settings icon
share icon
سوال

قانون مسیح چیست؟

جواب


غلاطیان فصل 6 آیه 2 می گوید، «در مشكلات و مسايل يكديگر شريک باشيد و به اين وسيله «شريعت مسيح» را اجرا كنيد.» قانون مسیح (شریعت مسیح) دقیقا چیست، و چگونه با کمک به یکدیگر (به دوش کشیدن مشکلات یکدیگر) تحقق پیدا می کند؟ گرچه عبارت «قانون مسیح» در اول قرنتیان فصل 9 آیه 21 عنوان شده است، اما در کتاب مقدس به طور مشخص به توضیح دقیق قانون مسیح پرداخته نشده است. با این وجود، اکثر آموزگاران کتاب مقدس، قانون مسیح را سخنان او در مرقس فصل 12 آیه های 28 تا 31 با عنوان بزرگترین دستورات می دانند: «يكی از علمای مذهبی كه آنجا ايستاده بود و به گفت و گوی ايشان گوش می‌داد، وقتی ديد عيسی چه جواب دندان‌شكنی به آنان داد، پرسيد: «از تمام احكام خدا، كدام از همه مهمتر است؟». عيسی جواب داد: «آنكه می‌گويد: ای قوم اسرائيل گوش كن، تنها خدايی كه وجود دارد خداوند ماست. و بايد او را با تمام قلب و جان و فكر و نيروی خود دوست بداری. «دومين حكم مهم اين است: ديگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. «هيچ دستوری مهمتر از اين دو نيست.»

بنابراین قانون مسیح این است که خدای خود را با تمامی دل و جان دوست داشته باشیم، و همسایه خود را هم مانند خودمان دوست داشته باشیم. عالم مذهبی در جواب عیسی مسیح می گوید: «استاد، كاملاً درست فرموديد. فقط يک خدا وجود دارد و غير از او خدای ديگری نيست. و من قبول دارم كه بايد او را با تمام قلب و فهم و قوتم دوست بدارم و ديگران را نيز به اندازهٔ خودم دوست بدارم. اين كار حتی از قربانی كردن حيوانات در خانهٔ خدا بسيار مهمتر است.» (مرقس فصل 12 آیه های 32 تا 33).

متون متعددی در عهد جدید عنوان می کنند که عیسی مسیح شریعت عهد قدیم را تکمیل کرد، و به سرانجام رساند (رومیان فصل 10 آیه 4، غلاطیان فصل 3 آیه های 23 تا 25، افسسیان فصل 2 آیه 15). مسیحیان به جای شریعت عهد قدیم باید از قانون مسیح پیروی کنند. مسیحیان به جای عمل کردن به بیش از 600 قانون عهد قدیم، باید فقط بر روی دو قانون یعنی دوست داشتن خدا و دیگران تمرکز کنند. اگر مسیحیان به این دو دستور با تمام وجود واقعا عمل کنند، همه کاری که خدا از آنها خواسته است را انجام داده اند.

مسیح ما را از قید و بند صدها دستورعهد قدیم رها کرد و به جای آن ما را به عشق و محبت فراخواند. اول یوحنا فصل 4 آیه های 7 تا 8 می گوید، «عزيزان من، بياييد يكديگر را محبت كنيم، زيرا محبت از خداست و هر كه محبت می‌نمايد، فرزند خداست و خدا را واقعاً می‌شناسد.اما كسی كه محبت نمی‌كند، خدا را نمی‌شناسد، زيرا خدا محبت است.» اول یوحنا فصل 5 آیه 3 در ادامه می گوید، «در واقع كسی كه خدا را دوست دارد، نمی‌تواند احكام او را اطاعت نكند؛ و احكام او برای ما مشكل نيست.»

برخی از مردم، از این اصل که ما دیگر در قید و بند قوانین عهد قدیم نیستیم به عنوان بهانه ای برای ارتکاب گناه استفاده می کنند. پولس این مسئله را مستقیا در کتاب رومیان عنوان کرده است. «اما اگر نجات ما از راه اجرای شريعت و احكام خدا به دست نمی‌آيد، بلكه خدا آن را به خاطر فيض و لطف خود به ما عطا می‌كند، آيا اين بدان معناست كه می‌توانيم باز هم گناه كنيم؟ هرگز!» (رومیان فصل 6 آیه 15). برای مسیحیان، اجتناب از گناه باید از روی عشق به خداوند و دیگران باشد. عشق، انگیزه ما برای انجام همه کارهاست. وقتی به ارزش کاری که مسیح برای ما انجام داد پی می بریم، واکنش ما عشق، محبت و اطاعت خواهد بود. وقتی فداکاری عیسی مسیح را درک می کنیم، ما نیز مانند او به دیگران عشق می ورزیم. انگیز ما برای غلبه بر گناه باید عشق باشد نه اطاعت از یک سری قوانین و دستورات. ما باید از قانون مسیح پیروی کنیم، چون او را دوست داریم، نه فقط برای اینکه فهرستی از قوانین را اجرا کرده باشیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

قانون مسیح چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries