یهودیت چیست و یهودیان به چه اعتقاد دارند؟


سوال: یهودیت چیست و یهودیان به چه اعتقاد دارند؟

جواب:
یهودیت چیست و چه کسی یهودی است؟ آیا یهودیت صرفاً یک دین است؟ آیا یک هویت فرهنگی است یا صرفاً یک گروه نژادی؟ آیا یهودیان طایفه ای از مردم هسند، یا یک ملت؟ یهودیان به چه ایمان دارند، و آیا همگی به یک چیز ایمان دارند؟

دیکشنری، واژه ی "یهود" را اینطور تعریف می کند، "عضوی از قبیله یهودا،" یا "یک اسرائیلی،" یا "عضوی از ملتی که از قرن ششم ق.م تا قرن اول میلادی در فلسطین وجود داشت،" یا "شخصی که از طریق نسل یا تغییر کیش متعلق به قوم باستان یهود است یا "کسی که دینش یهودیت است."

بر طبق یهودیت خاخامی، یهودی کسی است که یا مادر یهودی دارد یا کسی است که رسماً به یهودیت گرویده است. لاویان 10:24 اغلب برای اعتبار دادن به این عقیده استناد می شود، اگرچه تورات هیچ ادعای صریحی را در پشتیبانی از این سنت نمی کند. برخی خاخام ها می گویند که یهودیت هیچ ارتباطی با این ندارد که فرد واقعاً به چه ایمان دارد. این خاخام ها به ما می گویند که یهودی نیازی نیست که پیرو قوانین و رسومات یهود باشد تا یهودی محسوب شود. در واقع، یهودی می تواند اصلاً به خدا اعتقاد نداشته باشد و باز هم بر اساس تفسیر خاخامی فوق یهودی باشد.

خاخامهای دیگر به روشنی بیان می کنند که شخص تا زمانی که از فرایض تورات متابعت نکند و "اصول سیزده گانه ایمان" از موسی بن میمون (یکی از بزرگترین پژوهشگران یهودی در قرون وسطی) را نپذیرد، نمی تواند یهودی باشد. اگرچه این شخص ممکن است از لحاظ ژنتیکی یهودی باشد، اما هیچ اتصال واقعی به یهودیت ندارد.

در تورات (پنج کتاب اول کتاب مقدس)، در پیدایش 13:14 آمده است که ابرام (که عرفاً به عنوان اولین یهودی شناخته می شود)، "عبرانی" بود. نام "یهود" از نام یهودا می آید که یکی از دوازه پسر یعقوب و یکی از دوازه طایفه اسرائیل می باشد. ظاهراً نام "یهود" در ابتدا فقط به کسانی اشاره داشت که عضو طایفه یهودا بودند، اما وقتی که پادشاهی اسرائیل پس از سلطنت سلیمان منقسم شد، اصطلاح یهود به هر کسی در پادشاهی یهودا اشاره داشت که شامل طوایف یهودا، بنیامین، و لاوی می شد. امروزه، بسیاری بر این باورند که یهودی هرکسی است که از نسل فیزیکی ابراهیم، اسحق، و یعقوب است، فارغ از اینکه نسلش به کدامیک از دوازده طایفه اسرائیل می رسد.

خب، یهودیان به چه اعتقاد دارند، و احکام پایه ای یهودیت چیست؟ پنج حالت اصلی یا فرقه از یهودیت در دنیای امروز وجود دارد که عبارتند از، ارتدوکس، محافظه کار، اصلاح شده، بازسازی خواهی، و اومانیستی. باورها و الزامات در هر گروه بسیار متفاوت است؛ اما فهرستی مختصر از باورهای سنتی یهودیت شامل موارد زیر می شود:

خدا آفریدگار تمام مخلوقات است؛ او واحد است، بدون جسم، و تنها او باید به عنوان حاکم مطلق عالم، پرستیده شود.

پنج کتاب اول کتاب مقدس عبری توسط خدا به موسی مکاشفه شد. این کتب تغییر نخواهند کرد یا در آینده تکمیل و اضافه نخواهند شد.

خدا از طریق انبیا با قوم یهود صحبت کرده است.

خدا فعالیتهای انسانها را نظارت می کند؛ او به کسانیکه کارهای خوب انجام می دهند پاداش می دهد و بدکاران را مجازات می کند.

گرچه مسیحیان بیشتر ایمانشان را همانند یهودیان بر پایه همان کتب مقدس عبری می گذارند، اما تفاوتهای بزرگی در اعتقاداتشان است: یهودیان به طور کلی اعمال و رفتار را در اهمیت نخست محسوب می دارند؛ باورها از اعمال ناشی می شوند. این با مسیحیان محافظه کار در تعارض است که برای آنها اعتقاد اهمیت نخست دارد و اعمال نتیجه ی آن ایمان است.

اعتقاد یهودی، باور مسیحیِ گناه اولیه را نمی پذیرد (باور به اینکه همه مردم، گناه آدم و حوا را به ارث بردند آنهنگام که آن دو از دستورات خدا در باغ عدن نااطاعتی کردند.

یهودیت به نیکویی ذاتی جهان و مردمش به عنوان مخلوفات خدا اظهار می کند.

ایمانداران یهودی قادر هستند با بجا آوردن فرامین الهی (mitzvoth) زندگی خود را تقدیس کرده و به خدا نزدیکتر شوند.

نیازی به نجات دهنده که به عنوان واسط عمل کند، نیست و در دسترس هم نیست.

613 فرمانی که در لاویان و کتب دیگر یافت می شود تمام جنبه های زندگی یهودی را تنظیم می کند. ده فرمان که در خروج 1:20-17 و تثنیه 6:5-21 ارائه شده است، خلاصه اجمالی ای از شریعت را تشکیل می دهد.

مسیحا (مسح شده ی خدا) در آینده خواهد آمد و یکبار دیگر یهودیان را به سرزمین اسرائیل جمع خواهد کرد. در آن زمان، رستاخیز کلی مردگان خواهد بود. معبد اورشلیم که در 70 میلادی توسط رومیان خراب شد، بازسازی خواهد شد.

باورهایشان درباره عیسی به طرز قابل ملاحظه ای با هم اختلاف دارند. برخی او را به عنوان یک معلم بزرگ اخلاقی می نگرند. برخی دیگر او را به عنوان یک نبی دروغین یا بت مسیحیت می بینند. برخی از فرقه های یهودیت به خاطر ممنوعیت گفتن نام بت، حتی نام او را بر زبان نمی آورند.

یهودیان اغلب به عنوان قوم برگزیده خدا اشاره می شوند. این بدان معنا نیست که آنها به نحوی باید برتر از گروههای دیگر به شمار آیند. آیات کتاب مقدس نظیر خروج 5:19 به روشنی بیان می کند که خدا اسرائیل را برگزید تا تورات را دریافت و مطالعه کنند، تنها خدا را پرسش کنند، روز شبات استراحت کنند، و اعیادی را جشن بگیرند. یهودیان انتخاب نشدند که بهتر از دیگران باشند؛ آنها صرفاً برگزیده شدند تا نوری برای غیر یهودیان، و برکتی برای تمام امتها باشند.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
یهودیت چیست و یهودیان به چه اعتقاد دارند؟