اسلام چیست و مسلمانان به چه ایمان دارند؟


سوال: اسلام چیست و مسلمانان به چه ایمان دارند؟

جواب:
دین اسلام در قرن هفتم میلادی توسط مردی به نام محمد آغاز شد. او ادعا کرد که جبرئیلِ فرشته با او دیدار داشته است. در این دیدارهایی که با فرشته داشته و تا مدت 23 سال تا زمان مرگ محمد ادامه داشته، وانمود شده که فرشته، کلامِ الله را به محمد وحی کرد. این وحی های دیکته شده، قرآن، کتاب مقدس مسلمانان را در بر می گیرد. اسلام تعلیم می دهد که قرآن مرجع نهایی و آخرین وحی الله است.

مسلمانان که پیروان اسلام هستند ایمان دارند که قرآن کلام کامل خداست و کلامی است که از پیش وجود داشته. بسیاری از مسلمانان، تمام ترجمه های قرآن به زبانهای دیگر را رد می کنند. ترجمه، نسخه معتبری از قرآن نیست و قرآن تنها به زبان عربی وجود دارد. اگرچه قرآن، کتاب مقدس اصلی مسلمانان است، اما سنت به عنوان مرجع دوم دستورات دینی به شمار می آید. سنت توسط یاران محمد (صحابه) درباره آنچه که محمد گفت، انجام داد، و تایید کرد نوشته شد.

اعتقادات کلیدی اسلام این است که الله تنها خدای حقیقی است و محمد، پیغمبر خدا بود. شخص با بیان این اعتقادات می تواند مسلمان شود. کلمه «مسلمان» به معنای «کسی که تسلیم الله است» می باشد. اسلام وانمود می کند که دین واحد حقیقی است که تمام ادیان دیگر (از جمله یهودیت و مسیحیت) از آن مشتق شده اند.

مسلمانان زندگی خود را بر پنج رکن قرار می دهند:

1. شهادت ایمان (شهادتین): «خدایی نیست جز الله، و محمد رسول (پیغمبر) خداست.»

2. نماز: هر روز باید پنج نماز به جا آورده شود.

3. زکات: شخص باید به نیازمندان ببخشد، چرا که همه (داراییها) از الله می آید

4. روزه: در کنار روزه گرفتنهای گهگاهی، مسلمانان باید در طول جشن رمضان (نهمین ماه از تقویم هجری) روزه بگیرند.

5. حج: هر شخص حداقل یک بار در طول عمر خود باید به زیارت مکه (کعبه) برود (در دوازدهمین ماه از تقویم هجری).

این پنج رکن، که چارچوب اطاعت برای مسلمانان است، جدی گرفته می شود. راه یافتن شخص مسلمان به بهشت منوط به اطاعت از این پنج رکن است.

اسلام در مقایسه با مسیحیت شباهاتهای متعدد و تفاوتهای چشمگیری دارد. اسلام همانند مسیحیت، به وحدانیت اعتقاد دارد، اما برخلاف مسیحیت، باور به تثلیث را رد می کند. اسلام بخشهای خاصی از کتاب مقدس را می پذیرد، نظیر تورات، و اناجیل، اما بیشتر جاهای کتاب مقدس را غیر الهامی و افتراآمیز می داند و رد می کند.

اسلام ادعا می کند که عیسی صرفاً یک پیامبر بود و پسر خدا نبود (به اعتقاد مسلمانان، تنها الله خداست و چطور می تواند پسری داشته باشد؟). در عوض، اسلام اظهار می کند که عیسی اگرچه از یک باکره متولد شد، آما درست مثل آدم از خاک زمین آفرید شد. مسلمانان باور دارند که عیسی روی صلیب نمرد، آنها یکی از تعالیم مرکزی مسیحیت را انکار می کنند.

در آخر اینکه اسلام تعلیم می دهد که بهشت از طریق کارهای نیک و اطاعت از قرآن بدست می آید. کتاب مقدس در نقطه مقابل آشکار می کند که انسان نمی تواند خود را به استاندارد خدای قدوس برساند. تنها به خاطر رحمت و محبت اوست که گناهکاران می توانند از طریق ایمان به مسیح نجات یابند (افسسیان 8:2-9).

واضح است که اسلام و مسیحیت نمی توانند هر دو درست باشند. یا عیسی بزرگترین پیامبر بود، یا محمد. یا کتاب مقدس کلام خداست، یا قرآن. یا نجات از طریق پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده بدست می آید، یا از طریق نگاه داشتن پنج رکن اسلام. باز تکرار می کنم که هر دو دین نمی توانند حق باشند. این حقیقت، یعنی جدایی این دو دین در موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده، پیامدهای ابدی دارد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
اسلام چیست و مسلمانان به چه ایمان دارند؟