settings icon
share icon
سوال

چطور می توانم گناه را تشخیص دهم؟

جواب


در این سوال دو موضوع نهفته است، مواردی که کتاب مقدس بطور خاص به آنها اشاره می کند و آنها را گناه معرفی می کند و مواردی که کتاب مقدس بطور مستقیم از آنها بعنوان گناه یاد نمی کند. لیست کتاب مقدسی گناهان مختلف در امثال سلیمان فصل 6 آیه های 16-19 و غلاطیان فصل 5 آیه های 19-21 و اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9-10 آمده است. شکی نیست که این قسمتها کارهایی را ذکر می کنند که گناهند و خدا آنها را تایید نمی کند. شکی نیست که کتاب مقدس قتل، زنا، دروغ، دزدی، و غیره را گناه می داند. مشکل پیچیده تر در مورد تشخیص کار گناه آلود زمانی بوجود می آید که کتاب مقدس در مورد آن حرفی نزده باشد. وقتی کتاب مقدس در مورد موضوع بخصوصی صحبت نمی کند، اصول کلی کلام خدا می توانند ما را راهنمایی کنند.

اولا، وقتی در کتاب مقدس از موضوعی بطور خاص صحبت نشده، بهتر است بجای فکر کردن در مورد اینکه آیا این کار مورد نظر بد است یا نه، اطمینان حاصل کنیم که حتما کار خوبی باشد. مثلا کتاب مقدس می گوید، "از هر فرصت نهايت استفاده را بكنيد"(کولسیان فصل 4 آیه 5). این چند روز عمر دنیوی ما در عین حال که بسیار کوتاه است، اما در ارتباط با ابدیت آنقدر با ارزش است که ما نباید وقتمان را برای چیزهای خود خواهانه بگذرانیم، در عوض باید آنرا برای "گفتارتان نيكو و مفيد باشد تا به شنوندگان خير و بركت برساند" (افسسیان فصل 4 آیه 29) صرف نماییم.

بهترین راه برای تشخیص گناه آلود بودن یا نبودن یک کار این است که آیا می توانیم از خداوند درخواست کنیم که این کار را برکت داده و از آن برای اهداف خوب خود استفاده کند؟ "كارهای شما، حتی خوردن و نوشيدنتان، همه بايد برای جلال و بزرگی خدا باشد" (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31). اگر حتی شک داریم که آیا آن کار موجب خشنودی خدا می شود یا نه، بهتر است آن را انجام ندهیم . «اما كسی كه وجدانش از آنچه می‌كند ناراحت است، به هيچ وجه نبايد به آن كار دست بزند، چون در اينصورت مرتكب گناه شده است، زيرا وجدانش آن كار را گناه می‌داند. پس اگر قصد انجام كاری را داريد كه آن را گناه می‌پنداريد، آن را انجام ندهيد، زيرا كاری كه با وجدان ناراحت انجام شود، گناه است» (رومیان فصل 14 آیه 23). ما باید بیاد داشته باشیم که بدن ما، مثل روح ما، آزاد شده و متعلق به خدا می باشد. «آيا هنوز نمی‌دانيد كه بدن شما، مسكن روح‌القدس می‌باشد كه او را خدا به شما عطا كرده است؟ آيا نمی‌دانيد كه روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌كند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نيست! خدا شما را به بهايی گران خريده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بكار ببريد، چون او صاحب بدن شماست» (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19-20). این حقیقت بزرگ باید اثر واقعی روی آنچه انجام می دهیم و هر جا می رویم بگذارد.

بعلاوه، ما باید کارهای خود را نه تنها در رابطه با خدا بلکه در رابطه با دوستان، خانواده و اطرافیان نیز ارزیابی کنیم. حتی اگر کار بخصوصی به ما لطمه نزند، اگر روی دیگران اثر بگذارد و به آنها لطمه بزند، گناه است. «كار درست اين است كه از خوردن گوشت يا نوشيدن شراب و يا هر كار ديگری كه باعث آزردگی و لغزش ديگران می‌شود، پرهيز كنيد....حتی اگر فكر می‌كنيم انجام چنين كارها از نظر خدا اشتباه نيست، باز بايد رعايت حال كسانی را بكنيم كه ممكن است كار ما را اشتباه تصور كنند»(رومیان فصل 14 آیه 21؛ فصل 15 آیه 1).

سرانجام، بیاد داشته باشید که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ماست، و نباید اجازه بدهیم که هیچ چیزی مانع پیروی از خواست او شود . به هیچ عادت، تفریح و خواسته ای نباید اجازه داد تا کنترل زندگی ما را در دستان خود بگیرد، تنها عیسی مسیح است که می تواند کاملا زندگی ما را کنترل کند . «من می‌توانم هر كاری را كه مسيح منع نكرده است، انجام دهم. اما بعضی از اين كارها، حتی اگر اجازۀ انجامش را نيز داشته باشم، برايم مفيد نيستند. اگر بدانم چيزی بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا درگير خواهد كرد كه نتوانم براحتی خود را از چنگ آن خلاصی دهم، از آن صرفنظر می‌كنم» (اول قرنتیان فصل 6 آیه 12). و «گفتار و كردار شما، شايستۀ نام عيسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد» (کولسیان فصل 3 آیه 17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چطور می توانم گناه را تشخیص دهم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries