settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه می گوید؟

جواب


شریعت عهد قدیم به قوم اسرائیل دستور می دهد که وارد ازدواج های بین نژادی نشوند (تثنیه فصل 7 آیه های 3 تا 4). اما دلیل این دستور رنگ پوست و نژاد نبود بلکه دلیل مذهبی در میان بود. دلیل اینکه خداوند دستور پرهیز از ازدواج های بین نژادی را به قوم اسراییل داد این بود که قوم های دیگر، بت پرست بودند. اگر اسراییلی ها با بت پرستان، خدا نشناسان و کافران ازدواج می کردند امکان این بود که از مسیر خدا منحرف شوند. این دقیقا همان چیزی است که بر اساس ملاکی فصل 2 آیه 11 برای اسراییلی ها اتفاق افتاد. چنین قانونی در عهد جدید نیز وجود دارد اما برای حفظ تقدس معنوی می باشد و هیچ ربطی به نژاد ندارد:" با بی‌ايمانان پيوند و همبستگی نداشته باشيد. آيا می‌تواند بين پاكی و گناه پيوندی باشد؟ آيا نور و تاريكی با يكديگر ارتباطی دارند؟"(دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14). درست مانند اسراییلی ها ( ایمانداران به خدای حقیقی و یگانه) به ما نیز دستور داده شده تا از ازدواج با بت پرستان پرهیز کنیم. بنابراین، به مسیحیان( ایمانداران به خدای حقیقی و یگانه) دستور داده شده که با غیرایمانداران ازدواج نکنند. کتاب مقدس هرگز نمی گوید که ازدواج بین نژادی اشتباه است. بنابراین، هرکسی که ازدواج بین نژادی را ممنوع می کند بر مبنای کتاب مقدس عمل نکرده است.

مارتین لوتر کینگ، خاطر نشان می کند که باید شخصیت یک اسنان را درنظر بگیریم و او را بر اساس رنگ پوستش قضاوت نکنیم. در زندگی مسیحی، هیچ جایی برای نژادپرستی وجود ندارد (یعقوب فصل 2 آیه های 1 تا 10). در واقع، نقطه نظر کتاب مقدس این است که فقط یک نژاد وجود دارد و آن نیز نژاد بشری است که در آن همه، فرزندان آدم و حوا می باشند. زمانیکه یک ایماندار در حال انتخاب همسر می باشد باید این مسئله را مد نظر داشته باشد که آیا شخصی که انتخاب کرده، ایماندار است و در مسیح دوباره متولد شده است (یوحنا فصل 3 آیه های 3 تا 5). ایمان به عیسی مسیح، نه رنگ پوست، استاندارد کتاب مقدس برای انتخاب همسر می باشد. در رابطه با ازدواج بین نژادی، درست یا غلط بودن آن مطرح نیست بلکه باید این ازدواج با خرد، حکمت و دعا صورت بگیرد.

زوجی که قصد ازدواج دارند، عوامل زیادی را باید مد نظر بگیرند. در حالیکه نباید نسبت به تفاوت در رنگ پوست نیز بی توجه باشیم. اما آن نباید عامل تعیین کننده در ازدواج باشد. یک زوج با نژادهای مختلف ممکن است مورد تبعیض و تمسخر قرار بگیرند بنابراین باید در برخورد با این رفتارها یک واکنش مسیحی داشته باشند." يهود و غيريهود يكسانند، زيرا همه دارای يک خداوند هستند، خداوندی كه گنجينه‌های عظيم خود را در اختيار همۀ آنانی می‌گذارد كه طالب و تشنۀ او هستند" (رومیان فصل 10 آیه 12). کلیسایی که فرقی بین نژاد و رنگ پوست قائل نیست ، ازدواج های بین نژادی مسیحی، می توانند نمونه بسیار خوبی از برابری همه ما در مسیح باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries