settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس در مورد «دست گذاشتن» چه می گوید؟

جواب


«دست گذاشتن» یک کار کتاب مقدسی است، اما در کتاب مقدس الزامی نیز برای انجام این کار عنوان نشده است. بدون شک عیسی مسیح دستش را بر روی بسیاری از کسانی که شفا داد قرار داد اما بسیاری دیگر را نیز بدون انجام این کار شفا داد. در واقع، در بسیاری از موارد حتی نزدیک کسانی که شفا داد هم نبود. در متی فصل 8 آیه 8 می بینیم که حتی بدون نزدیک شدن به خانه افسر رومی خدمتکار او را شفا داد.

باید به دو مورد توجه کنیم: در یک مورد روح القدس هدیه سخن گفتن به زبان ها را همراه با دست گذاشتن شاگردان انجام داد و در مورد دیگر بدون نیاز به دست گذاشتن این کار را انجام داد.

«پولس به ايشان گفت: تعميدی كه يحيی می‌داد برای اين بود كه مردم از گناه دست كشيده، به سوی خدا بازگردند و به عيسی ايمان بياورند، يعنی به همان كسی كه يحيی وعدهٔ ظهورش را می‌داد. وقتی اين را شنيدند، به نام عيسای خداوند غسل تعميد گرفتند. سپس، هنگامی كه پولس دست بر سر آنان گذاشت، روح‌القدس بر ايشان قرار گرفت و به زبانهای مختلف سخن گفتند و نبوت كردند» (اعمال رسولان فصل 19 آیه های 4 تا 6).

«هنوز سخن پطرس تمام نشده بود كه روح‌القدس بر تمام شنوندگان نازل شد! يهوديانی كه همراه پطرس آمده بودند، وقتی ديدند كه روح‌القدس به غيريهوديان نيز عطا شده است، مات و مبهوت ماندند. ‏ولی جای شک باقی نماند، چون می‌شنيدند كه همه به زبانهای مختلف سخن می‌گويند و خدا را تمجيد می‌كنند» (اعمال رسولان فصل 10 آیه های 44 تا 46).

در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 تمرکز بر روی قرار دادن دست نیست بلکه بر روی دقت در انتخاب کشیش است که باید به خوبی و بدون عجله انجام شود: «در انتصاب كشيش شتاب نکن، چون ممكن است او گناهی كرده باشد، و تو با اين كارت گناه او را تأييد كنی. مواظب باش كه خود را پاک و مقدس نگاه داری»

شکی نیست که قرار دادن دست ها در کلیسای اولیه وسیله ای برای اتصال پیام و پیام آور و یا اتصال هدیه روحانی به دهنده او بوده است. از این کار به عنوان علامتی استفاده می شد که نشان دهنده منبع اصلی هدایای روحانی است. ما باید بدانیم که فرمول جادویی برای خدمات کلیسایی وجود ندارد. قرار دادن دست ها به خودی خود قدرتی ندارد. قرار دادن دست ها فقط زمانی انجام می شد که با کلام خدا هماهنگ بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس در مورد «دست گذاشتن» چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries