settings icon
share icon
سوال

وقایع کلیدی زندگی مسیح چه بودند (بخش اول)؟

جواب


موارد زیر وقایع کلیدی زندگی عیسی مسیح و متونی از انجیل ها می باشد که آنها را توضیح داده است (بخش اول):

تولد: (متی فصل 1-2، لوقا فصل 2) – دراین متن ها شاهد بخش هایی از داستان مشهور کریسمس یعنی آغاز زندگی زمینی مسیح هستیم. مریم و یوسف، پر بودن مسافرخانه، نوزاد در آخور، چوپانان و گله هایشان، گروه آواز فرشتگان که شادی می کردند همگی بخش های مشهوری از داستان کریسمس هستند. مجوسان ستاره شناس را می بینیم که به دنبال ستاره به سمت بیت لحم می آیند و هدایایی برای مسیح نوزاد، مریم و یوسف همراه خود دارند، سپس شاهد فرار آن سه به مصر و بعدا بازگشت به ناصریه هستیم. این متون همچنین از وقف مسیح هشت روزه به معبد و سپس مسیح دوازده ساله که از پدر و مادر خود جا می ماند و در حالی پیدا می شود که مشغول بحث با معلمان دینی معبد است نیز روایت می کنند. داستان تولد نجات دهنده ما در دو هزار سال پیش شگفت انگیز بوده و سرشار از جزئیات پرمعنا و نفیسی می باشد که توسط شاهدان آن گرامی داشته شد و تا به ایمانداران امروز ادامه پیدا کرده است. اما این داستان که خداوند انسان می شود و به روی زمین می آید هزاران سال پیش با پیش گویی های ظهور مسیح آغاز شد. خداوند در کتاب پیدایش خبر از یک نجات دهنده می دهد (پیدایش فصل 3 آیه 15). اشعیا قرن ها پس از پیدایش درباره باکره ای پیش گویی می کند که حامله شده و پسری به دنیا می آورد که نامش عمانوعیل (یعنی خدا با ما است) خواهد بود (اشعیا فصل 7 آیه 14). اولین بخش کلیدی داستان زندگی عیسی مسیح، آغاز محقر زندگی او در یک طویله است، در آن لحظه خدا بین ما آمد تا فرزندانش را از اسارت گناه آزاد کند.

غسل تعمید: (متی فصل 3 آیه های 13-17، مرقس فصل 1 آیه های 9-11، لوقا فصل 3 آیه های 21-23) – غسل تعمید عیسی مسیح در رود اردن توسط یحیی تعمید دهنده، اولین اقدام او برای علنی کردن ماموریتش است. یحیی مردم را تعمید می داد تا توبه کنند، عیسی مسیح به چنین تعمیدی نیاز نداشت اما به یحیی اجازه داد او را تعمید دهد تا از این راه خودش را به گناهکاران مرتبط سازد. یحیی از تعمید مسیح امتناع کرد و گفت که او باید یحیی را تعمید دهد اما عیسی مسیح به یحیی گفت باید این کار انجام شود تا دستور خدا اجرا گردد، بنابراین یحیی هم او را تعمید داد (متی فصل 3 آیه های 13-15). او در مراسم غسل تعمید خود به گناهکارانی مرتبط شد که آمده بود تا با خون خون بر روی صلیب آنها را از اسارت گناه نجات دهد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). تعمید عیسی مسیح نمادی از مرگ و رستاخیز او و نشان دهنده اهمیت تعمید در مسیحیت بود و او را به صورت علنی به کسانی که برای آنها جان خود را از دست می داد معرفی کرد. علاوه بر اینها، هویت او مبنی بر اینکه همان مسیح موعود است زمانی توسط خداوند تایید شد که از آسمان گفت: «اين فرزند عزيز من است كه از او خشنودم» (متی فصل 3 آیه 17). در نهایت اینکه غسل تعمید عیسی مسیح اولین حضور همزمان تثلیث در بین بشر بود. پسر تعمید گرفت، پدر سخن گفت و روح القدس به شکل یک کبوتر نازل شد. دستور پدر، اطاعت پسر و قدرت روح القدس تصویر زیبایی از ماموریت و زندگی عیسی مسیح را به ما نشان می دهد.

اولین معجزه: (یوحنا فصل 2 آیه های 1-11) – انجیل یوحنا تنها انجیلی است که اولین معجزه عیسی مسیح را ثبت کرده است. مضمون و هدف انجیل یوحنا آشکار کردن الوهیت عیسی مسیح است، یعنی این حقیقت که عیسی مسیح خداوند است. معجزه تبدیل آب به شراب نشان دهنده قدرت الهی عیسی مسیح بر امور جهان است، قدرت او در معجزات متعدد دیگری مانند شفا دادن، و کنترل دریا و طوفان نیز نشان داده می شود. یوحنا به ما می گوید اولین معجزه عیسی مسیح دو نتیجه داشت: قدرت و شکوه مسیح آشکار شد و شاگردان به او ایمان آوردند (یوحنا فصل 2 آیه 11). ذات الهی و جلال یافته عیسی مسیح هنگامی که به شکل انسان درآمد پنهان شده بود، اما در مواردی مانند این معجزه ماهیت واقعی او به همه کسانی که توانایی دیدن داشتند آشکار شد (متی فصل 13 آیه 16). شاگردان همیشه به عیسی مسیح ایمان داشتند اما معجزات به آنها کمک می کرد تا ایمانشان قوی تر شود و آنها را برای روزگار سختی که جلوی روی خود داشتند آماده کند.

موعظه سر کوه: (متی فصل 5 آیه 1 تا فصل 7 آیه 29) – موعظه عیسی مسیح در اوایل خدمت علنی او را شاید بتوان مشهورترین موعظه تاریخ بشر دانست. بسیاری از اصطلاحات متداول امروزی از این موعظه گرفته شده اند، عباراتی مانند: «خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالک تمام جهان خواهند گشت»، «نمک جهان»، «چشم در برابر چشم»، «سوسن های صحرا»، «بخواهید تا به شما داده شود»، «گرگ در پوست میش» و مفاهیمی مانند طی مسافت دو مایل به جای یک مایل، طرف دیگر صورت خود را بدهید، و اینکه دست چپ نباید از کار دست راست آگاه شود. دعای عیسی مسیح نیز در این موعظه قرار دارد. مهمترین مسئله ای که در موعظه بالای کوه به آن پرداخته می شود برخورد شدید عیسی مسیح با فریسیان و دین آنهاست که سعی می کردند با اجرای اصول دینی مورد قبول خدا واقع شوند. عیسی مسیح با توضیح ماهیت قانون موسی - نه فقط مفاد آن - جای شکی باقی نگذاشت که پیروی از قوانین عهد قدیم نمی تواند بشر را نجات دهد و حتی انجام آن به طور کامل هم برای انسان غیر ممکن است. او در انتهای موعظه مردم را فرا می خواند تا از راه ایمان به نجات دست پیدا کنند و هشدار می دهد که جاده نجات بسیار باریک است و تعداد کمی آن را پیدا می کنند. عیسی مسیح کسی که سخنان او را گوش می دهد و به آنها عمل می کند را به مرد عاقلی تشبیه می کند که خانه اش را روی صخره بنا می کند تا سیل و طوفان نتواند به آن آسیب برساند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

وقایع کلیدی زندگی مسیح چه بودند (بخش اول)؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries