آیا همه ما، گناه را از آدم و حوا به ارث بردیم؟


سوال: آیا همه ما، گناه را از آدم و حوا به ارث بردیم؟

جواب:
"بله، همه مردم گناه را از آدم و حوا به ارث بردند. گناه در کتاب مقدس به عنوان تخطی از شریعت خدا (اول یوحنا 4:3) و طغیان بر ضد خدا (تثنیه 7:9؛ یوشع 18:1) توصیف شده است. فصل 3 پیدایش، طغیان آدم و حوا بر ضد خدا و فرمان او را شرح می دهد. به خاطر نافرمانی آدم و حوا، گناه به تمام نسلهایشان به "ارث" رسید. رومیان 12:5 به ما می گوید که گناه از طریق آدم به جهان وارد شد و اینگونه مرگ دامنگیر تمام آدمیان شد، از آنجا که همه گناه کرده اند. این گناهِ دامنگیر، معروف به گناه موروثی است. همانطور که ما خصوصیات فیزیکی را از پدر و مادرمان به ارث می بریم، ذات گناه آلود را از آدم به ارث می بریم.

آدم و حوا در صورت و شباهت خدا آفریده شده بودند (پیدایش 26:1-27؛ 6:9). اما ما نیز در صورت و شباهت آدم هستیم (پیدایش 3:5). هنگامی که آدم به گناه افتاد، نتیجه اش این بود که تک تک افراد از نسل او نیز "مبتلا" به گناه شدند و گناه به آنها سرایت کرد. داود این واقعیت را در یکی از مزمورهایش سوگواری می کند: "براستی که تقصیرکار زاده شده‌ام، و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد" (مزمور 5:51). این بدان معنا نیست که مادر داوود او را به طرز نامشروعی به دنیا آورده باشد، بلکه مادرش ذات گناه را از والدینش به ارث گرفته بود، و آنها نیز از والدینشان و به همین منوال. داود نیز همانند همه ما، گناه را از والدینش به ارث برد. حتی اگر به بهترین نحو ممکن زندگی کنیم، باز هم به خاطر نتیجه گناه موروثی گناهکار هستیم.

اینکه گناهکار به دنیا می آییم، به این می انجامد که همه گناه می کنیم. به روند مذکور در رومیان 12:5 توجه کنید: گناه از طریق آدم وارد جهان شد، و به‌‌واسطه گناه، مرگ آمد، و مرگ دامنگير همه انسانها گرديد، از آنجا که آنان گناه را از آدم به ارث بردند. زیرا "همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه آمده اند" (رومیان 23:3). ما نیاز به یک قربانی کامل و بی گناه داریم تا گناهمان را بشوید، کاری که از توان ما خارج است که خودمان انجام دهیم. خدا را شکر، عیسی مسیح نجات دهنده از گناه است! گناه ما بر روی صلیب عیسی مصلوب شده است، و اکنون "در او، به‌‌واسطه خون وي بازخريد شده‌ايم، که اين همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازه غناي فيض خود دریافت کرده ایم" (افسسیان 7:1). خدا در حکمت بی انتهای خود، برای گناه که به میراث برده ایم، فدیه فراهم کرده است، و این فدیه برای هر کس در دسترس است: "پس، اي برادران، بدانيد آن آمرزش گناهان که به‌‌واسطه همين شخص فراهم آمده است، به شما اعلام مي‌شود" (اعمال 38:13).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا همه ما، گناه را از آدم و حوا به ارث بردیم؟