settings icon
share icon
سوال

جن چیست؟

جواب


جن یک کلمه عربی و به معنای «مخفی شدن» می باشد. جن یک موجود ماورای طبیعی است که در متون عربی و اسلامی به خصوص در قرآن از آن نام برده شده است. قرآن می گوید جن از جنس آتش سوزان بدون دود است و موجودی متفاوت از انسان و فرشتگان می باشد. با این وجود، آنها می توانند به شکل انسان یا حیوان درآیند و با مردم ارتباط برقرار کنند. کلمه genie در انگلیسی از جن گرفته شده و به یک روح به شکل انسان تعریف شده که آرزوها را برآورده می کند. بر اساس گفته قرآن، جن ها نیز مانند انسان داوری شده و بر اساس اعمالشان در زندگی به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد.

جن ها معمولا شکل اسلامی ارواح پلید در نظر گرفته می شوند؛ با این وجود، آنها موجوداتی پیچیده تر هستند. مسلمانان معتقدند که فرشتگان نمی توانند گناه کنند، اما کتاب مقدس می گوید که آنها نیز می توانند مرتکب گناه شوند (اشعیا فصل 14 آیه ها 12-15؛ لوقا فصل 10 آیه 18، دوم پطرس فصل 2 آیه 4). مسلمانان معتقدند که شیطان یک جن بود نه فرشته ای به نام لوسیفر (اشعیا فصل 14 آیه 12)، او در نهایت از خدا سرپیچی کرد و از بهشت اخراج شد. در اسلام، جن ها نوعی دیگری از مخلوقات روحانی هستند که می توانند کار بد انجام دهند (کار بد یعنی اسلام را رد کنند) یا کار خوب انجام دهند (یعنی اسلام را قبول کنند). آنها مانند انسان دارای اراده و اختیار هستند؛ قدرت ستم کردن به انسان و تسخیر او، حیوانات و اشیاء را دارند. آنها دارای ساختار اجتماعی می باشند، جشن ازدواج می گیرند، پادشاه و دین دارند.

مفهوم جن از نوشته های مذهبی دنیای باستان گرفته شده و به دنیای خیالی کشانده شده است، وب سایت هایی وجود دارند که مدعی هستند در شناخت جن ها به مردم کمک می کنند. بسیاری از این توضیحات بیشتر شبیه شخصیت های بازی های کامپیوتری هستند که شامل دستورعمل هایی برای ارتباط با جن ها یا سود شخصی بردن از آنها می باشد. جن ها در سه تا پنج گروه متفاوت قرار می گیرند، البته این دسته بندی به مرجعی که از آن سوال می شود بستگی دارد:

1. جن مارد: قوی ترین و قدرتمند ترین نوع جن

2. عفریت: موجودات غول پیکر بالدار و آتشینی که می توانند زن یا مرد باشند و در زیر زمین و ویرانه ها زندگی می کنند.

3. جن شیطان: این جن به ارواح پلید در مسیحیت شباهت دارند. در اسلام، این جن ها انتخاب می کنند که غیرمسلمان باشند.

4. جن غول: غول ها ترسناک ترین نوع جن می باشند. آنها خون خوارند و در قبرستان ها و مکان ها خلوت زندگی می کنند.

5. جن جان: آنها شبیه مار هستند و به عنوان پدر جن ها شناخته می شوند

از دیدگاه کتاب مقدس، ایده جن می تواند تلاشی برای توضیح مخلوقات متعددی باشد که در دنیای آسمانی ساکن هستند (دوم قرنتیان فصل 10 آیه های 3-4، افسسیان فصل 6 آیه 12). ما می دانیم که دنیای روحانی واقعی است اما اطلاعات کمی در مورد آن داریم. کتاب مقدس هرگز حرفی از جن ها نزده است، اما آشکارا فرشتگان (عبرانیان فصل 1 آیه 14)، ارواح پلید (لوقا فصل 4 آیه 41)، موجودات زنده (مکاشفه فصل 4 آیه های 6-9)، سرافیم (اشعیا فصل 6 آیه 2) و کروبی ها (حزقیال فصل 10 آیه های 9-17) را عنوان کرده است. مخلوقات بیشمار دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند که برای پرستش خدا و خدمت به او آفریده شده اند اما نام آنها در کتاب مقدس آورده نشده است. وجود موجوداتی که قرآن و دیگر متون باستانی آن را جن می نامند ممکن است صحت داشته باشد اما شاید نه به شکلی که آنها توضیح می دهند.

ما می دانیم که کلام خدا هرآنچه خدا می خواهد درباره مخلوقات ماورای طبیعی مانند فرشتگان و ارواح پلید بدانیم را شامل می شود (دوم پطرس فصل 1 آیه 3، دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). اگرجن ها واقعا وجود دارند، همچنان توضیح قرآنی آنها اشتباه است برای اینکه در تضاد با کلام خدا قرار دارد (یوحنا فصل 17 آیه 17). از آنجایی که جن به معنای «مخفی» می باشد، این کلمه میتواند مخلوقات دیده نشده ای را توصیف کند که در دنیای روحانی سکونت دارند. ما باید مراقب باشیم و حدس ها و گمان ها خود را با آنچه در کتاب مقدس آشکار شده مقایسه کنیم و هرآنچه در کتاب مقدس برای ما آشکار شده باید پایه و اساس عقاید ما باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جن چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries