settings icon
share icon
سوال

من یک شاهد یهوه هستم، آیا باید مسیحی شوم؟

جواب


شاید مهم ترین وجه مشترک بین مسیحیان بشارتی و شاهدان یهوه این باشد که هر دو به کتاب مقدس به عنوان کلام الهام شده از طرف خداوند درباره انتظارات خداوند از ما و مسائلی که برای او مهم هستند ایمان و اعتقاد دارند. در حالی که ممکن است درک ما از حقایق متفاوت باشد، اما شاهدان یهوه را برای تکیه آنها بر کتاب مقدس و اشتیاق آنها در مطالعه کلام خدا برای شناخت او و خواسته های او باید تحسین کرد. ما نیز مانند اهالی بیریه باید همه چیز را به دقت بررسی کنیم تا بر اساس کتاب مقدس باشد. به این منظور، ما باید آیه هایی از «ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس» را بررسی کنیم (نسخه ای از کتاب مقدس که توسط گروه برج دیده بانی شاهدان یهوه ترجمه شده است) تا برخی از تصورات اشتباه را برطرف سازیم.

نام خداوند
مسیحیان به دلیل پیروی از عیسی مسیح و ستایش او به این نام خوانده می شوند، این لقب اولین بار در انطاکیه در زمان خدمت پولس به مسیحیان داده شد (اعمال رسولان فصل 11 آیه 26). پولس بارها تکرار و تاکید کرد که مسیحی بودن یعنی اینکه شهادتی برای عیسی مسیح و کارهای او باشیم. اما شاهدان یهوه معتقدند که ما باید تمامی تمرکز خود را فقط بر روی خدای پدر (که گاهی در کتاب مقدس از او با نام یهوه یاد می شود) قرار دهیم. نام «یهوه» یکی از نام های خداوند اسرائیل است که مسیحیان با اضافه کردن صوت به تتراگراماتون «YHWH» که چهار حرف عبری خدای اسرائیل است ساخته اند. مسیحیان بشارتی عیسی مسیح را کاملا خود خدا می دانند که در الوهیت برابر با اوست ولی وظیفه اش با خدای پدر متفاوت است. مسیحیان قبول دارند که یکی از نام های خدای پدر یهوه است. با این وجود، نام ها و لقب های بسیار زیاد دیگری در کتاب مقدس وجود دارند که به خدای پدر اشاره می کنند.

شاهدان یهوه عیسی مسیح را میکائیل می دانند و اساسا الوهیت او را انکار می کنند. اگر ما عیسی مسیح را هر چیزی غیر از خداوند در نظر بگیریم، بسیاری از آیه ها در تضاد هم قرار خواهند گرفت. اما می دانیم که کلام خدا بدون خطاست و خودش را نقض نمی کند. بنابراین ما باید حقیقت خداوند را همانطوری که او از خودش رونمایی کرده بشناسیم. خواهیم دید که اگر عیسی مسیح را به عنوان خدا – خدا در جسم انسان که از حقوق و جایگاه خودش گذشت و به خدمتکاری تبدیل شد که خودش را فدای گناه ما کرد — در نظر بگیریم هیچ تضادی بین آیه ها نخواهد بود( همه آیه ها از ترجمه کتاب مقدس شاهدان یهوه «ترجمه دنیای جدید» گرفته شده است و کلمات مد نظر در این نوشته ها پررنگ شده اند ).

شکوه خداوند
آیه های مربوط به خدا پدر

اشعیا فصل 42 آیه 8: «من خداوند (یهوه) هستم و نام من همين است. جلال خود را به كسی نمی‌دهم و بتها را شريک ستايش خود نمی‌سازم».

اشعیا فصل 48 آیه 11: «...من به بتهای آنها اجازه نمی‌دهم در جلال من شريک شوند».

آیه های مربوط به عیسی مسیح

یوحنا فصل 8 آیه 54: «… اما اين پدر من است كه به من عزّت و جلال می‌بخشد، يعنی همان كسی كه ادعا می‌كنيد خدای شماست».

یوحنا فصل 16 آیه 14: «او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد...».

یوحنا فصل 17 آیه 1: «... پدر، وقت موعود فرا رسيده است. بزرگی و جلال پسرت را آشكار كن...».

یوحنا فصل 17 آیه 5: «و حال، ای پدر كه در حضورت ايستاده‌ام، بزرگی و جلال مرا آشكار كن، همان بزرگی و جلالی كه پيش از آفرينش جهان نزد تو داشتم».

فیلیپیان فصل 2 آیه 10: «تا به نام «عيسی»، هر آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است، به زانو درآيد».

عبرانیان فصل 5 آیه 5: «به همين ترتيب، مسيح نيز شخصاً خود را به مقام پر افتخار كاهن اعظم نرساند، بلكه خدا او را به اين مقام منصوب كرد. خدا به او فرمود: تو پسر من هستی؛ امروز اين نام را با تمام افتخاراتش به تو می‌بخشم».

نجات دهنده
درباره خدای پدر

اشعیا فصل 43 آیه 3: «زيرا من خداوند (یهوه)، خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می‌دهم».

اشعیا فصل 43 آیه 11: «من یهوه هستم و غير از من نجات دهنده‌ای نيست».

اشعیا فصل 45 آیه 21: «غير از من خدايی نيست. من یهوه عادل و نجات دهنده هستم و ديگری نيست! ».

درباره عیسی مسیح

لوقا فصل 2 آیه 11: «و آن اينست كه همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهندهٔ شما...».

اعمال رسولان فصل 13 آیه 23: «عيسی، آن نجات دهنده‌ای كه خدا وعده‌اش را به اسرائيل داد، از نسل همين داوود پادشاه است».

تیطوس فصل 1 آیه 4: «از درگاه پدرمان خدا و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، برای تو طالب فيض و رحمت و آرامش هستم».

ایمان خود را بر نام چی کسی باید قرار دهیم؟
گفته شده درباره عیسی مسیح یا توسط عیسی مسیح

یوحنا فصل 14 آیه 12: «هر كه به من ايمان بياورد، می‌تواند همان كارهايی را بكند كه من كرده‌ام ...».

اعمال رسولان فصل 4 آیه 12: «غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند».

اعمال رسولان فصل 26 آیه 18: «...آنان را به خاطر ايمانی كه به من دارند، در بركات مقدسين سهيم خواهم ساخت».

مکاشفه فصل 2 آیه 13: «می‌دانم كه در شهری به سر می‌بری كه مقرّ حكومت شيطان است و مردم شيطان را می‌پرستند. با اين حال، به من وفادار مانده‌ای و مرا انكار نكرده‌ای...»

یوحنا فصل 20 آیه 28 و 29: «توما گفت: ای خداوند من، ای خدای من. عيسی به او فرمود: بعد از اينكه مرا ديدی، ايمان آوردی. ولی خوشا به حال كسانی كه نديده به من ايمان می‌آورند».

یوحنا فصل 20 آیه 31: «ولی همين مقدار نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسی، همان مسيح و فرزند خداست و با ايمان به او، زندگی جاويد بيابيد».

اعمال رسولان فصل 2 آیه 38: «پطرس جواب داد: هر يک از شما بايد از گناهانتان دست كشيده، به سوی خدا بازگرديد و به نام عيسی تعميد بگيريد تا خدا گناهانتان را ببخشد».

اول یوحنا فصل 3 آیه 23: «آنچه خدا از ما انتظار دارد اينست كه به فرزند او عيسی مسيح ايمان داشته باشيم و به يكديگر محبت كنيم».

مخلوق یا خالق
شاهدان یهوه می گویند که او عیسی مسیح را به عنوان یک فرشته آفرید و سپس عیسی مسیح همه چیز را خلق کرد. کتاب مقدس چه می گوید؟

درباره خدای پدر

اشعیا فصل 66 آیه 2: «دست من تمام اين هستی را آفريده است. من نزد كسی ساكن می‌شوم كه فروتن و توبه‌كار است و از كلام من می‌ترسد»

اشعیا فصل 44 آیه 24: «من خداوند (یهوه) هستم. همه چيز را من آفريده‌ام. من به تنهايی آسمانها را گسترانيدم و زمين و تمام موجودات آن را بوجود آوردم»

درباره عیسی مسیح

یوحنا فصل 1 آیه 3: «هر چه هست، بوسيلهٔ او آفريده شده و چيزی نيست كه آن را نيافريده باشد». اگر همه چیز توسط عیسی مسیح آفریده شده باشد خود او نمی تواند آفریده شده باشد برای اینکه در آن صورت خود او جزئی از «همه چیز» است.

جایگاه، اسامی و لقب های عیسی مسیح و یهوه
اشعیا فصل 9 آیه 6: «زيرا فرزندی برای ما به دنیا آمده! پسری به ما بخشيده شده! او بر ما سلطنت خواهد كرد. نام او «عجيب»، «مشير»، «خدای قدير»، «پدر جاودانی» و «سرور سلامتی» خواهد بود»

مکاشفه فصل 1 آیه 8: «یهوه می‌فرمايد: «من الف و يا هستم. من ابتدا و انتها هستم.» اين را خداوندی می‌فرمايد كه صاحب تمام قدرتهاست، و هست و بود و باز خواهد آم.»

مکاشفه فصل 1 آیه های 17 تا 18: «... من ابتدا و انتها هستم! من زنده بودم و مُردم، و حال تا به ابد زنده‌ام، و كليدهای مرگ و عالم مردگان را در دست دارم»

مکاشفه فصل 2 آیه 8: «... اين پيغام كسی است كه اول و آخر است و مرد و پس از آن زنده شد»

مکاشفه فصل 22 آیه های 12 تا 16: «چشم به راه باشيد، من به زودی می‌آيم و برای هر كس مطابق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و يا، آغاز و پايان، اول و آخر هستم... من، عيسی، فرشتهٔ خود را نزد شما فرستادم تا همه چيز را با كليساها در ميان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستارهٔ درخشندهٔ صبح می‌باشم».

مکاشفه فصل 21 آیه های 6 تا 7 : «ديگر تمام شد! من الف و يا، و اول و آخر هستم. من به هر كه تشنه باشد از چشمهٔ آب حيات به رايگان خواهم داد تا بنوشد. هر كه پيروز شود تمام اين نعمتها را به ارث خواهد برد و من خدای او خواهم بود و او فرزند من». اگر یهوه الف و يا است پس باید همانطوری که شاهدان ادعا می کنند اول و آخر نیز باید باشد. اما یهوه کی مرد؟ تنها کسی که اول و آخر است کسی که مرد و زنده شد عیسی مسیح است.

عبرانیان فصل 1 آیه 13: « خدا به فرزندش فرمود: در كنار من بنشين تا دشمنانت را زير پايهايت بيفكنم. اما خطاب به هيچ فرشته‌ای چنين نگفت »

حقیقت و یگانگی
مجازات عیسی مسیح برای بخشیده شدن گناهان ما به یک دلیل قابل قبول بود: خداوند فقط عدالت و پارسایی خودش را قبول می کند. عدالت و پارسایی یک انسان یا فرشته کافی نیست. برای اینکه نمی تواند استاندارد پاکی و عدالت در قانون پارسایی خداوند را برآورده کند. عیسی مسیح تنها قربانی مناسب برای این کار بود، برای اینکه او عدالت و پارسایی خداوند بود و از آنجایی که قانون خداوند نیاز به قربانی داشت، مسیح به جسم انسان درآمد تا خون بهای کسانی شود که به او ایمان می آورند.

به این نکته توجه کنیم که اگر عیسی مسیح را خدا در جسم انسان در نظر بگیریم همه آیه های بالا درست و ادعای آنها صحیح خواهد بود. اما اگر تلاش کنیم تا عیسی مسیح را چیزی کمتر از خدا عنوان کنیم – مانند میکائیل – سپس این آیه ها در مفهوم متنی خود نادرست و متضاد خواهند بود . حقیقت کلام خدا می طلبد تا ما کتاب مقدس را متحد، مرتبط و متصل به هم، وابسته به هم، بدون خطا و درست بدانیم. این حقیقت متحد کننده در جسم و الوهیت عیسی مسیح پیدا می شود. باشد که ما حقیقت کتاب مقدس را همانطوری که هست ببینیم نه آنطوری که می خواهیم باشد، و همه شکوه و جلال برای خداوند باشد.

اگر هر سوالی درباره عیسی مسیح به عنوان خداوند مجسم دارید از ما بپرسید. اگر آماده پذیرش این حقیقت هستید می توانید با خدا به این روش سخن بگویید: «خدای پدر، من می دانم که گناهکار هستم و سزاوار خشم تو می باشم. من تشخیص دادم و ایمان دارم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده می باشد و تنها زمانی می تواند نجات دهنده باشد که خدا باشد. برای نجات خود فقط به عیسی مسیح ایمان می آورم. خدای پدر، مرا ببخش، پاک گردان و تغییر ده. سپاس برای لطف و مهربانی بی نهایت تو».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من یک شاهد یهوه هستم، آیا باید مسیحی شوم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries