settings icon
share icon
سوال

بر اساس کتاب مقدس، انسان در چه وضعیتی قرار دارد؟

جواب


وقتی خداوند آدم و حوا را آفرید، انسان در شرایط ایده آلی قرار داشت یعنی در محیطی کامل و بی نقص، همراه با طبیعت بیگناه، و معاشرت و رابطه صمیمی با خالق جهان هستی زندگی می کرد. اما پس از اینکه آدم با انتخاب و اراده ی خودش از خدا سرپیچی کرد وضعیت بشر تغییر کرد. محیط کامل، ذات بی گناه و معاشرت با خداوند همگی محو شدند. از آن موقع به بعد، انسان در وضعیت گم گشتگی، کوری، گناه، محکومیت، بردگی، فساد اخلاقی و مرگ قرار گرفت. خدا را شکر برای لطفش و نجاتی که عیسی مسیح برای ما فراهم کرده است، حال می توانیم امید بازگشت شرایط انسان به وضعیت اصلی خودش را داشته باشیم.

نظر ژان ژاک روسو این بود که انسان به طور طبیعی خوب است اما اجتماع او را به فساد می کشاند. برخی دیگر با نظر ارسطو و جان لاک موافقند که ما مانند یک لوح سفید به دنیا آمده ایم و با آزادی کامل می توانیم محتوای شخصیتی خود را تعریف کنیم و نیروهای خارجی ما را شکل می دهند. با این وجود، بر اساس کتاب مقدس، انسان به طور طبیعی گناهکار و از خدا دور افتاده است. ما به طور ذاتی خوب یا از نظر اخلاقی خنثی به دنیا نمی آییم. ما گناهکار متولد می شویم و سرنوشت همه انسان ها، مرگ و خشم خداوند است (مزامیر فصل 51 آیه 5؛ رومیان فصل 3 آیه 23، و فصل 6 آیه 23؛ یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 18؛ افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا 5).

نظریه «تباهی کامل» در کتاب مقدس، شرایط و وضعیت انسان را مشخص می کند؛ همه ابعاد زندگی انسان به دلیل گناه آدم تباه و فاسد شده است. فکر، احساسات و خواسته های ما همگی آلوده اند. ما گناه آلود فکر میکنیم، احساس می کنیم و انتخاب می کنیم. ما به طور طبیعی عاشق تاریکی هستیم (یوحنا فصل 3 آیه 19)، و امور خدا را درک نمی کنیم (اول قرنتیان فصل 2 آیه 14).

انسان گم شده است. همه ما پراکنده و سرگردان شده ایم (اشعیا فصل 53 آیه 6)، از نظر روحانی نابینا هستیم (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4) و قانون خدا را زیر پا گذاشته ایم، به همین دلیل گناهکاریم (اول یوحنا فصل 1 آیه 8؛ فصل 3 آیه 4). ما در برابر خداوند، قاضی عادل، گناهکار حاضر می شویم (رومیان فصل 5 آیه های 12 ، 18). ما به بردگی گناه در آمده ایم (یوحنا فصل 8 آیه 34). از نظر اخلاقی به تباهی کشیده شده ایم (رومیان فصل 7 آیه 18). ما از نظر روحانی مرده ایم و از نظر جسمانی نیز خواهیم مرد (اول پطرس فصل 1 آیه 24؛ افسسیان فصل 2 آیه 1).

ما در شرایط طبیعی انسانی خودمان به دنبال خدا یا انجام خواست او نیستیم (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 11). ما به دلیل داشتن ذات گناه آلود، دشمن خدا هستیم (رومیان فصل 8 آیه 7). اما خوشبختانه خدا دشمنانش را دوست دارد و عشق خودش را با فرستادن تنها پسرش و مرگ او بر روی صلیب به جای ما نشان داد (یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 21؛ رومیان فصل 5 آیه 8). ما گم شده بودیم و خداون شبان، گوسفندان خود را جمع کرد؛ ما از نظر روحانی کور بودیم و شفادهنده ما را پیدا کرد. گناهکار در حضور خدا ایستادیم و او ما را از گناه پاک کرد. ما برده شده بودیم و نجات دهنده بهای آزادی ما را پرداخت کرد. از نظر اخلاقی فاسد شده بود اما او دوباره ما را احیا کرد. ما مرده بودیم و رستاخیر و زندگی او ما را زنده کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بر اساس کتاب مقدس، انسان در چه وضعیتی قرار دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries