settings icon
share icon
سوال

آیا افکار مزاحم گناه هستند؟ آیا افکار خشن، جنسی یا کفرآمیز غیرارادی گناه هستند؟

جواب


تقریبا همه به نوعی در معرض افکار مزاحم ناخواسته قرار می گیرند. تصاویر، جملات، یا هوس های ناخواسته و غیرارادی بسیار رایج می باشند. افکار بی اختیار در مورد خشونت علیه کودکان و حیوانات، تماس جنسی نامناسب، و کفر می توانند بسیار آزار دهنده باشند و حتی برخی را در مورد نجاتشان به شک بیندازند. اما آیا آنها اصلا گناه هستند؟

افکار مزاحم انسان باعث تعجب خدا نمی شوند. او از همه افکار ما، عمدی و غیرعمدی، آگاهی دارد (مزامیر فصل 139 آیه 2). او از ضعف و سستی افکار ما هم آگاهی دارد، «خداوند از فكر انسان آگاه است و می‌داند كه فكر او پوچ و بيهوده است» (مزامیر فصل 94 آیه 11). یک از بزرگترین ترس هایی که در مورد افکار کفرآمیز غیرارادی بدکاران وجود دارد این است که خدا آن را نخواهد بخشید. خداوند از کفرگویی بدکاران آگاهی دارد (مزامیر فصل 10 آیه 4)، اما همیشه آماده بخشیدن است: «ای گناهكاران، از كارها و فكرهای فاسد خود دست بكشيد و به سوی خداوند بازگشت كنيد، زيرا او بسيار بخشنده است و بر شما رحم خواهد كرد» (اشعیا فصل 55 آیه 7). خداوند به خوبی تفاوت بین محکومیت قلب شرور با افکار زودگذر کسی که او را می شناسد و از او پیروی می کند می داند (اول تواریخ فصل 28 آیه 9). «كلام خدا زنده و بانفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشير تيزی است كه مفصل را از استخوان جدا می‌كند، زيرا افكار پنهانی و نيتهای مخفی دل ما را می‌شكافد تا ما را آنچنانكه هستيم، به خودمان نشان دهد» (عبرانیان فصل 4 آیه 12).

خداوند به ما ابزار مقابله با افکار مزاحم را داده است. مزامیر ما را تشویق می کند تا قلب و فکر خود را به خدا تسلیم کنیم (مزامیر فصل 139 آیه های 23 تا 24). خداوند می تواند هرچیز زیان آوری را در وجود ما شناسایی کند. اگر این افکار واقعا غیر ارادی و ناخواسته هستند، دوم قرنتیان فصل 10 آیه های 3 تا 5 گام بعدی را به ما نشان می دهد: «گرچه من يک انسان عادی و ضعيف هستم، اما برای پيروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه‌ها و روشهای انسانی استفاده نمی‌كنم. من قلعه‌های شيطان را با اسلحهٔ نيرومند الهی در هم می‌كوبم؛ نه با اسلحهٔ انسانی و دنيوی! با اين سلاحهای روحانی، هر فلسفه و تفكر پوچ را كه بر ضد خداست، در هم می‌شكنيم و هر مانعی را كه نمی‌گذارد مردم به خدا نزديک شوند، از ميان برمی‌داريم؛ و مخالفين را اسير می‌كنيم و به حضور خدا باز می‌گردانيم و به اشخاصی تبديل می‌كنيم كه قلباً مطيع مسيح باشند.» افکار شیطانی، زیان آور، کفرآمیز و تمایلات بخشی از نبرد روحانی می باشند، ما برای مبارزه با آنها به کمک خدا نیاز داریم. با مطالعه کتاب مقدس، تایید مجدد حقیقت در ذهن، و حفظ کردن کتاب مقدس می توانیم به میزان بسیار زیادی این افکار را کاهش دهیم یا بر آنها غلبه کنیم. «هنگامی كه فكرم ناراحت و دلم بی‌قرار است، ای خداوند، تو مرا دلداری می‌دهی و به من آسودگی خاطر می‌بخشی» (مزامیر فصل 94 آیه 19).

افکار مزاحم حتی از نوع کفرآمیز الزاما گناه نیستند. افکار ما سست هستند و به راحتی تحت تاثیر دنیای اطراف قرار می گیرند. اما عمدا خود را در معرض کفر، خشونت و کارهای زشت قرار دادن گناه است. هرچه بیشتر خود را در احاطه امور دنیوی قرار دهیم، دنیا بیشتر به افکار ما حمله خواهد کرد. به جای آنها می توانیم بر روی افکار و کارهای پاک، درست و پسندیده تمرکز کنیم (فیلیپیان فصل 4 آیه 8). اگر از خدا پر شویم، او به ما برکت خواهد داد: «خوشا به حال كسی كه با بدكاران مشورت نمی‌كند و راه گناهكاران را در پيش نمی‌گيرد و با كسانی كه خدا را مسخره می‌كنند همنشين نمی‌شود، بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروی می‌كند و شب و روز در آنها تفكر می‌نمايد. 3او همچون درختی است كه در كنار نهرهای آب كاشته شده و به موقع ميوه می‌دهد و برگهايش هرگز پژمرده نمی‌شود؛ كارهای او هميشه ثمربخش است» (مزامیر فصل 1 آیه های 1 تا 3).

برخی از افکار مزاحم می توانند فراتر از موارد روحانی باشند. اگر حفظ کردن کتاب مقدس و دعا، کمکی به کاهش افکار مزاحم نمی کند، احتمالا واکنش های شیمیایی بدن در کار است. افکار مزاحم می توانند علامت بیماری های وسواس فکری-عملی، افسردگی پس از زایمان و اختلال کم توجهی باشند. همانطوری که خداوند افراد متخصص برای رسیدگی به امور روحانی را در اختیار ما قرار داده است، پزشکان و مشاوران را هم در اختیار ما قرار داده تا به حل مشکلات جسمانی کمک کنند. اگر این افکار مزاحم به طور مشخص در حال تضعیف ما هستند، باید متواضعانه از خدا کمک بخواهیم: «خدايا، دل مرا تفتيش كن و افكارم را بيازما؛ ببين آيا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حيات جاويد هدايت فرما» (مزامیر فصل 139 آیه های 23 تا 24).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا افکار مزاحم گناه هستند؟ آیا افکار خشن، جنسی یا کفرآمیز غیرارادی گناه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries