settings icon
share icon
سوال

تفاوت بین پادشاهی خدا و پادشاهی آسمان چیست؟

جواب


برخی معتقدند پادشاهی آسمان و پادشاهی خداوند دو چیز متفاوت هستند، اما واضح است که هر دو عبارت به یک مفهوم اشاره دارند. عبارت «پادشاهی خدا» به تعداد 68 بار در 10 کتاب مختلف عهد جدید آمده است و عبارت «پادشاهی آسمان» 32 بار و فقط در کتاب متی آمده است. بر اساس استفاده زیاد کتاب متی از این عبارت و ماهیت این کتاب که خطاب به یهودیان نوشته شده، برخی از مفسران اینگونه نتیجه گیری کرده اند که متی درباره پادشاهی هزارساله مسیح سخن گفته و این در حالی است که نویسندگان دیگر کتاب مقدس درباره پادشاهی جهانی سخن گفته اند. اما مطالعه دقیق تر موارد استفاده از این عبارت نشان می دهد که این دیدگاه اشتباه است.

به عنوان مثال، عیسی مسیح در گفتگویی که با حاکم جوان ثروتمند داشت، از عبارت های «پادشاهی آسمان» و «پادشاهی خدا» به جای هم استفاده کرد. «اين را بدانيد كه ورود يک ثروتمند به ملكوت خداوند بسيار مشكل است. باز به شما می‌گويم، گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن ثروتمند به ملكوت خدا!» (متی فصل 19 آیه های 23 و 24). عیسی مسیح فرقی بین این دوعبارت نگذاشته و آنها را مترادف درنظر گرفته است.

در عهد جدید می بینیم که عبارت «پادشاهی خداوند» در داستان هایی استفاده شده که در داستان های معادل در کتاب متی عبارت «پادشاهی آسمان» در آنها بکار رفته است (متی فصل 11 آیه های 11 تا 12، لوقا فصل 7 آیه 28، متی فصل 13 آیه 11، مرقس فصل 4 آیه 11، لوقا فصل 8 آیه 10، متی فصل 13 آیه 24، مرقس فصل 4آیه 26، متی فصل 13 آیه 31، مرقس فصل 4 آیه 30، لوقا فصل 13 آیه 18، متی فصل 13 آیه 33، لوقا فصل 13 آیه 20، متی فصل 18 آیه 3، مرقس فصل 10 آیه 14، لوقا فصل 18 آیه 16، متی فصل 22 آیه 2، لوقا فصل 13 آیه 29). در واقع انجیل متی از عبارت «پادشاهی آسمان» و مرقس و لوقا از «پادشاهی خدا» استفاده کرده اند و هر دوی این عبارت ها کاملا به یک چیز واحد اشاره می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت بین پادشاهی خدا و پادشاهی آسمان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries