settings icon
share icon
سوال

ما چه درسی از زندگی یحیی تعمیده دهنده می گیریم؟

جواب


گرچه از نام او متوجه می شویم که مردم را تعمید می داده است، اما زندگی یحیی بیش از تعمید دادن بود. بزرگسالی او با تعهد و پیروی از عیسی مسیح همراه بود. یحیی در بیابان فریاد می زد (یوحنا فصل 1 آیه 23) و آمدن مسیح را به مردمی که به شدت نیاز به نجات دهنده داشتند، بشارت می داد. او طلآیه دار بشارت دهندگان امروزی است؛ چراکه بدون شرم و خجالت، مژده عیسی مسیح را به دیگران می داد. او مردی سرشار از ایمان بود و الگو برای همه کسانی است که ایمان خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.

نام یحیی تعمید دهنده تقریبا به گوش همه، ایماندار یا غیرایماندار، خورده است. او یکی از مشهورترین و مهمترین چهره های کتاب مقدسی است. گرچه او به «تعمید دهنده» شهرت داشت اما در واقع اولین پیامبر خدا پس از 400 سال از زمان ملاکی بود. ظهور یحیی 700 سال پیش از آن توسط پیامبر دیگری پیش بینی شده بود: « صدايی می‌شنوم كه می‌گويد: «راهی از وسط بيابان برای آمدن خداوند آماده كنيد. راه او را در صحرا صاف كنيد. دره‌ها را پر كنيد؛ کوهها و تپه‌ها را هموار سازيد؛ راههای كج را راست و جاده‌های ناهموار را صاف كنيد. آنگاه شكوه و جلال خداوند ظاهر خواهد شد و همهٔ مردم آن را خواهند ديد. خداوند اين را وعده فرموده است» (اشعیا فصل 40 آیه های 3-5). این متن نشان می دهد که برنامه اصلی خداوند در جریان است، او یحیی را انتخاب کرده بود تا آمدن خودش را به مردم اعلام کند.

تولد یحیی معجزه آمیز بود. او از پدر و مادری کهنسال متولد شد که هرگز صاحب فرزندی نشده بودند (لوقا فصل 1 آیه 7). جبرئیل به زکریا که یک کاهن لاوی بود اعلام کرد که صاحب یک پسر خواهند شد اما این خبر برای زکریا قابل باور نبود (آیه های 8-18). جبرئیل درباره یحیی به او گفت: « زيرا او يكی از مردان بزرگ خدا خواهد شد. او هرگز نبايد شراب و مشروبات سُكرآور بنوشد، چون حتی پيش از تولد، از روح‌القدس پر خواهد بود! بسياری از بنی‌اسرائيل توسط او به سوی خداوند، خدای خود بازگشت خواهند نمود. او خدمت خود را با همان روح و قدرت الياس، آن نبی قديم انجام خواهد داد. او پيشاپيش مسيح خواهد آمد تا مردم را برای ظهور او آماده كند، دلهای پدران را به پسران نزديک سازد و به افراد سركش بياموزد كه همچون اجداد خويش خداوند را دوست داشته و مردم خداترسی باشند» (آیه های 15-17). الیزابت، همسر زکریا، همانطور که خدا گفته بود یحیی را به دنیا آورد. زکریا در مراسم ختنه یحیی خطاب به او گفت، «و تو ای فرزند، نبی خدای تعالی ناميده خواهی شد، زيرا پيشاپيش خداوند حركت خواهی كرد تا راه او را آماده نمايی» (آیه 76).

یحیی از بستگان مسیح بود برای اینکه مادران آنها با هم فامیل بودند (لوقا فصل 1 آیه 36). جبرئیل وقتی خبر بچه دار شدن مریم را به او داد از یحیی نیز سخن گفت. یک روز که مریم عیسی مسیح را حامله بود و به دیدار الیزابت رفت، یحیی در رحم مادر با شنیدن صدای مریم به حرکت درآمد (لوقا فصل 1 آیه های 39-45).

یحیی زندگی دشواری را در نواحی کوهستانی یهودیه بین اورشلیم و دریای مرده سپری کرد. او لباسی از پشم شتر و کمربند چرمی (پوشش معمول پیامبران) به تن داشت. غذای او بسیار ساده و فقط ملخ و عسل صحرایی بود (متی فصل 3 آیه 4)، زندگی ساده ای داشت و تمرکزش بر روی کاری بود که در پادشاهی خدا باید انجام می داد.

محبوبیت یحیی تعمید دهنده، همانطوری که در متی فصل 3 آیه های 5-6 گفته می شود، روز به روز بیشتر می شد: «مردم از اورشليم و از سراسر كرانهٔ رود اردن، و در واقع از تمامی سرزمين يهوديه به بيابان می‌آمدند تا به موعظهٔ او گوش فرا دهند. ايشان به گناهان خود اعتراف كرده، به دست يحيی در رود اردن غسل تعميد می‌يافتند.» مردم برای تعمید گرفتن توسط یحیی باید به گناهان خود اعتراف کرده و توبه می کردند، این بهترین روش برای هموار کردن ظهور نجات دهنده بود. کسانی که فکر می کردند پاک و بی گناه هستند توبه نمی کردند، چراکه خود را گناهکار نمی دانستند. یحیی کسانی را که خود را پاک و بی گناه می دانستند افعی زادگانی نامید که تصور می کردند فرزند ابراهیم بودن آنها را نجات خواهد داد و توبه نمی کردند و ثمره ای نداشتند (متی فصل 3 آیه های 7-10). مردمان آن روزگار رهبران دینی را اینگونه خطاب نمی کردند، اما ایمان یحیی باعث شده بود تا ترسی از مخالفان نداشته باشد.

عقیده عمومی درباره یحیی این بود که او پیامبر خداست (متی فصل 14 آیه 5) و بسیاری هم تصور می کردند که او مسیح است اما یحیی دقیقا می دانست که برای چه کاری فراخوانده شده است. او در یوحنا فصل 3 آیه 28 می گوید: « كار من اين است كه راه را برای مسيح باز كنم تا مردم همه نزد او بروند. شما خود شاهديد كه من صريحاً گفتم كه مسيح نيستم، بلكه آمده‌ام تا راه را برای او باز كنم .» به شاگردان خود گوشزد می کرد که هر آنچه از او دیده و شنیده اند تنها آغاز معجزه ای است که با آمدن مسیح محقق می شود. یحیی تنها یک پیام رسان از طرف خدا برای اعلام حقیقت بود. پیام او ساده و روشن بود: « از گناهان خود توبه كنيد، زيرا ملكوت خدا بزودی فرا خواهد رسيد » (متی فصل 3 آیه 2). او می دانست که وقتی عیسی مسیح وارد صحنه شود ماموریت او تمام می شود. او به وضوح توجه همه را عیسی مسیح جلب می کرد و می گفت « او بايد روز‌به‌روز بزرگتر شود و من كوچكتر » (یوحنا فصل 3 آیه 30).

شاید نتوان بر اساس آنچه در متی فصل 3 آیه های 13-15 می بینیم مثالی بزرگتر از عیسی مسیح و یحیی برای تواضع و فروتنی زد. عیسی مسیح از ایالت جلیل آمده بود تا به دست یحیی در رود اردن تعمید داده شود. اما حق با یحیی بود، عیسی مسیح نیازی به توبه از گناهان نداشت و او شایستگی تعمید نجات دهنده اش را نداشت. اما مسیح به نگرانی او پایان داد و گفت که برای به جا آوردن حکم خدا باید این کار انجام شود، عیسی مسیح با این کار ربط خود به گناهکاران را آشکار کرد، او آمده بود تا برای گناهان آنها قربانی شود و پاک شدن آنها را تضمین کند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). یحیی با تواضع از مسیح اطاعت کرد و او را تعمید داد (متی فصل 3 آیه های 13-15). در آن لحظه، « پس از تعميد، در همان لحظه كه عيسی از آب بيرون می‌آمد، آسمان باز شد و يحيی روح خدا را ديد كه به شكل كبوتری پايين آمد و بر عيسی قرار گرفت. آنگاه ندايی از آسمان در رسيد كه «اين فرزند عزيز من است كه از او خشنودم» متی فصل 3 آیه های 16-17).

يحيی آشكارا هيروديس را به سبب ازدواج با هيروديا، زن برادر خود فيليپ، و خطاهای فراوان ديگرش سرزنش كرد، هيروديس او را به زندان انداخت و گناه ديگری به گناهان بيشمار خود افزود (لوقا فصل 3 آیه های 19-20، مرقس فصل 6 آیه های 17-20). یحیی در زندان از کارهای مسیح مطلع شد. به نظر می رسد که او مقداری تردید داشته است به همین دلیل شاگردان خود را نزد مسیح می فرستد تا مطمئن شود که او عیسی همان مسیح است. عیسی مسیح در جواب گفت، « نزد يحيی بازگرديد و آنچه ديديد و شنيديد، برای او بيان كنيد كه چگونه نابينايان بينا می‌شوند، لنگان راه می‌روند، جذامی‌ها شفا می‌يابند، ناشنوایان شنوا می‌گردند، مرده‌ها زنده می‌شوند و فقرا پيغام نجاتبخش خدا را می‌شنوند. سپس به او بگوييد: خوشا به حال كسی كه به من شک نكند» (متی فصل 11 آیه های 2-6، لوقا فصل 7 آیه های 18-23). سپس مسیح درباره یحیی صحبت می کند و می گوید او همان پیامبر پیشگویی شده بود که قبلا از مسیح ظهور می کند (متی فصل 11 آیه 10، لوقا فصل 7 آیه 27، نگاه کنید به ملاکی فصل 3 آیه 1). او همچنین گفت، «مطمئن باشيد در جهان تا به حال كسی بزرگتر از يحيی نبوده است؛ با وجود اين، كوچكترين شخص در ملكوت خدا از او بزرگتر است» (متی فصل 11 آیه 11، لوقا فصل 7 آیه 28).

ماموریت یحیی تعمید دهنده مانند زندگی اش به دستان هرودیس پایان گرفت. « هيروديس در روز تولد خود، ضيافتی ترتيب داد و همهٔ درباريان و فرماندهان و بزرگان ايالت جليل را دعوت كرد. آنگاه دختر هيروديا وارد مجلس شد و برای مهمانان رقصيد و همه را شاد كرد. پس هيروديس پادشاه برای او قسم خورد و گفت: «هر چه می‌خواهی بگو تا به تو بدهم؛ حتی اگر نصف مملكتم را بخواهی به تو خواهم داد.» دختر بی‌درنگ نزد مادرش رفت تا با او مشورت كند. مادر به او گفت: «سر يحيی را درخواست كن!» دختر با عجله برگشت و درخواستش را به پادشاه گفت: «سر يحيی را می‌خواهم. آن را در يک سينی به من بدهيد» (مرقس فصل 6 آیه های 21-25). هرودیس برای یحیی به عنوان یک مرد خداشناس احترام زیادی قائل بود (آیه 20) و تمایلی به کشتن او نداشت اما از طرفی به دختر هیرودیا قول داده بود هرآنچه بخواهد را به او می دهد، بنابراین جلاد را فرستادند تا سر او را از تن جدا کند (مرقس فصل 6 آیه های 27-28). این پایان غم انگیز و ناجوانمردانه این مرد با ایمان بود.

ما چندین درس از زندگی یحیی می گیریم. درس اول این است که ایمان به عیسی مسیح با تمام وجود امکان پذیر است. یحیی می دانست که مسیح در حال آمدن بود. او با تمام وجود به این حقیقت ایمان داشت و راه را برای آمدن او آماده می کرد (متی فصل 11 آیه 10). اما آماده کردن راه کار آسانی نبود. او با افراد مرددی روبرو می شد که مانند او مشتاق آمدن مسیح نبودند. یحیی در واکنش به سوالات فریسیان از باور خود می گوید: « من مردم را فقط با آب غسل می‌دهم؛ ولی همين جا در ميان اين جمعيت، كسی هست كه شما او را نمی‌شناسيد. او بزودی خدمت خود را در بين شما آغاز می‌كند. مقام او به قدری بزرگ است كه من حتی شايسته نيستم كفشهای او را پيش پايش بگذارم » (یوحنا فصل 1 آیه های 26-27). یحیی به عیسی مسیح ایمان داشت و تا آخرین لحظه ای که عیسی مسیح را دید و این حرف را زد در ایمان خود راسخ بود، «نگاه كنيد! اين همان برّه‌ای است كه خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی شود» (یوحنا فصل 1 آیه 29). ما ایمانداران نیز باید چنین ایمان ثابتی داشته باشیم.

ما نمی توانیم به طور حتم حدس بزنیم که احساس یحیی در زندان چه بوده است اما به نظر می رسد که دچار تردید شده بود. بنابراین قاصدی را نزد مسیح فرستاد تا از حقیقت مطلع شود. ایمان همه ما مسیحیان نیز آزمایش خواهد شد، و ما یا دچار تزلزل خواهیم شد و یا مانند یحیی به مسیح می چسبیم و به دنبال حقیقت می رویم و تا آخر در ایمان خود ثابت قدم باقی می مانیم.

زندگی یحیی الگویی برای همه ما است که در زندگی مسیحی و خدمات خود هر چه که هست جدی باشیم. یحیی زندگی خود را صرف شناساندن مسیح به دیگران کرد، او بر روی ماموریتی که خدا به او داده بود متمرکز شده بود. او به اهمیت توبه نیز پی برده بود و می دانست که برای یک زندگی پاک و مقدس باید توبه کرد. او به عنوان خدمتگزار خداوند از بیان حقیقت ترسی نداشت حتی اگر مخاطبان او فریسیان یا هرودیس بودند و باید رفتار گناه آلودشان را به آنها گوشزد می کرد.

ماموریت منحصر به فردی به یحیی داده شده بود، به ما همینطور، ما باید با دیگران درباره عیسی مسیح صحبت کنیم (متی فصل 28 آیه های 18-20، یوحنا فصل 13 آیه های 34-35، اول پطرس فصل 3 آیه 15، دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 16-21) و در هر شرایطی که هستیم باید در اعلام پیام انجیل و حقیقت الهی به دیگران مانند یحیی مطیعانه و متعهدانه عمل کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ما چه درسی از زندگی یحیی تعمیده دهنده می گیریم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries