settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس حقیقت و راست است؟

جواب


منطق حکم می کند برای هر ادعایی یک حقیقت عینی وجود داشته باشد. ادعاهای متضاد نمی توانند به یک اندازه درست باشند. برای مثال، جمله های «همستر در قفس اش است» و «قفس همستر خالی است» نمی توانند به طور همزمان درست باشند. این نوع ارزیابی از حقیقت درست مانند مسائل منطقی و فیزیکی در مورد مسائل روحانی نیز صدق می کند. این ادعا منطقی است که بگوییم کتاب مقدس به شکلی درست است که دیگر اظهارات را حذف می کند. با بررسی کتاب مقدس به همین شکلی که در مورد متون دیگر به کار می بریم با اطمینان می توانیم بگوییم که راست و حقیقت است.

کتاب مقدس خوانندگان خود را به بررسی عقاید خود تشویق می کند (اول یوحنا فصل 4 آیه 1) و کسانی که به درستی این حقایق اطمینان دارند را ستایش می کند (اعمال رسولان فصل 17 آیه 11). ادعاهای کتاب مقدس بر اساس اسناد تاریخی و شاهدان عینی است (لوقا فصل 1 آیه های 1 تا 4؛ دوم پطرس فصل 1 آیه 16)، ایمان را به اسناد و مدارک قابل مشاهده مرتبط می کند (یوحنا فصل 20 آیه های 30 تا 31)، و مفاهیم کتاب مقدسی را به دنیای قابل مشاهده پیوند می دهد (مزامیر فصل 19 آیه 1، رومیان فصل 1). عیسی مسیح آشکارا ادعا می کرد که حقیقت محض را ارائه می دهد (یوحنا فصل 18 آیه 37، فصل 14 آیه 6). بنابراین کتاب مقدس به روشنی و به معنای واقعی راست است (یوحنا فصل 17 آیه 17).

کتاب مقدس در جاهایی که صحت ادعاهای آن با حقیقت را می توانیم بررسی کنیم ثابت کرده است که درست و موثق است. تاریخ، باستان شناسی، علم و فلسفه نشان داده اند که کتاب مقدس واقعی و یکپارچه است. این ارتباط بین اشکال مختلف اسناد و مدارک، مزیت اصلی کتاب مقدس نسبت به متون مذهبی دیگر ادیان است. حتی، در بسیار از موارد، عامل اصلی گرویدن شک گرایان و غیرایمانداران به عیسی مسیح بوده است.

اینکه کتاب مقدس درست است یا نه، سوال دیگری است و به این مربوط می باشدکه آیا یک متن مشخص در آن را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم یا نه. از نظر منطقی می توان گفت که یک عبارت یا جمله حتی اگر حقیقت در آن به معنای واقعی کلمه عنوان نشده باشد درست است. برا ی مثال، اگر شخصی در باران شدید بگوید «باران مثل سیل می بارد» در واقع جمله آن درست است ولی به معنای واقعی کلمه نیست یعنی سیل از آسمان نمی بارد فقط شدت باران زیاد است. عبارت های اصطلاحی را باید تفسیر کرد. همین قاعده در مورد گفته های یحیی درباره عیسی مسیح نیز صدق می کند: « ببینید! این همان بره‌ای است که خدا فرستاده است» (یوحنا فصل 1 آیه 36). هر انسانی می تواند در این مورد سوال بپرسد تا مسئله برای او روشن شود، باید برای او توضیح داد که منظور یحیی یک حیوان پشمالو در مزرعه نیست بلکه منظور او تحقق پیشگویی عهد قدیم است که او انتخاب شده تا جان خود را برای نجات انسان فدا کند. ماهیت تمثیلی گفته یحیی جمله او را غیر واقعی و نادرست نمی کند بلکه فقط شکل استعاری به آن می دهد. نباید فراموش کنیم که کتاب مقدس از شصت و شش کتاب جداگانه تشکیل شده است، و هر یک از آنها معمولا دارای نوع متفاوتی از ادبیات می باشند و مطالب موجود در آنها ترکیبی از زبان ادبی و تمثیلی می باشد.

ما اطمینان داریم که کتاب مقدس بسیار بیشتر از هر کتاب دینی دیگر موثق و درست است. ترکیبی از هماهنگی درونی، اتصال مطالب با شواهد و مدارک بیرونی، و ارتباط آنها با تجربه های ما در زندگی شخصی، کتاب مقدس را در بین همه کتاب ها به یک کتاب منحصر به فرد تبدیل کرده است. کتاب مقدس، مانند بسیاری دیگر از آثار مذهبی، ادعا می کند که درست و موثق است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). اما بر خلاف دیگر آثار مذهبی، با قدرت از این ادعا پشتیبانی می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس حقیقت و راست است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries