settings icon
share icon
سوال

«در عیسی مسیح» یعنی چه؟

جواب


غلاطیان (فصل 3 آیه های 26 تا 28) به ما درکی از معنی «در مسیح» می دهد. « زيرا همگی ما در اثر ايمان به عيسی مسيح فرزندان خدا می‌باشيم؛ و همهٔ ما كه تعميد گرفته‌ايم، جزئی از وجود مسيح شده‌ايم و مسيح را پوشيده‌ايم. ديگر فرقی نمی‌كند كه يهودی باشيم يا غيريهودی، غلام باشيم يا آزاد، مرد باشيم يا زن؛ زيرا همهٔ ما مسيحيان در عيسی مسيح يكی هستيم». پولس با مسحیان غلاطیه صحبت می کند و هویت جدید آنها در عیسی مسیح را به ایشان یادآوری می کند. در عیسی مسیح، تعمید گرفتند یعنی اینکه او هویت آنها شد، زندگی گناه آلود کهنه خود را ترک کردند و زندگی جدید در عیسی مسیح را در آغوش کشیدند (مرقس فصل 8 آیه 34، لوقا فصل 9 آیه 23). ما وقتی به فراخوان روح القدس پاسخ می دهیم، او ما را در خانواده خداوند تعمید می دهد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید، «هر يک از ما عضوی از بدن مسيح می‌باشيم. بعضی از ما يهودی هستيم و بعضی غيريهودی؛ بعضی غلام هستيم و بعضی آزاد. اما روح‌القدس همهٔ ما را كنار هم قرار داده و به صورت يک بدن درآورده است. در واقع ما بوسيلهٔ يک روح، يعنی روح‌القدس، در بدن مسيح تعميد گرفته‌ايم و خدا به همهٔ ما، از همان روح عطا كرده است».

متون متعددی در کتاب مقدس به بودن «در عیسی مسیح» اشاره می کنند (اول پطرس فصل 5 آیه 14، فیلیپیان فصل 1 آیه 1، رومیان فصل 8 آیه 1). کولسیان فصل 3 آیه 3 می گوید، «زيرا زندگی واقعی شما در آسمان است، همراه مسيح در حضور خدا! ». او نمی تواند به راحتی گناه ما را نادیده بگیرد یا توجیه کند، این کار عادلانه نیست. بهای گناه باید پرداخته شود. همه خشمی که خداوند نسبت به گناه داشت بر دوش پسرش گذاشته شد. عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما مُرد و مجازاتی که ما سزاوارش بودیم را به گردن گرفت. او در آخرین لحظه گفت «تمام شد» (یوحنا فصل 19 آیه 30). چه چیزی تمام شد؟ این فقط زندگی زمینی او نبود که تمام شد. چراکه سه روز بعد از آن ثابت کرد که تمام نشده است (متی فصل 28 آیه 7، مرقس فصل 16 آیه 6، اول قرنتیان فصل 15 آیه 6). کاری که او بر روی صلیب تمام کرد برنامه خدا برای نجات دنیای سقوط کرده بود. منظور عیسی مسیح از گفتن «تمام شد» این بود که بهای کامل همه گناهان گذشته، حال و آینده پرداخت شد.

«در مسیح» بودن یعنی اینکه ما فداکاری او برای پرداخت بهای گناهان را پذیرفته ایم. سابقه کیفری ما که شامل رفتار، گفتار و پندار گناه آلود گذشته بود، پاک شد. هیچ میزانی از پاکسازی شخصی نمی تواند نجات و احیای رابطه ما با خداوند را تضمین کند (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 12). کتاب مقدس می گوید ما در حالت طبیعی دشمنان خدا هستیم (رومیان فصل 5 آیه 10). وقتی فداکاری عیسی مسیح را قبول می کنیم، دیگر دشمن خدا به حساب نمی آییم. او فهرست گناهان ما را با پاکی خودش تعویض می کند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). این تعویض پای صلیب انجام شد: طبیعت قدیمی و گناه کار ما با ذات مقدس خداوند تعویض شد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17).

ما برای حضور در پیشگاه خداوند مقدس باید در پاکی مسیح غرق شویم. «در مسیح» بودن یعنی اینکه خداوند گناهان و نواقص ما را دیگر نمی بیند؛ بلکه فقط تقدس و پاکی پسرش را می بیند (افسسیان فصل 2 آیه 13، عبرانیان فصل 8 آیه 12). فقط با بودن «در مسیح» مجازات گناه از بین می رود، رابطه ما با خدا احیا می شود، و ابدیت برای ما تضمین می شود (یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 18، فصل 20 آیه 31).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«در عیسی مسیح» یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries