آیا درجات مختلفی از بهشت (آسمان) وجود دارد؟


سوال: آیا درجات مختلفی از بهشت (آسمان) وجود دارد؟

جواب:
نزدیکترین چیزی که کتاب مقدس درباره درجات مختلف بهشت (آسمان) می گوید در دوم قرنتیان 2:12 یافت می شود: "شخصي را که در مسيح است، مي‌شناسم که چهارده سال پيش به آسمان سوّم ربوده شد. نمي‌دانم با بدن به آسمان رفت يا بيرون از بدن، خدا مي‌داند." برخی از این آیه اینطور برداشت می کنند که سه درجه مختلف از آسمان وجود دارد: درجه ای برای "مسیحیان سرسپرده" یا مسیحیانی که به درجه بالای روحانیت رسیده اند، درجه ای برای مسیحیان "معمولی"، و درجه ای برای مسیحیانی که خدا را وفادارانه خدمت نمی کنند. این نگرش هیچ اساسی در کتاب مقدس ندارد.

پولس در اینجا نمی گوید که سه آسمان یا سه درجه از آسمان وجود دارد. در بسیاری از فرهنگهای باستان، مردم از اصطلاح آسمان برای توصیف سه "قلمرو" مختلف استفاده می کردند: آسمانِ بالای سرمان، فضای خارج از جو، و آسمان روحانی. پولس داشت می گفت که خدا او را به آسمان "روحانی" برد، به قلمروی ماورای عالم فیزیکی، قلمروی که خدا ساکن است. ایده ی درجات مختلف آسمان ممکن است تا حدی ریشه در شعر دانته به نام نمایش کمدی الهی داشته باشد که شاعر در آن، جهنم و بهشت را اینگونه توصیف می کند که هر دوی آنها نه درجه مختلف دارند. اما نمایشنامه کمدی الهی یک اثر ساختگی است. ایده ی درجات مختلف آسمان مفهومی بیگانه برای کتاب مقدس است.

کتاب مقدس صحبت از پاداشهای متفاوتی در آسمان می کند. عیسی در خصوص پاداشها گفت، "اينک بزودي مي‌آيم و پاداش من با من است تا به هر‌کس بر‌‌حسب اعمالش جزا دهم." (مکاشفه 12:22). از آنجاییکه عیسی پاداشها را بر مبنای اعمال ما توزیع می کند، با اطمینان می توانیم بگوییم که زمانی برای پاداش دادن به ایمانداران فرا خواهد رسید و اینکه پاداشها تا حدی از شخص به شخص دیگر فرق خواهد کرد.

فقط کارهایی که از آتش پالاینده ی خدا تاب بیاورند، ارزش جاودانی دارند و سزاوار پاداش هستند. آن کارهای ارزشمند به "طلا، نقره، و سنگهای گرانبها" تشبیه شده اند (اول قرنتیان 12:3) و کارهایی هستند که بر شالوده ی ایمان در مسیح بنا شده اند. آن دسته از کارهایی که بی پاداش می مانند، "چوب، علف، و کاه" نامیده شده اند؛ این کارها، اعمال بد نیستند، بلکه فعالیتهای سطحی هستند که ارزش جاودانی ندارند. پاداشها در "تخت داوری مسیح" توزیع خواهد شد، مکانی که ایمانداران به قصد دریافت پاداش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. "داوری" ایمانداران هرگز اشاره به مجازات گناه ندارد. عیسی مسیح با مرگ روی صلیب، به خاطر گناهمان مجازات شد، و خدا درباره ما گفت: "من شرارت ايشان را خواهم آمرزيد و گناهانشان را ديگر به ياد نخواهم آورد." (عبرانیان 12:8). چه اندیشه شکوهمندی! شخص مسیحی هرگز نباید از مجازات بترسد، بلکه می تواند به تاجهای پاداشی که پیش پای منجی می تواند فرو گذارد، بنگرد. در جمع بندی باید گفت که درجات مختلف آسمان وجود ندارد، اما درجات مختلفی از پاداش در آسمان وجود دارد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا درجات مختلفی از بهشت (آسمان) وجود دارد؟