چگونه می توانم نجات یابم؟سوال: چگونه می توانم نجات یابم؟

جواب:
این سوال ساده و در عین حال بسیار پرمعنا، مهمترین سوالی است که می تواند پرسیده شود."چگونه می توانم نجات یابم؟" درباره این موضوع است که ما بعد از زندگی خود در این دنیا، ابدیت را در کجا سپری خواهیم کرد.

موضوع مهمتری از مقصد ابدی ما وجود ندارد. خوشبختانه، کتاب مقدس بسیار شفافانه درباب اینکه چگونه شخصی می تواند نجات یابد، سخن می گوید. زندانبان فیلیپی از پولس و سیلاس پرسید: "آقایان چکار باید بکنم تا نجات یابم؟" پولس و سیلاس پاسخ دادند: "به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت".

چگونه می توانم نجات یابم؟ چرا من احتیاج دارم تا نجات یابم؟

ما همگی به گناه آلوده هستیم (رومیان 23:3). ما همگی با گناه به دنیا می آییم (مزامیر 5:51). و ما همگی شخصاً انتخاب می نماییم تا گناه کنیم (جامعه 20:7، اول یوحنا 8:1). گناه آن چیزی است که ما را از خداوند جدا می سازد. گناه همان چیزی است که ما را در راه نابودی ابدی قرار داده است.

چگونه می توانم نجات یابم؟ از چه باید نجات یابم؟

ما همگی به خاطر گناهانمان لایق مرگ هستیم (رومیان 23:6). حال آنکه عاقبت فیزیکی گناه، مرگ فیزیکی می باشد، این تنها نوع مرگ نیست که از نتیجه گناه بر می آید. تمام گناهان در نهایت به خداوند ابدی و لایتناهی مرتکب شده اند. چیزی که ما باید از آن نجات یابیم نابودی ابدی می باشد (متی 46:25، مکاشفه 15:20).

چگونه می توانم نجات یابم؟ خداوند چطور نجات را فراهم ساخته است؟

از آنجایی که مجازات عادلانه گناه، مجازاتی بی نهایت و ابدی می باشد، تنها خداوند است که می تواند بهای این مجازات را پرداخت کند، زیرا او تنها لایتناهی و ابدی است. اما خداوند در ذات الهی خود نمی تواند بمیرد. بنابراین، خدا انسان شد و در شخص عیسی مسیح به این دنیا آمد. خدا جسم شد و در بین ما زندگی کرد و به ما تعلیم داد. هنگامی که افراد او و پیامش را رد کرده و تصمیم به قتل وی گرفتند، او داوطلبانه خود را برای ما قربانی نمود و اجازه داد تا مصلوبش کنند (یوحنا 15:10). چون عیسی مسیح انسان بود، توانست بمیرد، و چون عیسی مسیح خدا بود، مرگ او ارزشی بی انتها و ابدی داشت. مرگ عیسی بر روی صلیب پرداختی کامل و بی نقص برای گناهان ما بود (اول یوحنا ۲:۲). او عواقبی که ما سزاوارش بودیم را بر دوش خود گرفت. رستاخیز عیسی از مردگان نشان می دهد که مرگ او حقیقتاً قربانی کامل و کافی برای گناهان ما بود.

چگونه می توانم نجات یابم؟ چه کار باید انجام دهد؟

به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی (اعمال رسولان 31:16). خداوند به طور کامل کار را انجام داده است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که از طریق ایمان، آن نجاتی را که خداوند ارائه می دهد دریافت کنید (افسسیان 8:2-9). تنها به عیسی به عنوان پرداختی برای گناهان خود اعتماد کنید. به او ایمان بیاورید تا هلاک نشوید (یوحنا 16:3). خداوند نجات را به عنوان هدیه ای به شما عطا می کند و تنها کار شما باید این باشد که آن را بپذیرید. عیسی راه نجات است (یوحنا 6:14).

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"بازگشت به خانۀ فارسیچگونه می توانم نجات یابم؟