settings icon
share icon
سوال

دنیای میانی (حالت و وضعیت انسان در فاصله زمانی پس از مرگ تا قیامت) چیست؟

جواب


«دنیای میانی» یک اصلاح الهیاتی است و به این مسئله می پردازد که نوع و وضعیت بدن ایمانداران در بهشت تا زمانی که منتظر رستاخیز بدن های فیزیکی خودشان هستند چگونه است. کتاب مقدس به روشنی می گوید که ایمانداران پس از مرگ با خدا خواهند بود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6 تا 8، فیلیپیان فصل 1 آیه 23). کتاب مقدس این مسئله را نیز روشن ساخته که بدن های ایمانداران هنوز در قبر هستند و رستاخیز نکرده اند (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 50 تا 54، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 17). بنابراین سوال این است که آیا به ایمانداران در بهشت تا روز قیامت بدن های موقتی داده می شود، و یا آنها به شکل روح/غیرجسمانی در بهشت خواهند بود تا قیامت اتفاق بیفتد.

کتاب مقدس اطلاعات زیادی درباره «دنیای میانی» به ما نداده است. تنها متنی که به طور خاص اما غیر مستقیم به این مسئله پرداخته است مکاشفه فصل 6 آیه 9 می باشد، «روحهای كسانی را ديدم كه برای موعظهٔ كلام خدا و شهادت راستين خود شهيد شده بودند». یوحنا در این آیه، تصویری از شهدای مسیحی در زمان های آخر به ما می دهد. در این رویا، کسانی که در راه ایمان به مسیح کشته شده اند زیر قربانگاه خداوند قرار دارند و به صورت «روح» توصیف شده اند. بنابراین بر اساس این آیه، اگر بخواهیم از نظر کتاب مقدس به این سوال پاسخ دهیم باید بگوییم که ایمانداران در بهشت تا قبل از رستاخیز بدن هایشان به شکل روح/ غیرجسمانی هستند.

زمین و آسمان های جدید در انتظار ایمانداران ساکن در بهشت خواهد بود (مکاشفه فصل های 21 تا 22). بهشت در واقع یک مکان فیزیکی خواهد بود. بدن های ما رستاخیز می کنند، جلال داده می شوند تا بتوانند برای همیشه باقی بمانند. بهشت در حال حاضر یک دنیای روحانی است. بنابراین نیازی به بدن های موقتی فیزیکی نیست، برای اینکه ایمانداران پس از مرگ در یک دنیای روحانی به سر می برند. این دنیا و یا دنیای میانی هر چه که هست باید بدانیم ایمانداران در آن بسیار راضی و خشنود هستند و از شکوه و جلال بهشت لذت می برند و بزرگی خداوند را ستایش می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دنیای میانی (حالت و وضعیت انسان در فاصله زمانی پس از مرگ تا قیامت) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries