settings icon
share icon
سوال

رویدادهای کلیدی زندگی عیسی مسیح چه بودند (بخش دوم)؟

جواب


موارد زیر رویدادهای کلیدی زندگی مسیح و متون مربوط به آنها در عهد جدید است: (بخش دوم)

خوراک دادن به 5000 نفر: (متی فصل 14 آیه های 15-21، مرقس فصل 6 آیه های 34-44، لوقا فصل 9 آیه های 12-17، یوحنا فصل 6 آیه های 5-13) – عیسی مسیح با پنج نان و دو ماهی برای بیش از 5000 نفر غذای کافی فراهم کرد. انجیل ها می گویند که 5000 مرد در آنجا حضور داشتند اما متی حضور زنان و کودکان را نیز در گزارش خود اضافه می کند؛ بنابراین جمعیت چیزی حدود 20000 نفر تخمین زده می شود. خدای ما به وفور فراهم می کند و می تواند کمترین را به بیشترین ها تبدیل کند. عیسی مسیح قبل از چندین برابر کردن نان و ماهی از جمعیت می خواهد که بنشینند و آرام بگیرند، این صحنه درس عمیقی به ما می دهد. این صحنه تصویر زیبایی از قدرت خداوند در انجام کاری است که خارج از توان ما می باشد، او می تواند کارهای غیرممکن را زمانی که ما با تکیه بر او آرام هستیم، انجام دهد. مردم برای سیر کردن خودشان هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند و فقط خدا قدرت انجام آن را داشت. خوراک آنها بسیار ناچیز بود اما دستان قدرتمند خداوند سفره محقر آنها را به یک ضیافت سخاوتمندانه تبدیل کرد.

تجلی مسیح: (متی فصل 17 آیه های 1-8، مرقس فصل 9 آیه های 2-8، لوقا فصل 9 آیه های 26-36) – این رویداد به تجلی مسیح معروف است، برای اینکه جلال و شکل واقعی عیسی مسیح به پطرس، یعقوب و یوحنا آشکار می شود و آنها ماهیت واقعی مسیح را به چشم می بینند. چهره و لباس عیسی مسیح آنقدر سفید و درخشان شده بود که توصیف آن برای نویسندگان انجیل سخت بود. مانند یوحنا که برای توصیف خواب های کتاب مکاشفه از تمثیل و استعاره استفاده کرده است؛ متی، مرقس و لوقا هم جلال او را به نور و خورشید و رعد و آذرخش تشبیه کرده اند. ظهور موسی و الیاس برای گفت و گو با عیسی مسیح نیز دو چیز را به ما نشان می دهد. اول اینکه این دو مرد نماینده قانون و پیامبران هستند، هر دوی آنها ظهور و مرگ مسیح را پیش گویی کردند. مورد دوم، اینکه آنها درباره مرگ عیسی مسیح در اورشلیم صحبت کردند (لوقا فصل 9 آیه 31)، این موضوع نشان دهنده آگاهی آنها از همه این رویدادها بوده است و همچنین برنامه از پیش تعیین شده خداوند که در حال به وقوع پیوستن بود. خداوند از آسمان با شاگردان صحبت کرد و به آنها گفت که به حرف عیسی مسیح گوش کنند، بنابراین عیسی مسیح، نه موسی و الیاس، را صاحب قدرت و فرماندهی بر آنها اعلام کرد.

زنده کردن ایلعازر: (یوحنا فصل 11 آیه های 1-44) – ایلعازر برادر مریم و مارتا و دوست نزدیک عیسی مسیح بود که در بیت عنیا زندگی می کرد، به همین دلیل خانواده اش عیسی مسیح را از مریضی او مطلع کردند. عیسی مسیح رفتن به بیت عنیا را چندین روز به تاخیر انداخت تا مطمئن شود که به اندازه کافی از مرگ ایلعازر خواهد گذشت تا او بتواند قدرت الهی شگفت انگیز خود را به نمایش بگذارد. تنها خداوند بر مرگ و زندگی قدرت دارد، عیسی مسیح با زنده کردن ایلعازر قدرت خود بر مرگ را به عنوان خدا نشان می دهد. این رویداد بی تردید پسر خدا را جلال می داد. هدف از این معجزه مانند دیگر رویدادها و معجزات این بود که شاگردان و ما ایمان بیاوریم (یوحنا فصل 20 آیه 31). عیسی مسیح همان کسی بود که ادعا می کرد و معجزات شگفت انگیز او این حقیقت را تصدیق می کند. عیسی مسیح به مارتا می گوید، آن كسی كه مردگان را زنده می‌كند و به ايشان زندگی می‌بخشد، من هستم (یوحنا فصل 11 آیه 25) و از او می پرسد که آیا به گفته او ایمان دارد. ما ایمان داریم که عیسی مسیح همان کسی است که قدرت زنده کردن مردگان را دارد و از این طریق به ما زندگی جاویدان می دهد، این حقیقت پایه و اساس زندگی مسیحی است. ما با او دفن شدیم و با قدرت او دوباره زنده شدیم. تنها از طریق قدرت او می توان به نجات واقعی دست پیدا کرد.

ورود پیروزمندانه: (متی فصل 21 آیه های 1-17، مرقس فصل 11 آیه های 1-11، لوقا فصل 19 آیه های 29-44، یوحنا فصل 12 آیه های 12-19) – ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم یک هفته قبل از مصلوب شدن را یکشنبه نخل می نامند. جمعیتی که به استقبال او رفتند شاخه های درختان را بریده و جلوی پای او قرار دادند، اما پرستش و ستایش آنها عمر درازی نداشت. همان جمعیت چند روز پس از استقبال از او فریاد «مصلوبش کنید! مصلوبش کنید!» را سر دادند (لوقا فصل 23 آیه های 20-21). ورود عیسی مسیح به اورشلیم درحالی که سوار بر کره الاغی بود نشان دهنده تواضع و فروتنی او بود – استقبال جمعیت و ستایش از او نشان دهنده تصدیق ادعای او مبنی بر اینکه مسیح موعود است، بود. حتی کودکان نیز به استقبال او آمدند و آنها نیز می دانستند که عیسی همان مسیح موعود است، چیزی که رهبران یهودی به آن پی نبردند. ورود عیسی مسیح به اورشلیم پیش گویی زکریا را محقق می کند، یوحنا این پیش گویی را نقل قول کرده است: «ای قوم اسرائيل از پادشاهت نترس، چون او با فروتنی سوار بر كرّهٔ الاغ می‌آيد!» (یوحنا فصل 12 آیه 15).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رویدادهای کلیدی زندگی عیسی مسیح چه بودند (بخش دوم)؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries