته باشد، در صورتی که خورشید تا روز چهارم خلق نشده بود؟

جواب


اینکه چگونه روشنایی در روز اول وجود داشت، در صورتی که خورشید تا روز چهارم هنوز آفریده نشده بود پرسش رایجی است. پیدایش فصل 1 آیه های 3 تا 5 می گوید، « خدا فرمود: «روشنايی بشود.» و روشنايی شد. خدا روشنايی را پسنديد و آن را از تاريكی جدا ساخت. او روشنايی را «روز» و تاريكی را «شب» ناميد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز اول بود». در چند آیه جلوتر به ما گفته می شود، « سپس خدا فرمود: «در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمين را روشن كنند و روز را از شب جدا نمايند و روزها، فصلها و سالها را پديد آورند.» و چنين شد. پس خدا دو روشنايی بزرگ ساخت تا بر زمين بتابند: روشنايی بزرگتر برای حكومت بر روز و روشنايی كوچكتر برای حكومت بر شب. او همچنين ستارگان را ساخت. خدا آنها را در آسمان قرار داد تا زمين را روشن سازند، بر روز و شب حكومت كنند، و روشنايی و تاريكی را از هم جدا نمايند. و خدا خشنود شد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز چهارم بود» (پیدایش فصل 1 آیه های 14 تا 19). چگونه امکان پذیر است؟ چگونه می توانست روشنایی، صبح و شب در روز اول وجود داشته باشد، در حالی که خورشید، ماه و ستارگان در روز چهارم آفریده شدند؟

این موضوع فقط زمانی می تواند به چشم یک مشکل دیده شود که خدا را به عنوان یک موجود بی نهایت و قادر مطلق در نظر نگیریم. خداوند برای روشنایی نیازی به خورشید، ماه و ستارگان ندارد. کتاب اول یوحنا فصل 1 آیه 5 به ما می گوید خدا نور است و ذره ای تاریکی در او وجود ندارد. خداوند در سه روز اول خلقت، خودش روشنایی بود درست همانطوری که در زمین و آسمان های جدید خواهد بود، «در آنجا ديگر شب نخواهد بود. احتياجی هم به چراغ و خورشيد نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ايشان خواهد بود و ايشان تا ابد سلطنت خواهند كرد» (مکاشفه فصل 22 آیه 5). خداوند تا زمانی که خورشید، ماه و ستارگان را خلق کند، به طور معجزه آسایی نور و روشنایی در روز و شب قرار داد (پیدایش فصل 1 آیه 14).

عیسی مسیح گفت، «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاريكی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند» (یوحنا فصل 8 آیه 12). مهمتر از نور و روشنایی روز و شب، نوری است که زندگی ابدی را برای هر کسی که به عیسی مسیح ایمان می آورد فراهم خواهد کرد. کسانی که به او ایمان نمی آورند، «بيرون انداخته خواهند شد، در جايی كه تاريكی و گريه و عذاب حكمفرماست» (متی فصل 8 آیه 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه روشنایی می توانست در روز اول آفرینش وجود داشته باشد، در صورتی که خورشید تا روز چهارم خلق نشده بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries