settings icon
share icon
سوال

چگونه باید آماده باشم تا در رویداد "ربوده شدن" به آسمان بروم؟

جواب


بسیار ساده تر از آن است که فکر می کنید. پاسخ کوتاه این است که باید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید و به او ایمان بیاورید. و حال می پردازیم به شرح و توصیف پاسخ طولانی تر. زمانیکه این سوال را می پرسید فرض ما بر این است که می دانید همه مسیحیان در رویداد "ربوده شدن" به آسمان برده نخواهند شد. و احتملا به شما گفته شده که فقط مسیحیان واقعی که زندگی خداپسندانه داشته اند در این رویداد به آسمان برده خواهند شد و بقیه مسیحیان باید در دوران "برآشفتگی بزرگ" رنج ببرند. این درست نیست ما به شما نشان خواهیم داد که بر اساس کتاب مقدس این دیدگاه درست نیست.

اولین چیزی که باید درک کنید، هدف دوران "برآشفتگی بزرگ" است . این دوران برای داوری و همچنین تنبیه قوم اسرائیل است. لطفا توجه کنید که اسرائیل و کلیسا در یک گروه قرار ندارند. کلیسا یک وجود روحانی است. افراد درون کلیسا توسط تولد روحانی شان به یکدیگر مرتبط می شوند (یوحنا فصل 3 آیه 3). قوم اسرائیل (یهودیان) به واسطه پیوند خونی به یکدیگر مرتبط می شوند. اینها نژادی از انسان ها هستند که خداوند قول های مشخصی به آنها در عهد قدیم داده است. خداوند زمان داوری را برای اسرائیلی ها به دلیل بی ایمان بودنشان بیان کرد. این زمان داوری فقط برای قوم اسرائیل می باشد (دانیال فصل 9 آیه های 24 تا 27).

جبرئیل پیامی از طرف خداوند برای دانیال آورد (دانیال فصل 9 آیه های 20 تا 21). دانیال فصل 9 آیه 24 می گوید، "به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد "هفته" طول خواهد كشيد تا طبق پيشگويی انبیا فساد و شرارت از بين برود، كفاره گناهان داده شود، عدالت جاودانی برقرار گردد و قدس‌الاقداس دوباره تقديس شود". در این پیام جبرئیل به دانیال تاکید می کند که این زمان فقط برای قوم تو، که یهودیان بودند، است. خداوند از هفتاد هفته تنبیه یهودیان سخن می گوید. در زبان عبری "هفتاد هفته" یعنی "هفتاد بار هفت". به عبارت دیگر، هفتاد بار هفت سال، یا 490 سال. ازاین سال ها، 483 (شصت و نه بار هفت سال) سال از آغاز اسارت یهودیان در بابل تا مصلوب شدن عیسی مسیح، به حقیقت پیوسته است و 7 سال دیگر سال های "دوران برآشفتگی بزرگ" است. نکته اینجاست که این پیشگویی عمدتا برای اسرائیل است و هدف از داوری این است که "فساد و شرارت از بين برود، كفاره گناهان داده شود، عدالت جاودانی برقرار گردد و قدس‌الاقداس دوباره تقديس شود" (دانیال فصل 9 آیه 24).

حال می توانیم بر اساس کتاب مقدس ثابت کنیم مسیحیان در دوران برآشفتگی بزرگ یا عذاب سخت بر روی زمین نخواهند بود. مطالعه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 9 این مطلب را روشن می سازد. پولس در این متن درباره رویداد "ربوده شدن" و "روز خداوند" می نویسد. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 9 این قول را به مسیحیان می دهد، "از ياد نبريم كه خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح نجات دهد". به این آیه با دقت توجه کنید. پولس می گوید که سرنوشت ما خشم الهی نیست مخصوصا خشم الهی آخر زمان (فصل 5 آیه 2).

شواهد دیگری مبنی بر اینکه مسیحیان در دوران "برآشفتگی بزرگ" و یا همان "دوران عذاب سخت" رنج نخواهند کشید را می توان از اول قرنتیان استخراج کرد. در این نامه، پولس مسیحیان را به دلیل دنیوی بودن سرزنش می کند. اما در فصل 15، پولس درباره رویداد "ربوده شدن کلیسا" می گوید ولی هرگز نگفته که کسی از ایمانداران کلیسای قرنتس، هر اندازه دنیوی هم که باشد، در واقعه "ربوده شدن" به آسمان برده نخواهد شد. ایمانداران واقعی مجبور به عذاب کشیدن در دوران "برآشفتگی بزرگ" نخواهند بود.

تنها دلیلی که باعث می شود شما از رویداد "ربوده شدن" جا بمانید، ایمان نداشتن به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه باید آماده باشم تا در رویداد "ربوده شدن" به آسمان بروم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries