settings icon
share icon
سوال

چگونه بین جدایی از پدر و مادر بعد از ازدواج و احترام به آنها هماهنگی برقرار کنیم؟

جواب


پدر و مادر مسیحی و فرزندان متاهل آنها در هماهنگی بین این دو مفهوم یعنی بین جدایی از پدر و مادر بعد از ازدواج و احترام به آنها مشکل دارند.

«به اين سبب است كه مرد از پدر و مادر خود جدا می‌شود و به همسر خود می‌پيوندد، و از آن پس، آن دو يكی می‌شوند» (پیدایش فصل 2 آیه 24).

«ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستی است، زيرا خداوند اختيار زندگی شما را به دست ايشان سپرده است» (افسسیان فصل 6 آیه 1).

« پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزمينی كه خداوند، خدای تو به تو خواهد بخشيد، عمر طولانی داشته باشی» (خروج فصل 20 آیه 12).

سه جنبه در این گفته ( پیدایش فصل 2 آیه 24) وجود دارد:

1. ترک کردن– مشخص کننده این مطلب است که در یک خانواده دو نوع رابطه وجود دارد. رابطه و پیوند فرزند با پدر و مادر که موقتی است و رابطه زن و شوهر که همیشگی است — «هيچ انسانی حق ندارد آن دو را كه خدا به هم پيوسته است، جدا كند» (متی فصل 19 آیه 6). مشکلات زمانی پیش می آید که نقش ها عوض می شود و رابطه فرزند با پدر و مادر به رابطه اصلی تبدیل می شود. وقتی یک فرزند بالغ ازدواج می کند و هنوز هم پیوند به پدر و مادرش در اولویت است اتحاد رابطه دوم را تهدید می کند.

2. پیوستن – واژه عبری پیوستن به معنی پیوند خوردن اساسی به یک فرد دیگر است و یا چسبیدن به شخص دیگری است. مرد باید بعد از ازدواج به همسر خود پیوند بخورد (پیوند زناشویی باید همراه با سوگند باشد) و زن و مرد به هم مانند چسب متصل می شوند. این پیوند نشان دهنده اتحاد و پیوستگی بین زن و شوهر است و نباید هیچ رابطه دیگری مانند رابطه با دوستان یا پدر و مادر نزدیک تر از این پیوند باشد.

3. آنها باید به یک جسم تبدیل شوند – ازدواج، دو نفر را به یک جسم و یک فرد تبدیل می کند. یکی شدن و یک جسم شدن در همه موراد (جسمانی، عاطفی، عقلانی، مالی، اجتماعی) صدق می کند. باز هم می گوییم که اگر پیوند بین فرزند با پدر و مادر نزدیک تر از پیوند زن و شوهر باشد، حمایت های عاطفی و به اشتراک گذاری ها بین آنها بیشتر از رابطه زن و شوهری باشد مفهوم یکی شدن در ازدواج تهدید می شود و باعث به وجود آمدن یک ناهماهنگی غیر کتاب مقدسی خواهد شد.

با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پیدایش فصل 2 آیه 24 باید گوشزدهای کتاب مقدس در رابطه با احترام به والدین را هم به یاد داشته باشیم که شامل رفتار محترمانه با آنها (امثال فصل 30 آیه های 11 و 17)، اطاعت از آنها به شرطی که دستوراتشان مطابق با قانون خدا باشد ( افسسیان فصل 6 آیه 1) و مراقب از آنها در زمان پیری (مرقس فصل 7 آیه های 10 تا 12، اول تیموتائوس فصل 5 آیه های 4 تا 8) می باشد.

زمانی که دخالت بیجای پدر و مادر مانع اصل جدایی از پدر و مادر و پیوند به همسر می شود و پیوند بین پدر و مادر با فرزند در اولویت قرار می گیرد( و خواستار اطاعت، استقلال، وابستگی عاطفی بیش از اندازه، گسستگی در پیوند با همسر) باید با احترام رد شود و خواسته های همسر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود اگر پدر و مادر به دلیل سن بالا نیازهای اساسی دارند (جسمانی یا عاطفی، با توجه به این که نیاز عاطفی قانون جدا شدن را نقض نکند ) باید آن نیازها برطرف شود حتی اگر همسر پدر یا مادر شما را دوست نداشته باشد. محبت کتاب مقدسی به پدر و مادر کهنسال کار پسندیده و محبت آمیزی است..

هماهنگی بین این دو اصل مانند هماهنگی بین دستور اطاعت از حکومت (رومیان فصل 13) و نقض قانون توسط رسولان می باشد وقتی که از آنها خواسته شد کاری را که بر ضد قانون خدا بود انجام دهند. در اعمال رسولان فصل 4 آیه های 5 تا 20، پطرس و یوحنا درخواست رهبران یهودی را مبنی بر توقف بشارت انجیل رد کردند اما آنها با احترام این کار را انجام دادند. به همین شکل، عیسی مسیح به ما می گوید که باید به پدر و مادر خود احترام بگذاریم اما رابطه ما با پدر و مادرمان بعد از رابطه ما با عیسی مسیح قرار دارد (لوقا فصل 14 آیه 26). اگر پدر و مادر قانون گفته شده در پیدایش فصل 2 آیه 24 را زیر پا می گذارند باید با احترام از آنها سرپیچی کنیم. با این وجود، اگر خواست همسر ما این است که به پدر و مادر کمک نشود باید خواست او را با دقت بررسی کنیم. به یاد داشته باشیم که تفاوت نیازهای واقعی جسمانی و عاطفی با خواسته های سلطه جویانه پدر و مادر را تشخیص دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه بین جدایی از پدر و مادر بعد از ازدواج و احترام به آنها هماهنگی برقرار کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries