settings icon
share icon
سوال

ما از زندگی عزرا چه درسی می توانیم بگیریم؟

جواب


عزرا دومین رهبر از سه رهبر اصلی بود که بابل را برای بازسازی اورشلیم ترک کرد. زروبابل معبد را بازسازی کرد (عزرا فصل 3 آیه 8)، نحمیا دیوارها را بازسازی کرد (نحمیا فصل 1و 2) و عزرا پرستش خدا را احیا کرد. عزرا یک کاتب و کاهن بود که به او از طرف اردشیر شاه پارسی قدرت دینی و سیاسی داده شد تا گروهی از تبعیدی های یهودی را از بابل به اورشلیم رهبری کند (عزرا فصل 7 آیه های 8، 12). عزرا ازدواج با خارجی ها را محکوم کرد و یهودیان را تشویق کرد تا زنان خارجی خود را طلاق داده و از خود دور کنند. او برگزاری اعیاد و جشن ها را احیا کرد، تقدیم قربانی به معبد را دوباره راه اندازی کرد، و دیوار اورشلیم را بازسازی کرد. عزرا فصل 7 آیه 10 شکل گرفتن یک جامعه منطبق با تورات را تشریح می کند. هدف عزرا اجرای تورات بود، و جایگاه کاهنی و کاتبی به او اجازه تا یک رهبر نمونه باقی بماند.

کتاب دوم تواریخ تمام می شود و کتاب عزرا با فرمان کوروش بزرگ پارسی آغاز می شود. کوروش بزرگ فرمانی صادر کرد و به یهودیان ساکن در پادشاهی پارس اجازه داد تا پس از هفتاد سال اسارت به اورشلیم بازگردند. قدرت خداوند در همه جای دنیا حاکم است و می تواند از پادشاه پارس (که پیرو دین چندخدایی بود) استفاده کند تا قوم او را آزاد کند. او از اردشیر شاه پارسی نیز استفاده کرد تا به عزرا قدرت داده و از او حمایت مالی کند تا قوانین خدا را به قوم او تعلیم دهد. این پادشاه به نحمیا هم کمک کرد تا حرمت شهر مقدس خدا را احیا کند.

عزرا خدمات موثر و مفیدی مانند تعلیم کلام خدا، اصلاحات، احیای پرستش و رهبری، احیای فضای روحانی در اورشلیم را انجام داد. این اصلاحات باعث شد تا نیاز به احیای اعتبار و وجه عمومی دیده شود. مردم دنیا درباره قوم خدا با دیوارهای مخروب شهر چه فکری می کردند؟ چه چیزی قوم خدا را که با خارجی ازدواج کرده بودند از آنهایی که رابطه ای با خدا حقیقی نداشتند متمایز می کرد؟ نحمیا و عزرا برای مردم دلگرمی و تشویقی بودند تا قوم خدا پرستش او را در اولویت قرار دهند، و نیاز به استفاده از کلام خدا را به عنوان قانون موثق و معتبر در زندگی تصدیق کنند و به تصویری که به عنوان فرزندان خدا به دنیا نشان می دهنده اهمیت دهند.

عزرا از اسارت در بابل به اورشایم بازگشت و انتظار دیدن مردم در حال خدمت به خدا را داشت اما درست برعکس آنچه انتظار داشت را دید. او غمگین و آشفته شد و قلبش شکست اما همچنان به خدا اعتماد داشت. از خدا خواست تا شرایط را تغییر دهد، و خودش را برای عدم موفقیت در تغییر قلب مردم سرزنش می کرد. او از مردم می خواست به اهمیت و ضرورت کلام خدا پی ببرند. هیچ چیزی نباید بالاتر از پرستش خداوند قرار بگیرد، و اطاعت از او اختیاری نیست. خداوند قادر از فرزندانش مراقبت و محافظت می کند، همیشه به وعده های خود عمل می کند و از طریق پیامبرانش آنها را تشویق می کند (عزرا فصل 5 آیه های 1-2). خدا حتی زمانی که به نظر می رسد که جلوی اجرای برنامه هایش گرفته شده است، مانند بازسازی اورشلیم، در زمان مناسب وارد عمل می شود و برنامه خودش را ادامه می دهد.

خداوند از نزدیک در زندگی ما مانند زندگی عزرا حضور دارد، و ما هم مانند عزرا گاهی می توانیم غیرممکن ها را ممکن کنیم. عزرا توانست کار غیرممکنی را انجام بدهد، برای اینکه دستان خدا روی شانه های او بود (عزرا فصل 7 آیه 9). هر یک از ایمانداران یک معبد زنده هستند و روح القدس در آن معبد زندگی می کند (اول قرنتیان فصل 6 آیه 19). نیروهای مخالفی که در زمان عزرا وجود داشتند مردمی با قلب های شرور بودند. نیروی مخالف ما مسیحیان، خود شیطان است که برای نابودی ما و در نتیجه نابودی معبد خدا آمده است (یوحنا فصل 10 آیه 10). اهداف ما همانطوری که در نظر ما باارزش هستند در نظر خدا نیز باید باارزش باشند. اگر دست خدا بر روی شانه های ما قرار داشته باشد، غم های دیروز می توانند به موفقیت های امروز تبدیل شوند. هدف عزرا در چشم خدا باارزش بود و او به شکل موثری از غم یهودیان بازگشته به وطن برای کامیابی در بازسازی شهر خدا و احیای رابطه با خدا استفاده کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ما از زندگی عزرا چه درسی می توانیم بگیریم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries