settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره نجات خانوادگی چه می گوید؟

جواب


نجات خانوادگی عقیده ای است که می گوید همه اعضای خانواده با هم رستگار می شوند. نجات اهل خانه توسط ایمان آوردن و نجات رهبر خانواده صورت می گیرد. اگر پدر یا سرپرست خانواده اعلام مسیحیت کند، از آنجایی که مسئولیت خانواده بر عهده اوست، همه اعضا بر اساس تصمیم سرپرست خانواده به طور خودکار مسیحی به حساب می آیند. بر اساس این عقیده، خداوند علاوه بر فردی که ایمان آورده است کل خانواده را نجات خواهد داد.

برای درک درست نظر کتاب مقدس درباره نجات خانوادگی باید ابتدا پدیده نجات را از نقطه نظر کتاب مقدس بررسی کنیم. ما می دانیم که تنها راه نجات فقط از راه ایمان به عیسی مسیح است (متی فصل 7 آیه های 13 تا 14، یوحنا فصل 6 آیه های 67 تا 68، یوحنا فصل 14 آیه 6، اعمال رسولان فصل 4 آیه 12، افسسیان فصل 2 آیه 8). همچنین می دانیم که دستور به ایمان یک دستور شخصی است و به همه انسانها داده شده است، بنابراین یک به یک انسانها موظف به درنظر گرفتن این دستور به صورت مستقل هستند. بنابراین، نجات را کسی دریافت می کند که خودش به عیسی مسیح ایمان بیاورد. ایمان به عیسی مسیح کاری نیست که یک پدر بتواند به جای پسر یا دخترش انجام دهد. ایمان آوردن یکی از اعضای خانواده به معنی نجات همه افراد خانواده نیست.

عیسی مسیح می گوید انجیل در اکثر مواقع، اعضای خانواده را از هم جدا خواهد کرد. «گمان مبريد كه آمده‌ام صلح و آرامش را بر زمين برقرار سازم. نه، من آمده‌ام تا شمشير را برقرار نمايم. من آمده‌ام تا پسر را از پدر جدا كنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر. به طوری که دشمنان هر كس، اهل خانهٔ خود او خواهند بود» (متی فصل 10 آیه های 34 تا 36). این متن نظریه نجات خانوادگی را کلا منتفی می کند.

اگر نجات یک مقوله شخصی است یعنی به صورت گروهی اعطا نمی شود، پس چگونه قول کتاب مقدس مبنی بر نجات خانوادگی را توضیح دهیم؟ چگونه می توانیم نجات شخصی را با آیه هایی مانند اعمال رسولان فصل 11 آیه 14 مطابقت دهیم؟ در این متن به کرنیلیوس قول داده می شود که همه اعضای خانواده او نجات پیدا خواهند کرد. اول از همه مانند دیگر آیه ها و متن های کتاب مقدس باید نوع کتاب و ماهیتش را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، کتاب اعمال رسولان در این مورد خاص، وقایع واقعی تاریخی را ثبت کرده است. یکی از اصول تاریخی کتاب مقدس این است که هیچکدام از رویدادها را نمی توان به طور اتوماتیک برای هر شرایطی بکار برد. برای مثال، در داوران فصل 16 آیه 3 شاهد این هستیم که سامسون دروازه شهر غزه را از جای می کند و بر روی دوش خود به بالای تپه می برد، اما این متن به آن معنی نیست که اگر موهای خود را بلند کنیم ما هم می توانیم قدرتی مانند سامسون داشته باشیم. این موضوع که خداوند به کرنیلیوس قول نجات خانوادگی را داد، به این معنی نیست که این اصلی است که برای همه انسانها بکار خواهد رفت. به عبارت دیگر، اعمال رسولان فصل 11 آیه 14 قولی خاصی بود که به شخص خاصی و در زمان خاصی داده شد. ما باید مراقب باشیم که چنین قولهایی را کلی در نظر نگیریم، این قولها را باید در بستر تاریخی خودشان بررسی کنیم.

دوم اینکه، چگونه خداوند قول خود به کرنیلیوس را انجام داد نیز مهم است. کرنیلیوس در اعمال رسولان فصل 10 آیه 33 به پطرس می گوید: «همه ما (خانواده) اینجا هستیم تا پیام تو را بشنویم». همه آنها پیام انجیل را شنیدند و واکنش نشان دادند. همه اعضای خانواده کرنیلیوس ایمان آوردند و تعمید گرفتند (اعمال رسولان فصل 11 آیه های 15 تا 18). این دقیقا همان چیزی بود که خدا قولش را داده بود. خانواده کرنیلیوس به دلیل ایمان او نجات را دریافت نکردند بلکه دلیل نجات آنها ایمان آوردن خودشان بود.

در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 نیز قول نجات خانوادگی داده شده است. در اینجا زندانبان از پولس و سیلاس می پرسد که چه کار کند تا نجات یابد. آنها پاسخ می دهند: «به عيسای خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد». بازهم تکرار می کنیم که این قول به یک شخص خاص در یک زمان خاص داده شده است، با این حال این آیه یک بخش کلی و جهانی دارد و متعلق به یک شخص یا خانواده خاصی نیست بلکه برای همه انسانها می باشد، بخش مهم آیه این است که به عیسی مسیح ایمان بیاورید تا نجات یابید. در این مورد هم خانواده زندانبان پیام انجیل را شنیدند و همه به عیسی مسیح ایمان آوردند. پولس و سیلاس «آنگاه پيام خداوند را به او و اهل خانه‌اش رساندند» (اعمال رسولان فصل 16 آیه 32). همه اعضای خانواده همانطوری که خداوند قول داده بود نجات را دریافت کردند، اما دلیل نجات آنها ایمان آوردن زندانبان نبود بلکه ایمان خود آنها به پیام انجیل بود.

آیه دیگری که بحث نجات خانوادگی را عنوان می کند، اول قرنتیان فصل 7 آیه 14 است: «زيرا زن يا شوهر مسيحی با خود قدوسيت را وارد ازدواج خود می‌كند، در غير اين صورت فرزندان ايشان ناپاک محسوب می‌شدند، اما به طوری كه می‌بينيم، ايشان مقدس بشمار می‌آيند». در این آیه به نظر می رسد که همسر بی ایمان بواسطه همسر ایماندار خود نجات را دریافت می کند. همینطور می گوید فرزندان آنها هم به دلیل داشتن پدر یا مادر مسیحی نظر خدا بی گناه محسوب خواهند شد. اما این نوع نتیجه گیری غیر کتاب مقدسی است. قدوسیت در این متن به معنی نجات یا همان رستگاری نیست بلکه به قدوسیت ازدواج اشاره می کند. پولس به مسیحیان می گوید که نباید به غیرمسیحیان پیوند نداشته باشند (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14). ترس و نگرانی برخی از ایمانداران این بود که چون با غیرایمانداران ازدواج کرده اند، پیوندشان پاک نیست و فرزندانشان نیز مشروع نیستند. پولس نگرانی آنها را تسکین می دهد: ایماندارانی که با غیرایمانداران ازدواج کرده اند، تا زمانیکه همسر غیرایماندرا نخواهد باید در ازدواج بمانند. نباید طلاق بگیرند. ازدواج آنها از نظر خداوند پاک است، چراکه یکی از همسران ایمان آورده است. همچنین فرزندان آنها نیز از نظر خداوند مشروع و پاک هستند.

دلیل اینکه اول قرنتیان فصل 7 آیه 14 درباره نجات خانوادگی صحبت نمی کند گفته پولس در آیه 16 است: « شما زنان مسيحی نمی‌توانيد مطمئن باشيد كه اگر شوهرانتان با شما بمانند، نجات خواهند يافت. همچنين شما شوهران مسيحی نيز نمی‌توانيد در مورد همسرانتان چنين اطمينانی داشته باشيد». اگر نجات خانوادگی مورد تایید بود، پس زن نیز نجات را دریافت می کرد (به این دلیل که شوهرش نجات را دریافت کرده بود).

کتاب مقدس در مورد نجات خانوادگی قولی نداده است. اما به این معنی نیست که پدر و مادر پرهیزکار تاثیر واقعی معنوی بر فرزندان نخواهند داشت. رهبر خانواده راه و روش زندگی از جمله امور معنوی را برای همه اعضای خانواده مشخص می کند. ما باید مشتاقانه برای نجات همه اعضای خانواده دعا کنیم. دفعات زیادی خدای ابراهیم، خدای ساره، اسحاق و یعقوب نیز شد. همانطور که چالز اسپورجن می گوید: «گرچه لطف الهی و نجات ارثی نیست. اما گاهی خداوند توسط یک فرد همه اعضای خانواده را به سمت خود می کشاند. او یک نفر را وسیله قرار می دهد تا همه اعضای خانواده را به سمت انجیل بکشاند».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره نجات خانوادگی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries