settings icon
share icon
سوال

تجسم عیسی مسیح (عیسی مسیح در جسم انسان) به چه معناست؟

جواب


تجسم اصطلاحی است که متخصصان الهیات از آن برای اشاره به این حقیقت استفاده می کنند که عیسی مسیح، پسر خداوند، به جسم انسان درآمد. این پدیده شبیه به پیوند هیپوستاتیک می باشد. با این تفاوت که پیوند هیپوستاتیک دو طبیعت (ذات) عیسی مسیح که به هم متصل شده اند را توضیح می دهد و تجسم بیشتر بر روی انسان بودن او تاکید می کند.

کلمه تجسم به معنی جان گرفتن و جسم شدن است. این اصطلاح از نسخه لاتین کتاب یوحنا فصل 1 آیه 14 می آید و ترجمه فارسی آن می شود: «کلمه، انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد.» در قرون وسطی تقریبا به طور انحصاری از نسخه لاتین کتاب مقدس استفاده میشد و این اصطلاح لاتین به شکل استاندارد درآمد.

در کتاب مقدس از انسان بودن عیسی مسیح حمایت بسیار زیادی می شود. انجیل ها نیازهای انسانی عیسی مسیح را ثبت کرده اند، مواردی مانند خواب (لوقا فصل 8 آیه 23)، غذا (متی فصل 4 آیه 2؛ فصل 21 آیه 18) و نیاز به حفاظت جانی (متی فصل 2 آیه های 13 تا 15؛ یوحنا فصل 10 آیه 39) و تعرق و خونریزی (لوقا فصل 22 آیه های 43 تا 44؛ یوحنا فصل 19 آیه 34). عیسی مسیح احساسات خود را نیز بروز می داد، مانند شادی(یوحنا فصل 15 آیه 11)، غم (متی فصل 26 آیه 37) و خشم (مرقس فصل 3 آیه 5). او در دوران زندگی زمینی به خودش به عنوان انسان اشاره کرد (یوحنا فصل 8 آیه 40) و پس از رستاخیزش نیز همچنان به عنوان انسان شناخته میشد (اعمال رسولان فصل 2 آیه 22).

اما هدف از تجسم، چشیدن غذا یا احساس غم نبود. پسر خداوند در بدن انسان به زمین آمد تا نجات دهنده ی نسل بشر باشد. اول از همه، او باید تحت قانون شریعت به دنیا می آمد (غلاطیان فصل 4 آیه 4). هیچیک از ما نتوانسته ایم قوانین خدا را به طور کامل اجرا کنیم. عیسی مسیح تحت قانون شریعت به این دنیا آمد تا آن را به طور کامل از طرف ما به سرانجام برساند (متی فصل 5 آیه 17؛ غلاطیان فصل 4 آیه 5).

دوم اینکه، برای بخشش گناهان باید خون قربانی ریخته میشد (عبرانیان فصل 9 آیه 22)، البته که قربای باید دارای جسم و خون می بود. و این برنامه خدا از تجسم بود: «به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان می‌آمد، گفت: «تو به قربانی و هدیه رغبت نداشتی؛ بلکه بدنی برای من مهیا ساختی؛» (عبرانیان فصل 10 آیه 5). عیس مسیح بدون تجسم براستی می مرد و صلیب دیگر معنایی نداشت.

خداوند با فرستادن تنها پسرش به این جهان و فراهم کردن نجاتی که لیاقتش را نداشتیم کار بسیار بزرگی کرد. خداوند را سپاس برای آن لحظه ای که «کلمه جان گرفت.» حال ما ازطریق «خون گرانبهای مسیح که همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عیب قربانی شد» نجات یافتیم (اول پطرس فصل 1 آیه 19).

عیسی مسیح، هم انسان و هم خدا بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تجسم عیسی مسیح (عیسی مسیح در جسم انسان) به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries