settings icon
share icon
سوال

آیا خدا ساخت بشر است؟

جواب


استدلال برخی از مردم این است که خدا ساخت بشر است و بشر مفهوم خدا را به وجود آورد و این مفهوم از نسل های قدیمی که آگاهی و اطلاعات زیادی نداشتند به نسل های بعدی منتقل شد. آنها مدعی هستند که ایده ی خداوند یا خدایان فقط روشی است که انسان برای توضیح مسائل سخت و پیچیده انتخاب کرد. برخی دیگر می گویند که اعتقاد به ماورای طبیعی باعث نادیده گرفتن علم و پذیرش خرافات می شود. بنابراین، آیا ایده ی خداوند تنها تخیل پدران ما به دلیل ناآگاهی آنها تا قبل از اینکه علم نادرستی این ایده را ثابت کند بوده است؟

نه خداوند ساخت انسان نیست بلکه انسان ساخت خداست. حتی شک گرایان هم موافقند که هر چیزی آغاز دارد و انسان هم مشمول این حقیقت است. بنابراین برای اینکه انسان وجود داشته باشد باید «علت اولیه» قبل از او وجود داشته باشد. تکامل گراها می گویند علت اولیه یک نیروی غیرشخصی به نام بیگ بنگ (انفجار بزرگ) آغازگر جهان هستی بوده است. اما حتی این توضیح سوال های زیادی را بدون پاسخ گذاشته است. واکنش منطقی به این خط فکری این است که بپرسیم «علت اولیه ی بیگ بنگ چه بود؟» چه چیزی یا چه کسی آن نیروها را به جریان انداخت؟ پاسخ قابل قبولی به غیر از آنچه کتاب مقدس می گوید ارائه نشده است.

کتاب مقدس در پیدایش فصل 1 آیه 1 با خدا به عنوان یک امر مسلم آغاز می شود، «در آغاز خدا ...» اگر پیش داوری را کنار بگذاریم، به نظر می رسد پاسخ کتاب مقدس منطقی ترین توضیح برای علت اولیه ی جهان است. در آغاز، خداوند بود. او آفریده نشده است، بنابراین نیازی به علت ندارد. او همیشه خارج از محدوده ی زمان و فضا بوده و خواهد بود (مزامیر فصل 90 آیه 2). او خودش را به موسی «هستم» معرفی می کند (خروج فصل 3 آیه 14). معنی نام او جنبه ی ابدی ذات او را مشخص می کند. او همیشه جاودانه و قائم به ذات بوده، هست و خواهد بود (مکاشفه فصل 1 آیه 8، فصل 4 آیه 8).

نکته ی دوم در مورد اینکه آیا خداوند ساخت بشر است یا نه، ویژگی هایی هستند که او در سرتاسر کتاب مقدس از خودش نمایان کرده است. اگر خدا اختراع انسان بود، بسیاری از ویژگی های او برای انسان غیر قابل درک بودند و او نمی توانست چیزی را که نمی تواند درک کند به خدا نسبت دهد. ویژگی های خداوند عبارتند از عالم مطلق (اشعیا فصل 46 آیه های 9 تا 10)، قادر مطلق (دوم سموئیل فصل 22 آیه 3؛ مزامیر فصل 18 آیه 2)، صبر (دوم پطرس فصل 3 آیه 9)، ثبات (ملاکی فصل 3 آیه 6). او خدایی توصیف شده که مهربان (مزامیر فصل 25 آیه 10)، وفادار (مزامیر فصل 31 آیه 23) و خواهان برقراری رابطه با ما می باشد (ارمیا فصل 29 آیه 13، یعقوب فصل 4 آیه 8). با همه اینها، او به طور کامل عادل نیز هست و عدالت او می طلبد که گناه بزرگ انسان علیه خالقش را مجازات کند (صفنیا فصل 3 آیه 5، رومیان فصل 6 آیه 23). خدای کتاب مقدس به جای اینکه از ما بخواهد تا فهرستی از باید و نبایدها مذهبی مانند دیگر ادیان جهان را انجام دهیم، به شکل انسان درآمد، بین ما زندگی کرد، و سپس به انسان هایی که خودش خلق کرده بود اجازه داد او را شکنجه دهند و بکشند، و با این حال آنها را بخشید (لوقا فصل 23 آیه 34، فیلیپیان فصل 2 آیه های 5 تا 11). انسان نمی تواند چنین فداکاری و ایثاری را درک کند و در ادیان دیگر نیز چنین چیزی وجود ندارد. این لطف الهی منحصر به خدای کتاب مقدس است.

خدایان ساخت بشر معمولا به شکل انسان ساخته می شوند. خدایان جوامع بت پرست مملو از ایراد، تضاد و ضعف های انسانی می باشند. آنها کوچک، خودخواه، بی رحم، دمدمی مزاجی و به طور خلاصه دقیقا خدایانی هستند که ساخت دست بشر هستند و همان حسادت ها و گناهان بشری را دارند. ذات و طبیعت خداوند ساخت بشر به اندازه محدوده ی تصورات انسان شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند. خدای کتاب مقدس بسیار فراتر از درک انسان است، با این وجود نکاتی را که برای شناخت او نیاز داریم مانند خرده نان های روحانی پیش روی ما قرارداده تا با دنبال کردن آنها به شناخت بهتری از او دست پیدا کنیم.

نکته سوم پرداختن به این موضوع که آیا خدا ساخت بشر است یا نه؛ کیفیت روحانی و معنوی روح انسان است. هر یک از انسان ها موجودات منحصر به فردی هستند و دارای یک حس درونی «من» می باشند. همه ما با شناخت و درک ذاتی از ابدیت و این حس درونی که چیزی فراتر از این دنیای مادی وجود دارد به دنیا می آییم (جامعه فصل 3 آیه 11). پیدایش فصل 1 آیه 27 می گوید انسان به شکل خدا آفریده شده است. کولسیان فصل 1 آیه 16 می گوید ما برای اهداف و خوشحالی او آفریده شده ایم. ما به شکلی شبیه او آفریده شده ایم اما او الزاما شبیه ما نیست (اعداد فصل 23 آیه 19). این عقیده که خداوند ساخت ذهن بشر است سوالات زیادی را مطرح می کند مانند: فرق بین انسان و حیوان در چیست؟ مفاهیم خیرخواهی، عدالت، فداکاری و عشق در انسان از کجا شکل می گیرند؟ این مفاهیم معنوی و انتزاعی در دنیای حیوانات وجود ندارند. چنین ویژگی هایی که در همه فرهنگ های جهان وجود دارند نمی توانستند عمر زیادی در مراحل تکامل داشته باشند. با این وجود، وقتی این ویژگی ها را در شخصیت خود خداوند مشاهده می کنیم متوجه می شویم که چرا ما نیز همان ویژگی ها را داریم.

موضوع دیگر در مورد اینکه آیا خداوند ساخت بشر است یا نه؛ موثق و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس است. برای قانع شدن در مورد عدم وجود خدا، باید با دقت و صحت کتابی که درباره او صحبت می کند کنار آمد . خداوند در تک تک صفحات کتاب مقدس، خودش را آشکار می سازد و صدها مثال از تعاملاتش با انسان را در طی قرنها به تصویر می کشد. بسیاری از کسانی که مخالف پر و پا قرص وجود خداوند هستند، کتاب مقدس را نادیده گرفته اند. آنها درباره کتاب مقدس می گویند، «یک کتاب قدیمی است که عده ای یهودی آن را نوشته اند.» چنین طرز فکری، پایه های ضعیف و پر از ایراد بحث آنها را نشان می دهد. کتاب مقدس مجموعه ای از کتاب هاست که توسط چهل نویسنده مختلف، طی 1500 سال، از سه قاره و به سه زبان نوشته شده است. با این وجود مانند یک پازل، تکه های یک داستان منسجم را کنار هم می چیند. کتاب مقدس داستان تلاش بی وقفه ی خداوند برای نجات مخلوق سقوط کرده اش است.

کسانی که می گویند ایده ی خدا ساخت بشر است باید طوری که کتاب مقدس، انسان به خصوص یهودیان را نشان داده نیز مورد توجه قرار دهند. اگر یهودیان کتاب مقدس را نوشتند تا خودشان را گرامی بدارند پس باید گفت که کاملا شکست خورده اند. خداوند می گوید به دلایل خودش یهودیان را انتخاب کرده است نه به خاطر اینکه آنها شایستگی خاصی دارند (تثنیه فصل 7 آیه 7). شکست قوم اسرائیل از همان ابتدا تا مصلوب شدن عیسی مسیح بارها و بارها عنوان شده است (اشعیا فصل 65 آیه 2، مرقس فصل 15 آیه های 9 تا 15). در کتاب مقدس، انسان به شکل واقعی همراه با گناهان، شورش ها و مجازات ها به تصویر کشیده شده است. هیچ فرد یا گروه خاصی ستایش نشده است. این موضوع یک سوال بسیار مشخص را مطرح می کند: انگیزه ی انسان از ساخت ایده ی خداوند چه بود؟ در سرتاسر عهد قدیم و عهد جدید، قهرمانی غیر از خدا وجود ندارد. کتاب مقدس به جای اینکه مسیر را برای سود شخصی یک گروه یا قوم خاصی آماده کند، ما را به سمت فداکاری و فرمانبرداری هدایت می کند. به جای هدایت ما به سمت تلاش برای بدست آوردن لطف خداوند، به ما هشدار می دهد که هیچکسی مقدس و بی گناه نیست (رومیان فصل 3 آیه های 10، 23). در طول تاریخ، تعداد زیادی از کسانی که حقایق کتاب مقدس را بشارت داده اند به شهادت رسیده اند، سنگسار شده اند و یا به اجبار فراری و پنهان شده اند (اول پادشاهان فصل 19 آیه 10، اعمال رسولان فصل 7 آیه 58، دوم قرنتیان فصل 11 آیه 25).

اگر خدا ساخت انسان است پس خدایی وجود ندارد و مهمترین سوالی که بدون پاسخ می ماند مربوط به طراحی منظم و پیچیده ی جهان است. یک رشته دی ان ای نشان دهنده دقت و پیچیدگی ای است که تصادف و شانس به هیچ عنوان قادر به توضیح آن نمی باشد. فراتر از آنها، میلیاردها اتم، مولکول و سیستم هماهنگ در جهان، فریاد زنان خبر از وجود یک طراح می دهند. حذف خداوند از دنیای توضیحات منطقی و امکان پذیر برای وجود این جهان، به مطرح شدن بسیاری از سوال های بی جواب منتهی می شود. هیچ توضیح دیگری معنی نمی دهد. نظریه های فراوانی وجود دارند اما هیچیک از آنها قادر به ارائه مدارک و شواهد قطعی علمی برای اثبات هماهنگی و نظم خیره کننده این جهان ندارند. حتی چارلز داروین این موضوع را قبول کرد: «بسیار نامعقول به نظر می رسد که چشم با آن مکانیسم حیرت انگیزش برای تنظیم تمرکز روی اشعیا و تنظیم نور ورودی و تصحیح نقص های نوری تنها از راه انتخاب طبیعی به تکامل رسیده باشد» (کتاب خاستگاه گونه ها، انتشارات دنت و پسران، لندن، 1971، ص. 167).

ما نمی توانیم بدون اینکه توضیح منطقی تری ارائه دهیم خدا را حذف کنیم. پرسش ها با حذف احتمالات وجود خداوند از بین نمی روند. با این وجود، وقتی پیش داروی ها و پیش فرض هایی که مانع بررسی وجود خدا می شوند را حذف می کنیم. او تنها دلیل منطقی وجود این دنیای شگفت انگیز خواهد بود. کسانی که معتقدند خدا نمی تواند وجود داشته باشد، عقیده ی خود را بر اساس این ایده ها شکل داده اند و تظاهر می کنند که پاسخ های ناقص آنها می توانند جواب سوال ها را بدهند. انکار خداوند یک تصور قوی و تقریبا مذهبی است که فقط مسیر آنها به سمت به ظاهر حقیقت شان را منحرف می کند. اما کسانی که با ذهن باز با این قضیه برخورد می کنند و دنبال حقیقت واقعی هر آنچه که هست می باشند، با شواهدی روبرو می شوند که همیشه به خدا منتهی خواهد شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا ساخت بشر است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries