منظور از ترک کردن و پیوستن (چسبیدن) چیست؟سوال: منظور از ترک کردن و پیوستن (چسبیدن) چیست؟

جواب:
«از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد.» کلمه پیوستن می تواند به صورت «چسبیدن» نیز ترجمه شود. پس دقیقاً به چه معناست که پدر و مادرت را ترک کنی و به همسرت بچسبی؟

همانطور که در فصل دوم پیدایش نوشته شده است، خدا نخست آدم و سپس حوا را آفرید. خدا حوا را نزد آدم آورد. خدا خودش مقدر کرد که آنها در زناشوییِ مقدس به هم بپیوندند. او گفت که آن دو یک تن خواهند شد. این تصویری از صمیمیت زناشویی است، ابراز عشقی که هرگز قرار نیست کس دیگری را در این رابطه جای دهد. «پیوستن» به معنای «چسبیدن و ملحق شدن است.» پیوندِ یگانه ی است از دو نفر در یک موجودیت. بدین معناست که وقتی اوضاع زندگی سر و سامان نیست دست نمی کشیم. که این شامل صحبت کردن شفاهی بر سر مسائل، دعا کردن، و صبور بودن می شود، در عین حال که به خدا اعتماد می کنید که در هر قلب هر دوی تان کار کند، و همچنین خواستار این باشید که اشتباهاتتان را بپذیرید و طلب بخشش و جویای مشورت خدا در کلام او باشید.

اگر هر کدام از طرفین ترک کردن و پیوستن را به عمل نیاورد، باعث بروز مشکلات در ازدواج خواهد شد. اگر زوجین واقعاً والدین خود را ترک نکنند، منجر به نزاع و فشار می شود. ترک کردن والدین به معنای چشم پوشی از آنان یا اینکه اصلاً با آنها وقت نگذارید نمی باشد. ترک کردن والدین به این معناست که تشخیص دهید ازدواجتان، خانواده جدیدی را خلق کرده و اینکه خانواده جدیدتان باید اولویت بالاتری از خانواده قبلی تان داشته باشد. اگر در پیوستن و چسبیدن به یکدیگر فروگذاری کنند، نتیجه این می شود که صمیمیت و یگانگی از بین می رود. چسبیدن به همسرتان به این معنا نیست که در هر لحظه با همسر خود باشید یا اینکه خارج از ازدواجتان با دیگران دوستی های معنادار نداشته باشید. چسبیدن به همسرتان به معنای تصدیق این موضوع است که به همسرتان ملحق شده اید و اساساً به او «چسب خورده اید.» پیوستن در بنای ازدواج بسیار کلیدی است و باعث می شود که ازدواج در روزهای سختی تاب بیاورد و رابطه زیبایی باشد که خدا منظور داشته است.

به علاوه، «ترک کردن و پیوستن (چسبیدن)» در پیوند ازدواج، تصویر پیوندی است که خدا می خواهد با او داشته باشیم. «شما باید یهوه خدای خود را پیروی کنید و از او بترسید و فرمانهای او را به جای آورید و به صدای او گوش فرا دهید و او را عبادت نمایید و به او بچسبید.» (تثنیه 4:13) این بدان معناست که ما خدایان دیگر از هر نوعش را ترک کرده و تنها به خدایمان می پیوندیم. ما هنگام خواندن کلام او و تسلیم شدن به اقتدار او، به او می چسبیم. آنگاه هنگامی که تنگاتنگ از او پیروی می کنیم، در می یابیم که دستور او مبنی بر اینکه پدر و مادرمان را ترک کنیم تا به همسرمان بچسبیم، به منظور یافتن تعهد و امنیت است، آنطوری که او مد نظر داشته است. خدا طرح و برنامه اش برای ازدواج را جدی می گیرد. ترک کردن و چسبیدن، طرح خداست برای کسانی که ازدواج می کنند. هنگامی که از طرح و برنامه خدا پیروی کنیم، هرگز مایوس نمی شویم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیمنظور از ترک کردن و پیوستن (چسبیدن) چیست؟