settings icon
share icon
سوال

مسیحیت لیبرال چیست؟

جواب


آموزش های «مسیحیت لیبرال»، که در اصل مسیحی نیستند، بر روی منطق و استدلال انسان تاکید دارد و آن را حکم نهایی در رابطه با رفتار و اخلاق می داند. خداشناسان لیبرال به دنبال آشتی دادن مسیحیت با علم سکولار و «تفکر مدرن» هستند. برای انجام این کار، دانش را عالم مطلق و کتاب مقدس را یک افسانه و دروغ می نامند. بخش های آغازین کتاب پیدایش را شعر و فانتزی می دانند که پیامی دارد، اما نه به معنای واقعی متن (بر خلاف گفته های مسیح که آنها را واقعی و حقیقی می داند). انسان به چشم یک موجود کاملا فاسد و منحط دیده نمی شود، بنابراین خداشناسان لیبرال دارای یک دید مثبت نسبت به آینده بشر هستند. انجیل اجتماعی (اشاره به نام یک جنبش دارد) مورد تاکید قرار می گیرد و عدم توانایی انسان سقوط کرده برای تحقق آینده خود پذیرفته نمی شود. بدون توجه به اینکه یک فرد از گناه نجات پیدا کرده و مجازات او در جهنم دیگر مطرح نیست، مسئله مهم این می شود که یک فرد با دیگر انسان ها چگونه رفتار می کند. عشق به همنوع به موضوع تعیین کننده تبدیل می شود. نتیجه این استدلال خداشناسان لیبرال شبه مسیحی، آموزش و ترویج نظریات زیر می شود:

1. کتاب مقدس از زبان خدا جاری نشده است و دارای خطا می باشد. به همین دلیل انسان (خداشناسان لیبرال) باید تعالیم درست و غلط آن را مشخص کند. فقط ساده لوحان اعتقاد دارند که کتاب مقدس از طرف خدا الهام شده است. این مطلب به طور کاملا مستقیم دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17 را نقض می کند: «در واقع تمام قسمتهای كتاب‌مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم».

2. تولد عیسی مسیح از باکره یک افسانه است. این مطلب هم اشعیا فصل 7 آیه 14 و لوقا فصل 2 را تکذیب می کند.

3. عیسی مسیح به صورت جسمانی دوباره زنده نشد. این مطلب گزارش های قیام او از دنیای مردگان را در هر چهار انجیل و کل کتاب مقدس تکذیب می کند.

4. عیسی مسیح یک معلم اخلاقی خوب بود، اما داستان زندگی او که در کتاب مقدس آمده توسط پیروانش تحریف شده است (معجزه های ماورای طبیعی اتفاق نیفتاده بودند )، انجیل سال ها بعد نوشته شد و به شاگردان نسبت داده شد تا به آموزش های آن اعتبار داده شود. این مطلب دوم تیموتائوس و حفاظت خداوند از کتاب مقدس را نقض می کند.

5. جهنم واقعی نیست. انسان گم نشده است و اینطور نیست که در صورت عدم ایمان به عیسی مسیح به داوری محکوم بشود. بشر می تواند به خودش کمک کند، مرگ فداکارانه عیسی مسیح لازم نیست، چون خدای مهربان بندگانش را به جایی مانند جهنم نخواهد فرستاد، و انسان همراه با گناه به دنیا نمی آید. این عقیده سخن عیسی مسیح را نقض می کند که خود را تنها راه رسیدن به خدا می داند (یوحنا فصل 14 آیه 6).

6. بیشتر نویسندگان کتاب مقدس کسانی نیستند که تصور می شود. به عنوان مثال، موسی پنج کتاب اول کتاب مقدس را ننوشت. کتاب دانیال توسط دو نفر نوشته شد برای اینکه امکان ندارد پیشگویی های فصل های بعدی جلوتر آشکار شده بودند، آنها باید بعد از وقوع آنها نوشته شده باشند. چنین تفکری درباره عهد جدید نیز وجود دارد. این عقاید نه تنها بر خلاف کتاب مقدس است، بلکه اسناد تاریخی مبنی بر وجود تمامی آن افرادی که لیبرال ها منکر می شوند را نیز نقض می کند.

7. مهمترین کار بشر دوست داشتن همسایه خود است، این کار خوب چیزی نیست که کتاب مقدس می گوید بلکه آن چیزی است که خداشناسان لیبرال تشخیص می دهند خوب است. این مطلب عقیده انحطاط کامل بشر را نقض می کند که می گوید انسان توانایی هیچ کار خوبی را ندارد (ارمیا فصل 17 آیه 9) تا زمانی که توسط عیسی مسیح آزاد شود، نجات پیدا کند و به او حیاتی جدید داده شود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17).

متن های بسیار زیادی در کتاب مقدس بر ضد کسانی وجود دارد که الوهیت عیسی مسیح را منکر می شوند (دوم پطرس فصل 2 آیه 1) (که مسیحیت لیبرال این کار را می کند)، بر ضد کسانی که پیام انجیل دیگری غیر از آنچه شاگردان می گفتند را بشارت می دهند ( غلاطیان فصل 1 آیه 8) ( کاری که خداشناسان لیبرال با انکار لزوم مرگ فداکارانه عیسی مسیح و تبلیغ انجیل اجتماعی انجام می دهند). کتاب مقدس کسانی که خوب را بد و بد را خوب می نامند محکوم می کند (اشعیا فصل 5 آیه 20) (برخی از کلیساهای لیبرال با پذیرش همجنس گرایی این کار را انجام می دهند، در صورتی که کتاب مقدس بارها این عمل را محکوم کرده است).

کتاب مقدس بر ضد کسانی که فریاد «صلح، آرامش» سر می دهند صحبت می کند، در جایی که صلح وجود ندارد (ارمیا فصل 6 آیه 14) (خداشناسان لیبرال با گفتن اینکه بشرمی تواند به صلح با خدا دست یابد و نیازی به فداکاری مسیح بر روی صلیب نیست و این که بشر نباید نگران قضاوت آخر زمان باشد، این کار را انجام می دهند). کتاب مقدس درباره زمانی صحبت می کند که در آن « ظاهر افرادی مؤمن، اما در باطن بی‌ايمان خواهند بود. فريب اين گونه اشخاص خوش‌ظاهر را نخور» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 5) ( الهیات لیبرال هم با گفتن اینکه یک خوبی درونی در بشر وجود دارد و نیازی به تولد دوباره توسط روح القدس از طریق ایمان به عیسی مسیح ندارد، این کار را انجام می دهند). و بر ضد کسانی که به جای خدای یگانه، بت ها را می پرستند صحبت می کند (اول تواریخ فصل 16 آیه 26) ( مسیحیت لیبرال با خلق خدای دروغین خود بر اساس ترجیحات شخصی خودش و پرستش آن به جای خدای کتاب مقدس این کار را انجام می دهد ).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مسیحیت لیبرال چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries