settings icon
share icon
سوال

جنبش بارش آخر چیست؟

جواب


جنبش بارش آخر (باران آخر) تاثیر گرفته از عقیده پنطیکاستی است که می گوید عیسی مسیح مانند کاری که در روز پنطیکاست انجام داد، روح خود را امروز هم می باراند و از ایمانداران برای آماده کردن دنیا برای بازگشت دوباره خود استفاده می کند. این جنبش مخالف عقیده دوره های تاریخی کتاب مقدس ( آنتی دیسپنسیشنال) و دوره هزارساله پادشاهی مسیح بر روی زمین می باشد.

اصطلاح «بارش آخر» برای اولین بار در تاریخ پنطیکاستیسم در کتاب سرود دیوید وسلی مایلند در سال 1907 به همین نام استفاده شد. سه سال بعد، مایلند عهدنامه «بارش آخر» را نوشت که در کل دفاعیه پنطیکاستیسم بود.

این اصطلاح بر گرفته از کتاب یوئیل فصل 2 آیه 23 می باشد که می گوید: « ای مردم اورشليم، شادی كنيد! در خداوند، خدای خود شادمان باشيد! زيرا بارانهايی كه او می‌فرستد، نشانه‌هايی از عدالت اوست. بار ديگر در پاييز بارانهای پاييزی و در بهار بارانهای بهاری خواهند باريد ». پنطیکاستی ها باران در این آیه را بارش روح القدس تفسیر می کنند. «باران آخر» (باران زمان های آخر) از «باران پیشین» بزرگتر است.

در سال 1948 این جنبش در ساسکاتچوان کانادا دوباره احیا شد و عقاید این جنبش تشریح شد. کسانی که در احیای این جنبش دخیل بودند متقاعد شده بودند که در لبه ورود به دوره جدیدی هستند که روح القدس در آن قدرتش را بیش از هر زمان دیگری نشان خواهد داد. آنها می گویند حتی شاگردان مسیح نیز چنین حرکتی از روح القدس ندیدند.

کتاب مقدس در این جنبش بسیار سمبلیک و بی نهایت به سبک خاصی تفسیر شده است. تاکیدی هم بر روی مکاشفات خارج از کتاب مقدس مانند نبوت های شخصی، تجربیات شخصی، و دستورات مستقیم از طرف خداوند دارد. عقاید این جنبش شامل موارد زیر می باشند:

• هدایای روح القدس که شامل توانایی سخن گفتن به زبان ها نیز می باشد از طریق دست گذاشتن بر روی سر ایمانداران دریافت می شوند.

• مسیحیان می توانند دچار روح زدگی شوند و نیازمند رهایی از آن هستند.

• خداوند همه بخش های کلیسا را که شامل شاگرد و پیامبر نیز می شود دوباره به راه انداخته است.

• شفای الهی می تواند از طریق دست گذاری بر سر فرد انجام شود.

• ستایش و پرستش، خداوند را به حضور ما می آورد.

• زنان نقش خدماتی کامل و برابر در کلیسا دارند.

• فرقه ها و گروه های مختلف نابود خواهند شد و کلیسا در روزهای آخر متحد می شود.

• «باران آخر» کار خدا را به پایان می رساند و تکمیل می کند. کلیسا بر تمامی دنیا پیروز شده و وارد پادشاهی مسیح می شود.

بسیاری از شاگردان در جنبش باران آخر نیز نظریه «پسران جلوه گر خدا» را تعلیم می دهند. این نظریه بدعت گذارانه می گوید گروهی از فاتحان خاص از کلیسا به پا می خیزند که به آنها بدن های فناناپذیر اعطا خواهد شد.

باید بدانیم که «کلیسای جماعت ربانی» از همان ابتدا این جنبش را بدعت گذار اعلام کرد. کلیسای جماعت ربانی در بیستم آوریل 1949 رسما این جنبش را محکوم کرد. واکنش گروه های پنطیکاستی دیگر هم همین بود.

امروزه اصطلاح «بارش آخر» کمتر استفاده می شود اما تاثیرات آن همچنان ادامه دارد. اکثر شعبه های جنبش های کاریزماتیکی از عقاید جنبش بارش آخر پیروی می کنند. جنبش های امروزی مانند احیای برانزویل/پنساکولا، برکت تورنتو و پدید «خنده مقدس» نتیجه قطعی عقاید جنبش بارش یا باران آخر هستند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جنبش بارش آخر چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries