settings icon
share icon
سوال

آیا پیشگویی درباره پادشاه صور در حزقیال فصل 28 به شیطان اشاره دارد؟

جواب


در نگاه اول، به نظر می رسد که این پیشگویی در حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 19 به پادشاه واقعی زمینی اشاره دارد. پیشگویی های محکوم کننده زیادی در کتاب مقدس درباره صور آمده است (اشعیا فصل 23 آیه های 1 تا 18، ارمیا فصل 25 آیه 22، ارمیا فصل 27 آیه های 1 تا 11، حزقیال فصل 26 آیه 1 تا فصل 28 آیه 19، یوئیل فصل 3 آیه های 4 تا 8، عاموس فصل 1 آیه های 9 و 10). صور به دلیل بهره کشی از همسایگان خود و ثروت اندوزی مشهور بود. نویسندگان باستانی به صور به عنوان شهری پر از بازگانان بی وجدان و فریبکار اشاره می کنند. صور مرکز بت پرستی و بی بندوباری اخلاقی بود. ثروت فراوان و موقعیت استراتژیکی باعث غرور و خودخواهی صور شده بود و به همین دلیل توسط پیامبران کتاب مقدس محکوم می شد. حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 19 به نظر می رسد که کیفرخواست محکم و ویژه ای بر ضد پادشاه صور در زمان پیامبری حزقیال بوده است و غرور و طمع سیری ناپذیر او را محکوم می کند.

با این وجود، برخی از توضیحات در حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 19 فراتر از توصیف یک پادشاه زمینی و بشری است. یک پادشاه زمینی نمی تواند در باغ عدن بوده باشد و یا فرشته نگهبان (کروبی، فرشته نزدیک خداوند) و یا در کوه مقدس خداوند بوده باشد. بنابراین، بیشتر مفسران کتاب مقدس بر این باور هستند که حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 19 یک پیشگویی دوگانه است که غرور پادشاه صور را با غرور شیطان مقایسه می کند. برخی می گویند که در واقع پادشاه صور به تسخیر شیطان درآمده بود که ارتباط بین آن دو را محکم تر و شدنی تر می کند.

شیطان قبل از سقوط یک موجود زیبا بود (حزقیال فصل 28 آیه های 12 تا 13). او احتملا زیباترین و قدرتمند ترین فرشتگان بود. عبارت "فرشته نگهبان" احتمالا به این نکته اشاره می کند که شیطان فرشته ای بوده که در بارگاه خداوند و در حضور او بوده است. غرور باعث سقوط شیطان شد. به جای ستایش و سپاسگزاری از خداوند برای اینکه او (شیطان) را چنین زیبا آفریده است، مغرور شد و فکر کرد خودش باعث رسیدن به این مقام والا شده است. شورش شیطان باعث شد تا از درگاه و حضور خداوند اخراج شود و در نهایت محکوم خواهد شد تا ابدیت را دریاچه آتش سپری کند (مکاشفه فصل 20 آیه 10).

پادشاه صور نیز مانند شیطان مغرور و خودپرست بود. پادشاه صور نیز به جای به رسمیت شناختن قدرت و خواست خدا، ثروت صور را حاصل حکمت و قدرت خود دانست. با وجود ثروت فراوانش بازهم در جستجوی ثروت بیشتر بود و این باعث شد تا از دیگر ملت ها بهره کشی کند و ثروت خویش را به ضرر دیگران بیشتر کند. اما درست مانند شیطان که غرورش باعث سقوط او شد ودر نهایت نابودی ابدی او خواهد شد، شهر صور نیز ثروت، قدرت و جایگاه خود را از دست داد. پیشگویی حزقیال درباره نابودی کامل صور تا اندازه ای توسط نبوکدنصر (حزقیال فصل 29 آیه های 17 تا 21) و در نهایت به طور کامل توسط اسکندر مقدونی به سرانجام رسید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا پیشگویی درباره پادشاه صور در حزقیال فصل 28 به شیطان اشاره دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries