settings icon
share icon
سوال

جینیسم چیست؟

جواب


جینیسم در قرن ششم میلادی به عنوان یک جنبش اصلاحی در هندوئیسم آغاز شد. این دین بر اساس آموزش های بنیان گذار آن مهاویرا می باشد و بر این باور است که باید خود را فراموش کرد تا به وارستگی و پرهیزکاری رسید. مهاویرا به شکل برهنه و بی کلام به مدت 12 سال در هند بین مردم با تحمل سختی ها و توهین ها زندگی می کرد. سپس شاگردانی را تربیت کرد تا عقاید نوظهور او را بشارت دهند. مهاویرا به شدت مخالف به رسمیت شناختن و پرستش یک خدای قادر بود. او وجود هرگونه خدا یا خدایان را تکذیب می کرد، پیروان بعد از او مانند رهبران دیگر ادیان به او مقام خدایی دادند. او بیست و چهارمین تیرتاهانکارا (پیشوا) یعنی آخرین و بزرگ ترین نجات دهنده خواند شد. بر اساس نوشته های آئین جین، مهاویرا از آسمان به زمین آمد، بی گناه زندگی کرد و به وسیله مدیتیشن خودش را از خواسته های دنیوی رها کرد.

جینیسم دینی است که به رستگاری از راه نیکوکاری اعتقاد دارد و یک شخص می تواند با ریاضت رستگار شود. هیچ نوع آزادی در این دین وجود ندارد و تنها قوانین حکمفرما هستند، پنج اصل اساسی آن اجتناب از: 1) کشتن هر موجود زنده ، 2) دروغ گفتن، 3) حرص و طمع، 4) لذت جنسی و 5) وابستگی های دنیوی است. از زنان در کل باید دوری شود برای اینکه آنها سرچشمه همه بدی ها تصور می شوند.

جینیسم هم مانند همه ادیان دروغین دیگر با مسیحیت کتاب مقدسی در تضاد است. اول اینکه، کتاب مقدس پرستش هر خدایی غیر از یهوه خدای زنده را محکوم می کند. «من خداوند، خدای تو هستم... تو را خدايان ديگر غير از من نباشد» (خروج فصل 20 آیه های 2 و 3). «من خداوند هستم و غير از من خدايی نيست» (اشعیا فصل 45 آیه 5). مهاویرا خدا نبود بلکه فقط یک انسان بود. مانند هر انسان دیگری به دنیا آمد، مرتکب گناه شد و مرد. او به بی گناهی کامل دست پیدا نکرد. عیسی مسیح تنها کسی بود که کاملا بی گناه زندگی کرد و « در همين امور وسوسه شد، اما حتی يكبار هم به زانو در نيامد و گناه نكرد» (عبرانیان فصل 4 آیه 15).

دوم اینکه، کتاب مقدس این موضوع را روشن کرده که هیچ قانون و آموزشی حتی آنهایی که از طرف خدای زنده هستند نیز نمی تواند به انسان پاکی لازم برای رستگار شدن را بدهد. «انسان با اجرای احكام شريعت، هرگز در نظر خدا پاک و بی‌گناه به حساب نخواهد آمد» (غلاطیان فصل 2 آیه 16). کتاب مقدس به ما می گوید که رستگاری فقط از راه ایمان به عیسی مسیح و فداکاری او بر روی صلیب برای بخش گناهان ما بدست می آید، او بر روی صلیب گناهان ما را به گردن گرفت و پاکی خود را به ما داد (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). «زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آن طور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). عیس مسیح بار سنگین روی دوش مردم را سبک می کند، در حالیکه جینیسم بار مردم را سنگین تر می کند.

در آخر اینکه، دو عدد از قوانین اساسی جینیسم در تضاد کامل با کتاب مقدس می باشند. با وجود اینکه اجتناب از دروغ، حرص و طمع و تعلقات دنیا تحسین برانگیز می باشند، اما اجتناب از لذت جنسی پایان بشریت خواهد بود. برای حفظ بقای انسان، خداوند به ما غریزه جنسی داد. لذت جنسی از راه ازدواج می تواند حاصل شود و بقای نژاد بشر را تضمین می کند (پیدایش فصل 1 آیه 28، فصل 2 آیه 24، فصل 9 آیه 1). علاوه بر این، یکی از اصول جینیسم آهیمسا است یعنی اجتناب از کشتن هر نوع موجود زنده ای. این اصل در تضاد با عهد قدیم و جدید می باشد، برای اینکه خداوند حیوانات را به انسان به عنوان غذا اعطا کرد (لاویان فصل 11 و اعمال رسولان فصل 10).

درست مانند دیگر ادیان دروغین، جینسیم هم یکی از دروغ های شیطان است و سعی دارد تا ما را درون سیستمی گیر بیندازد که همه تمرکز خود را بر روی خودمان قرار دهیم، تلاش درونی و ذهنی خود را بر روی این موضوع قرار دهیم که از طریق ریاضت برای خود شایستگی کسب کنیم. عیسی مسیح به ما دستور داد تا در خود بمیریم، و به وسیله او برای او و دیگران زندگی کنیم . عدم پیشرفت جینسیم به جز در مناطقی از هند این حقیقت را ثابت می کند که پاسخگوی نیازهای کلی بشر نیست. این موضوع هم در نقطه مقابل عیسی مسیح قرار دارد، برای اینکه عیسی مسیح همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جینیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries