settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره حقوق بشر چه می گوید؟

جواب


مطالع صادقانه کتاب مقدس این حقیقت را تصدیق می کند که انسان، به عنوان مخلوق خاص خداوند، با «حقوق بشر» خاصی برکت داده شده است. هرکسی که کتاب مقدس را می خواند و فرا می گیرد به سمت ایده آل هایی مانند تساوی، عدالت و خیرخواهی ترغیب می شود. کتاب مقدس می گوید انسان به شکل خدا آفریده شده است (پیدایش فصل 1 آیه 27). به همین دلیل، برای او حرمت ویژه ای قائل است و فرمانروایی مخلوقات خدا به او سپرده شده است (پیدایش فصل 1 آیه 26).

یکی از معانی شباهت انسان به خدا این است که قتل او بدترین جرم است: «كُشتن انسان جايز نيست، زيرا انسان شبيه خدا آفريده شده است. هر حيوانی كه انسانی را بكُشد بايد كشته شود. هر انسانی هم كه انسان ديگری را به قتل برساند، بايد به دست انسان كشته شود» (پیدایش فصل 9 آیه های 5-6). شدت مجازات بر روی شدت جرم تاکید می کند. قوانین عهد قدیم سرشار از مثال هایی است که خداوند از ما انتظار دارد تا با همه به طور انسان دوستانه برخورد کنیم. ده فرمان شامل دستورهایی بر ضد قتل، دزدی، چشم طمع به مال دیگران، زنا و شهادت دروغ می باشد. پنج فرمان از آن، نوع رفتار با دیگر انسانها را مشخص می کند. بقیه مثال ها در قانون موسی عبارتند از: رفتار مناسب با مهاجران (خروج فصل 22 آیه 21، لاویان فصل 19 آیه های 33-34)، کمک به فقرا (لاویان فصل 19 آیه 10، تثنیه فصل 15 آیه های 7-8)، وام بی بهره به نیازمندان (خروج فصل 22 آیه 25)، آزاد کردن همه خدمتکاران در هر پنجاه سال (لاویان فصل 25 آیه های 39-41).

کتاب مقدس می گوید خدا تبعیض قائل نمی شود و جانبداری نمی کند (اعمال رسولان فصل 10 آیه 34). همه انسان ها مخلوقات خاص خدا هستند و او همه را دوست دارد (یوحنا فصل 3 آیه 16، دوم پطرس فصل 3 آیه 9). «دارا و ندار يک وجه مشترک دارند: هر دو آنها را خداوند آفريده است» (امثال فصل 22 آیه 2). کتاب مقدس از مسیحیان می خواهد بر اساس نژاد، جنسیت، پیشینه فرهنگی یا موقعیت اجتماعی انسان ها تبعیض قائل نشوند (غلاطیان فصل 3 آیه 28، کولسیان فصل 3 آیه 11، یعقوب فصل 2 آیه های 1-4). ما باید با همه مهربان باشیم (لوقا فصل 6 آیه های 35-36). کتاب مقدس به شدت بر ضد سوء استفاده از فقرا و ستم دیدگان هشدار می دهد. «هر كه به فقرا ظلم كند به آفرينندهٔ آنها اهانت كرده است و هر كه به فقرا ترحم نمايد، به خدا احترام گذاشته است» (امثال فصل 14 آیه 31).

فرزندان خدا باید به نیازمندان کمک کنند (امثال فصل 14 آیه 21، متی فصل 5 آیه 42، لوقا فصل 10 آیه های 30-37). اکثر مسیحیان، در طول تاریخ، وظیفه و مسئولیت خود برای کمک به دیگران را درک کرده اند. بیمارستان ها و یتیم خانه های بیشماری توسط مسیحیان خیرخواه در سرتاسر جهان تاسیس شده است. در طول تاریخ، اصلاحات بشردوستانه فراوانی، مانند بردگی، توسط زنان و مردان مسیحی خواهان عدالت، رهبری شده است.

امروزه هم مسیحیان با نقض حقوق بشر مبارزه می کنند و رفاه را برای همه انسان ها ارتقا می دهند. آنها در حالی که پیام انجیل را در سرتاسر جهان منتشر می کنند، چاه می کنند، غله می کارند، لباس تهیه می کنند، دارو توزیع می کنند و امکانات آموزشی برای نیازمندان فراهم می کنند. این کاری است که باید انجام شود.

گمان می شود خود مسیحیان حق و حقوقی ندارند، برای اینکه زندگی خود را به خدا تسلیم کرده است. ایمانداران متعلق به مسیح هستند. «... شما برای خود نیستید؛ شما به بهای گزافی خریداری شده اید ..» (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19-20). اما حاکمیت خدا بر ما، شباهت ما به او را نفی نمی کند؛ اطاعت ما از خواست خدا، دستور او برای «دوست داشتن همسایه به اندازه خودت» (متی فصل 22 آیه 39) را لغو نمی کند. در حقیقت، با خدمت به دیگران، بیشترین خدمت را به خدا کرده ایم (متی فصل 25 آیه 40).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره حقوق بشر چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries