آیا درجات مختلف مجازات در جهنم وجود دارد؟


سوال: آیا درجات مختلف مجازات در جهنم وجود دارد؟

جواب:
این طرز فکر که درجات مختلفی از مجازات در جهنم وجود دارد اساساً از نمایشنامه کمدی الهی نشات می گیرد که دانته آلیگیِری بین سالهای 1308 تا 1321 آن را نوشت. در این شعر، شاعر رومی به نام ویرجیل، دانته را در نه دایره ی جهنم هدایت می کند. دایره ها هم مرکز هستند و نمایانگر افزایش تدریجی شرارت اند، و در مرکز زمین که شیطان در بند نگاه داشته شده است، به بیشترین حد خود می رسد. گناهکاران هر دایره به گونه ای مجازات می شوند که متناسب با جرایمشان است. هر گناهکاری بوسیله بالاترین گناهی که ورزیده است در ابدیت رنج خواهد کشید. به گفته ی دانته، دایره ها از اولین دایره که محل سکونت بت پرستان باتقوا و تعمید نیافته است، تا مرکز جهنم که در خور کسانی است که مرتکب گناه غایی یعنی خیانت به خدا شده اند، تفاوت می کند.

اگرچه کتاب مقدس به طور خاص چنین چیزی را نمی گوید، اما به نظر اشاره دارد که درجات مختلفی از مجازات در جهنم وجود دارد. در مکاشفه 11:20-15، مردم "بر‌‌حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود، داوري شدند." (مکاشفه 12:20). البته همه مردم در این داوری به دریاچه آتش افکنده می شوند (مکاشفه 13:20-15). بنابراین، شاید، مقصود داوری این باشد که تعیین شود که مجازات در جهنم چقدر شدید خواهد بود. هر طور هم که باشد، افکنده شدن در بخشی از دریاچه آتش که داغی آن مقداری کمتر باشد، برای کسانی که تا به ابد محکوم به مجازات شده اند، آنچنان تسلی ای نمی باشد.

اشاره دیگری که ممکن است درجات مختلفی از مجازات در جهنم وجود داشته باشد در سخنان عیسی یافت می شود: "غلامي که خواستِ اربابش را مي‌داند و با اين حال، خود را براي انجام آن آماده نمي‌کند، تازيانه بسيار خواهد خورد. اما آن که خواست اربابش را نمي‌داند و کاري مي‌کند که سزاوار تنبيه است، تازيانه کمتر خواهد خورد. هرکه به او بيشتر داده شود، از او بيشتر نيز مطالبه خواهد شد؛ و هرکه مسؤليتش بيشتر بُوَد، پاسخ‌گويي‌اش نيز بيشتر خواهد بود" (لوقا 47:12-48).

هر میزان درجه ای که جهنم داشته باشد، اما واضح است جهنم جایی است که باید از آن دوری کرد.

متاسفانه کتاب مقدس اذعان می دارد که اکثر مردم راهی جهنم خواهند شد: "از درِ تنگ داخل شويد، زيرا فراخ است آن در و عريض است آن راهي که به هلاکت منتهي مي‌شود و آنان که بدان داخل مي‌شوند، بسيارند. امّا تنگ است آن در و سخت است آن راهي که به حيات منتهي مي‌شود و يابندگان آن اندکند" (متی 13:7-14). پرسشی که باید پرسید این است که "در کدام راه هستم؟" آن افراد زیادی که در راه عریض هستند، یک چیز مشترک دارند و آن این است که همگی شان مسیح را به عنوان تنها و یگانه راه بسوی آسمان رد کرده اند. عیسی گفت "من راه و راستي و حيات هستم؛ هيچ‌کس جز به‌‌واسطه من، نزد پدر نمي‌آيد" (یوحنا 6:14). وقتی که او گفت تنها راه است، دقیقاً منظورش این بود که تنها راه است. هرکسی که در کنار عیسی مسیح، "راه" دیگری را پیروی می کند، در راه وسیع هلاکت قرار دارد، و خواه درجات مختلف مجازات در جهنم وجود داشته باشد یا نداشته باشد، رنج و عذاب، هولناک، سهمگین، ابدی و اجتناب ناپذیر است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا درجات مختلف مجازات در جهنم وجود دارد؟