آیا منظور آیه 13 از فصل سوم کتاب یوحنا این است که تا قبل از عیسی مسیح هیچ کسی به آسمان نرفته بود؟


سوال: آیا منظور آیه 13 از فصل سوم کتاب یوحنا این است که تا قبل از عیسی مسیح هیچ کسی به آسمان نرفته بود؟

جواب:
یوحنا فصل 3 آیه 13 می گوید، «چون فقط من كه مسيح هستم از آسمان به اين جهان آمده‌ام و باز هم به آسمان باز می‌گردم». تفسیر این آیه تا اندازه ای مشکل است و در بیشتر مواقع درست فهمیده نمی شود. کسانی که به دنبال یافتن تضادها در کتاب مقدس هستند نیز از این آیه بسیار سوء استفاده می کنند. با تفسیر این آیه بر اساس متن مربوط به آن، مخصوصا آیه های 10 تا 12، متوجه می شویم که عیسی مسیح درباره موضوع مرجعیت و درستی آموزش های خود صحبت می کند. عیسی مسیح در آیه 13 به نیقودیموس توضیح می دهد که چرا او تنها شخصی است که می تواند درباره این امور صحبت کند، عیسی مسیح می گوید برای اینکه او تنها کسی است که تا به حال به آسمان رفته و با این شناخت و دانش نسبت به آسمان آمده تا به مردم آموزش دهد.

بنابراین هیچ انسانی نمی تواند مانند عیسی مسیح با قدرت و اقتدار از امور آسمانی سخن بگوید. حرف زدن درباره امور آسمانی نیازمند آشنایی کامل و نزدیک با آنهاست و مستلزم این است که شخصی آن امور را از نزدیک دیده و تجربه کرده باشد، واضح است که فقط عیسی مسیح می تواند آن شخص باشد. از آنجایی که تا به حال هیچ کسی به آسمان صعود نکرده و بعد به زمین بازگشته باشد، بنابراین هیچ کسی صلاحیت حرف زدن درباره آن چیزها را ندارد به جز کسی که به آسمان صعود کرد و به زمین بازگشت. عیسی مسیح گفت او تنها کسی است که پدر را دیده است، و تنها کسی است که شرایط و صلاحیت شناساندن خدا را دارد (یوحنا فصل 1 آیه 18).

این مطلب به این معنی نیست که تا به حال هیچ کسی به آسمان برده نشده و یا نجات پیدا نکرده است، چراکه خنوخ و الیاس هم به آسمان برده شده اند (پیدایش فصل 5 آیه 24، عبرانیان فصل 11 آیه 5، دوم پادشاهان فصل 2 آیه 11) و همچنین ابراهیم، اسحاق، یعقوب و عده دیگر نیز به آسمان رفته اند؛ بلکه به این معنی است که تا کنون هیچ کسی به آسمان صعود نکرده و سپس با صلاحیت و قدرت سخن گفتن درباره امور آسمانی به زمین بازگشته باشد. صعود کردن به معنی رفتن به جایی با اقتدار و قدرت است. عیسی مسیح تنها کسی است که با اقتدار به آسمان صعود کرد چون او تنها پسر خداست (یوحنا فصل 1 آیه 14).

English


بازگشت به خانۀ فارسی
آیا منظور آیه 13 از فصل سوم کتاب یوحنا این است که تا قبل از عیسی مسیح هیچ کسی به آسمان نرفته بود؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا