settings icon
share icon
سوال

خدا چقدر بزرگ است؟

جواب


پرسش «خدا چقدر بزرگ است؟» دو مفهوم متفاوت دارد: بحث جدی فلسفی و بحث کلاس های یکشنبه ی کودکان. در مفهوم دوم پاسخ این است که «بزرگتر از آنچه می توانید تصور کنید!» اما در فلسفه، مخصوصا در متافیزیک، پرسش درباره اندازه خدا شبیه ی بحث هایی در مورد ذات حقیقت، وجود ماورای طبیعی و غیره می باشد. از نظر روشنفکران، سوال یک کودک درباره اینکه «خدا چقدر بزرگ است؟» ممکن است کمی خنده دار باشد. اما همان کودک هم می تواند به راحتی به سردرگمی فلاسفه در مورد حقیقت بخندد.

در مورد پرسش خدا چقدر بزرگ است، ابتدا باید گفت که خدا از «چیز» ساخته نشده است. بنابراین، ابعاد ندارد و جزئیات مقیاسی هم در مورد او کاربردی ندارند. خداوند اصلا «درست نشده است» بلکه همیشه وجود داشته، ابدی است و آغاز و پایانی ندارد (مکاشفه فصل 22 آیه 13). او خود «وجود» است، بدون او هیچ چیز دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. خداوند خارج از محدوده جهان هستی به طور مستقل وجود دارد.

خدا «روح» است (یوحنا فصل 4 آیه 24) و چنین چیزی شکل فیزیکی یا مادی ندارد. درک شخصیت خدا برای ما مشکل است. ما همگی دارای روحی هستیم که به بدن فیزیکی متصل شده و به شدت به جهان مادی گره خورده است. ما به طور طبیعی از زاویه طول، عمق و ارتفاع به جهان اطراف نگاه می کنیم. حس می کنیم اگر بتوانیم چیزی را به دقت اندازه گیری کنیم، می توانیم آن را بهتر بشناسیم. به همین دلیل، وسایل اندازه گیری ساختیم و با اصطلاحاتی مانند انگستروم، اینچ، متر، مایل و سال نوری درباره اندازه و مقیاس صحبت می کنیم. اما برای اندازه گیری خداوند به یک مشکل بر می خوریم، او غیر مادی و بنابراین غیرقابل اندازه گیری است. او از همه نظر نامحدود است. نمی توان مانند اشیاء به بررسی عناصر تشکیل دهنده ی خداوند پرداخت. خداوند تسلیم تلاش های ما برای بررسی دقیق، گروه بندی و رمزگشایی او نمی شود.

خداوند چقدر بزرگ است؟ خیلی بزرگ. او برتر و ماورای مقولات است، آنچنان متفاوت است که هرگز نمی توانیم به طور کامل او را بشناسیم. در عین حال، او ما را به شکل خود آفریده و دوست دارد (پیدایش فصل 1 آیه 27؛ یوحنا فصل 3 آیه 16). او با ما از طریق کلامش و عیسی مسیح ارتباط برقرار می کند. طراح این پرسش هر کسی که باشد، چه کودکی در کلاس های روز یکشنبه در کلیسا یا یک دانشمند متافیزیک، پاسخ این خواهد بود: او به اندازه ی کافی «بزرگ» است که جهان را خلق کند و به اندازه ی کافی «کوچک» است که ما را بشناسد و دوست داشته باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خدا چقدر بزرگ است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries