settings icon
share icon
سوال

آیا بازگشت مسیح واقعا ناگهانی خواهد بود؟

جواب


ناگهانی به این معنی است که هر لحظه می تواند اتفاق بیفتد. وقتی می گوییم بازگشت دوباره عیسی مسیح ناگهانی خواهد بود یعنی خبر نخواهد کرد و در هر لحظه ای می تواند اتفاق بیفتد. هیچ اتفاق دیگری بر اساس پیشگویی های کتاب مقدس پیش زمینه ظهور دوباره مسیح و بردن کلیسا به آسمان نیست. مسیحیان بشارتی به بازگشت ناگهانی مسیح معتقدند – البته دارای اختلاف نظرهایی هم با یکدیگر درباره زمان وقوع (قبل / بعد یا اواسط دوران عذاب سخت) رویداد ربوده شدن کلیسا (برده شدن کلیسا به آسمان) دارند.

عیسی مسیح در دوران ماموریت زمینی خود پیوسته از بازگشت دوباره خودش صحبت کرد که این موضوع طبیعتا باعث مطرح شدن سوالاتی در ذهن شاگردان شد. «این وقایع چه زمانی اتفاق خواهند افتاد» (مرقس فصل 13 آیه 4)، عیسی مسیح اینگونه پاسخ داد: « اما هيچكس، حتی فرشتگان آسمان نيز خبر ندارند چه روز و ساعتی دنيا به آخر می‌رسد. حتی خود من هم نمی‌دانم، فقط پدرم خدا از آن آگاه است. پس بايد آماده بوده، دعا كنيد و هر لحظه چشم به راه بازگشت من باشيد، چون نمی‌دانيد آن لحظه كی فرا می‌رسد» (آیه های 32 تا 33). ما باید در همه مباحث فرجام شناسی این مطلب را در نظر داشته باشیم که خداوند نمی خواهد ما از زمان دقیق برنامه های او مطلع باشیم.

با این وجود، کتاب مقدس می گوید بازگشت عیسی مسیح نزدیک است و باید مشتاقانه منتظر او باشیم (رومیان فصل 8 آیه های 19 تا 25، اول قرنتیان فصل 1 آیه 7، فیلیپیان فصل 3 آیه 20، یهودا آیه 21). یعقوب ما را تشویق می کند که «پس شما نيز صبر داشته باشيد و يقين بداريد كه خداوند بزودی باز خواهد گشت» (یعقوب فصل 5 آیه 8). مکاشفه فصل 1 آیه 3 و فصل 22 آیه 10 نیز می گویند که «زمان آن نزدیک است».

عیسی مسیح به شاگردانش می گوید که منتظر بازگشت او باشند: «بنابراين، شما نيز آماده باشيد، زيرا من، مسيح موعود، هنگامی باز خواهم گشت كه كمتر انتظارش را داريد» (لوقا فصل 12 آیه 40). دستور «آماده باشید» یعنی اینکه هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. به ایمانداران در سرتاسر عهد جدید گفته شده که آماده باشند (متی فصل 24 آیه 42 و فصل 44 آیه 1، اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 6). اگر از شاگردان و کلیسای اولیه انتظار می رفت تا هر لحظه آماده باش باشند، پس تا چه اندازه از ما انتظار می رود تا در حالت آماده باش باشیم؟

حیات جاویدان به شما در روز قیامت داده خواهد شد (اول پطرس فصل 1 آیه 5). عیسی مسیح می تواند در هر لحظه ای بازگردد، این رویداد باعث وقوع یک سری از رویدادهای عنوان شده در مکاشفه فصل 6 تا 18 می شود. ما نیز باید مانند پنج ندیمه عاقل، هوشیار باشیم (متی فصل 25 آیه های 1 تا 13). «پس شما بيدار بمانيد و آماده باشيد چون نمی‌دانيد در چه روز و ساعتی من باز می‌گردم» (متی فصل 25 آیه 13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا بازگشت مسیح واقعا ناگهانی خواهد بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries