settings icon
share icon
سوال

ما از زندگی اشعیا چه درسی می گیریم؟

جواب


اشعیا که به معنی «یهوه نجات است» می باشد را با کتابی به همین عنوان در عهد قدیم می شناسیم. ویژگی خاص کتاب او پیش گویی هایش درباره آمدن مسیح صدها سال قبل از تولد عیسی مسیح بود (اشعیا فصل 7 آیه 14، فصل 9 آیه های 1-7، فصل 11 آیه های 2-4، فصل 53 آیه های 4-7، 9، 12). متی در توضیحی که درباره یحیی تعمید دهنده می دهد از سخنان اشعیا نقل قول می کند (متی فصل 3 آیه 3، اشعیا فصل 40 آیه 3). با آغاز ماموریت مسیح در جلیله، پیش گویی اشعیا محقق شد (متی فصل 4 آیه های 13-16، اشعیا فصل 9 آیه های 1-2). عیسی مسیح در داستان هایش از اشعیا نقل قول می کند (اشعیا فصل 6 آیه 9، متی فصل 13 آیه های 14-15). و پولس نیز زمانی که در روم است به همین پیشگویی اشاره می کند (اعمال رسولان فصل 28 آیه های 26-27). عیسی مسیح با خواندن کتاب اشعیا در معبدی در ناصریه (اشعیا فصل 61 آیه های 1-2) باعث شگفتی بسیاری از یهودیان می شود و آنها می گویند که پیشگویی در او محقق شده است (لوقا فصل 4 آیه های 16-21). جالب است که انجیل ها بیشترین نقل قول ها از عهد قدیم را از کتاب اشعیا داشته اند.

اطلاعات کمی درباره خود اشعیا در این کتاب ارائه شده است. ما فقط می دانیم که او فرزند آموص بود، ازدواج کرد و پسرانی داشت (اشعیا فصل 1 آیه 1، فصل 7 آیه 3، فصل 8 آیه 3). گرچه از اشعیا در کتاب های پادشاهان و تواریخ به عنوان یک پیامبر بزرگ یاد شده است، اما اینکه او یک کاهن بود نیز مسئله مهمی است، چراکه فراخوانده شدن او توسط خداوند در معبد اتفاق افتاد یعنی مکانی که فقط مخصوص کاهنان بود (اشعیا فصل 6 آیه 4). تدهین او نیز مانند تدهین ارمیای نبی انجام شد (ارمیا فصل 1 آیه 9، اشعیا فصل 6 آیه 7).

اشعیا همراه با میکا که پیامبر هم عصر او بود در پادشاهی جنوبی یهودا در طول زمان چهار پادشاه خدمت کرد. سرزمین یهودا در زمان خدمت اشعیا یک امت گناهکار و ناعادل بود. اما اشعیا معتقد بود که به هر حال یهودا ملت برگزیده خداوند و تحت حمایت او بود. با حمایت میکاه و حزقیا که پادشاهی خداشناس بود، جلو دشمنان آنها گرفته شد و سرزمین یهودا احیا شد (دوم پادشاهان فصل 19 آیه های 32-36، دوم تواریح فصل 32 آیه های 20-23). بسیاری از مفسران اشعیا را مبلغ یهودا می دانند برای اینکه او به شکل خستگی ناپذیری برای احیای رابطه مردم با خدا فعالیت می کرد.

پستی و بلندی های زیادی در زندگی اشعیا وجود دارد. پاداش وفاداری و ایمان او به خدا با اهدای توانایی انجام معجزات شگفت انگیز به او داده شد. خداوند در پاسخ به دعای اشعیا و به عنوان نشانه ای از اینکه خدا 15 سال دیگر به زندگی اشعیا اضافه خواهد کرد، ده درجه ساعت آفتابی را عقب کشاند (دوم پادشاهان فصل 20 آیه های 8-11، دوم تواریخ فصل 32 آیه 24). اشعیا با اطاعت از خدا به عنوان نشانه ای برای مصریان، سه سال عریان و پابرهنه بود (اشعیا فصل 20 آیه های 2-4). نبی معاصر او میکاه نیز همین کار را انجام داد (میکاه فصل 1 آیه 8) گرچه مدت زمان آن به ما گفته نشده است.

انسان را با بررسی قلب او می توان شناخت، عیسی مسیح می گوید انسان با قلب و باطن خود حرف می زند (متی فصل 12 آیه 34). کتاب اشعیا درباره ایمان راسخ و تواضع کامل او در برابر خدا با ما صحبت می کند. او همچنین مورد احترام حزقیای پادشاه و پادشاهان همتای او بود؛ این جایگاه اشعیا در مواقع بحرانی به وضوح دیده می شود. برخی از بزرگترین آثار هنری، موسیقی و شعر از مردانی که رابطه نزدیکی با خدا داشتند سرچشمه می گیرند، اشعیا هم یکی از این مردان بود. درک او از زبان عبری به انگلیسی شکسپیر تشبیه شده است، چراکه برخی از زیباترین نوشته های کتاب مقدس را در کتاب اشعیا می خوانیم. گرچه کتاب اشعیا بیش از 2500 سال پیش نوشته شد اما هنوز هم مطالعه کامل آن مفید است، در این کتاب خرد و حکمتی می بینیم که در جامعه امروز مسیحی ما همچنان کاربرد دارد.

اشعیا به ظاهر مرد بسیار درون گرا و گوشه گیری بود. ما وقتی برخی از سخنرانان مشهور امروزی را از نزدیک ملاقات می کنیم، ممکن است گوشه گیری و انزوای آنها ما را متعجب کند. در مورد اشعیا هم این نکته را می آموزیم که خدمت آنها برای کشاندن مردم به سمت خدا بوده است نه خودشان. شهرت و اهمیت اشعیا علیرغم کم گویی او در تاثیر خدماتش به مردم کامل مشخص است. در این روزهای پایانی، تمامی کلمات ما باید برای پادشاهی خداوند باشد. از زندگی اشعیا یاد می گیریم که اگر خدا بخشی از برنامه خود را از طریق ما محقق می کند نباید مغرور شویم و فقط او را جلال دهیم نه خودمان را.

علاوه بر این، یکی از ویژگی های ماموریت نبوتی اشعیا نزدیکی او با دیگر مردان خداشناس مانند میکاه و حزقیای پادشاه بود. تنها بودن در این مسیر می تواند ما را آسیب پذیر کند. اما وقتی از طریق روح القدس خداوند به دیگر اعضای کلیسای مسیح از طریق معاشرت و دعا متصل می شویم، خدمات ما با توجه به حمایتی که از دیگران دریافت می کنیم موثرتر خواهند شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ما از زندگی اشعیا چه درسی می گیریم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries