settings icon
share icon
سوال

عبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 به چه معناست؟

جواب


حداقل سه برداشت ممکن از عبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 وجود دارد: 1) می توان به سادگی گفت که مردی که چند همسر دارد نمی تواند بزرگ کلیسا، شماس، یا شبان شود. این تحت الفظی ترین برداشت از این عبارت است، اما با توجه به این که چند همسری در زمان پولس واقعاً نادر بوده، به نظر، این برداشت محتمل نیست. 2) متن می تواند به این صورت نیز ترجمه شود: "مردی با یک زن ". به عبارت دیگر، می گوید که یک اسقف باید کاملاً به زنش وفادار باشد. این تفسیر بیشتر بر خلوص و پاکی اخلاقی تمرکز دارد تا به وضعیت تاهل. 3)عبارت می تواند این منظور را نیز داشته باشد که برای اینکه مردی بتواند بزرگ کلیسا، شماس، یا شبان باشد، تنها باید یک بار ازدواج کرده باشد، مگر در حالتی که همسر مرد فوت شده باشد و مرد دوباره ازدواج کرده باشد. و یا به عبارت دیگر، یک بیوه مرد نمی تواند بزرگ کلیسا، شماس، یا شبان باشد.

برداشتهای 2 و 3 امروزه متداول تر هستند. برداشت 2 به نظر قویترین برداشت است، چرا که کتاب مقدس طلاق را در شرایط استثنا مجاز می شمارد (متی فصل 19 آیه 9؛ اول قرنتیان فصل 7 آیه های 12 تا 16). این نیز حائز اهمیت است که بین مردی که پیش از مسیحی شدن طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده و مردی که پس از مسیحی شدن طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده تفاوت قائل شویم. مرد واجد شرایط نباید به خاطر کارهایی که پیش از ایمان به عیسی انجام داده از رهبری کلیسا محروم شود. گرچه اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 لزوماً مرد طلاق گرفته یا ازدواج مجدد کرده را از خدمت به عنوان یک بزرگ کلیسا، شماس یا شبان محروم نمی کند، اما موضوعات دیگری هم هست که باید ملاحظه شود.

اولین صلاحیت یک بزرگ کلیسا، شماس یا شبان این است که "بدون عیب" باشد (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2). اگر طلاق و یا ازدواج مجدد او منجر به شهادت بد برای آن مرد در کلیسا و گروه شود، در اینصورت این شرطِ "بدون عیب" است که او را از کسب آن موقعیت ها در کلیسا محروم می سازد و نه شرط "شوهر یک زن" بودن. بزرگ کلیسا، شماس یا شبان باید مردی باشد که کلیسا و گروه ایمانداران او را مانند شخصی شبیه عیسی مسیح و یک رهبر الهی ببینند. اگر وضعیت طلاق و یا ازدواج مجدد او از ارزش این ایده آل کم می کند پس او نباید در جایگاه بزرگ کلیسا، شماس، یا شبانی خدمت کند. مهم است یادآور شویم که اگرچه او از خدمت در جایگاه بزرگ کلیسا، شماس یا شبانی سلب شده اما هنوز یک عضو ارزشمند از بدن مسیح است. هر مسیحی دارای هدایای روحانی می باشد (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 7) و فرا خوانده شده است که با آن هدایا در تهذیب و تقویت دیگر ایمانداران سهیم شود (اول قرنتیان فصل 12 آیه 7). مردی که از جایگاه بزرگ کلیسا، شماس یا شبانی محروم شده است هنوز می تواند تعلیم دهد، موعظه کند، خدمت کند، پرستش کند، و نقش مهمی را در کلیسا ایفا کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries