settings icon
share icon
سوال

احترام به پدر و مادر به چه معناست؟

جواب


احترام به پدر و مادر یعنی اینکه در گفتار و کردار با ادب و نزاکت برخورد کنیم و برای جایگاه آنها ارزش و احترام قائل شویم. کلمه یونانی برای احترام، به معنای "حرمت نهادن، ارزش نهادن، و غنیمت شمردن" است. احترام، به معنای گرامی داشتن مقام و رتبه کسی نیز می باشد و فقط به معنای احترام قائل شدن به خاطر شایستگی نمی باشد. مثلاً برخی از آمریکایی ها ممکن است با تصمیمات رئیس جمهور مخالف باشند، اما با این حال باید به جایگاه او به عنوان رهبر کشورشان احترام بگذارند. به همین شکل، فرزندان همه اعصار باید صرف نظر از اینکه والدینشان "مستحق" حرمت هستند یا نیستند، احترام بگذارند.

خدا ما را نصیحت و تشویق می کند که پدر و مادر خود را گرامی داریم. او آنقدر به احترام گذاشتن به والدین ارج می نهد که آن را جزء ده فرمان قرار داده است (خروج فصل 20 آیه 12) و دوباره در عهد جدید نیز آمده: «ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستی است، زيرا خداوند اختيار زندگی شما را به دست ايشان سپرده است. نخستين حكم از «ده فرمان» كه با وعده همراه می‌باشد، اينست كه پدر و مادر خود را احترام نما! و وعده‌ای كه خدا داده، اينست كه اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه داريد، عمری طولانی و با سعادت خواهيد داشت » (افسسیان فصل 6 آیه های 1-3). احترام به والدین، تنها فرمانی است در کتاب مقدس که پاداش آن را طول عمر قرار داده است. آنانیکه والدین خود را حرمت می نهند متبارک هستند (ارمیا فصل 35 آیه های 18-19). در نقطه مقابل، کسانیکه «ذهن فرومایه» دارند و کسانیکه در روزهای آخر بی دینی و شرارت را پیشه می گیرند، وجه مشخصه شان، نا فرمانی از والدین است (رومیان فصل 1 آیه 30؛ دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 2)

سلیمان، حکیمترین مرد، فرزندان را ترغیب می کند که به والدینشان احترام بگذارند (امثال فصل 1 آیه 8؛ فصل 13 آیه 1؛ فصل 30 آیه 17). اگرچه ممکن است دیگر زیر اقتدارشان نباشیم، اما نمی توانیم از فرمان خدا مبنی بر احترام به والدین، سرپیچی کنیم. حتی عیسی، خدای پسر، خودش را هم تسلیم به والدین زمینی اش (لوقا فصل 2 آیه 51) و هم تسلیم به پدر آسمانی اش کرد (متی فصل 26 آیه 39). ما با پیروی از الگوی مسیح و سرمشق گرفتن از او، باید با والدینمان همانطور رفتار کنیم که با احترام به نزد پدر اسمانی مان نزدیک می شویم (عبرانیان فصل 12 آیه 9؛ ملاکی فصل 1 آیه 6).

به ما فرمان داده شده است که به والدین خود احترام بگذاریم، اما چگونه؟ با رفتار و طرز برخود خود به آنها احترام بگذاریم (مرقس فصل 7 آیه 6). احترام به آرزوهای گفته و ناگفته شان. «جوان عاقل تأديب پدر خود را می‌پذيرد، ولی جوانی كه همه چيز را به باد مسخره می‌گيرد از پذيرفتن آن سر باز می‌زند» (امثال فصل 13 آیه 1). عیسی در متی فصل 15 آیه های 3-9 فرمان خدا را مبنی بر احترام به پدر و مادر به فریسیان یادآوری می کند. آنها از قوانین شریعت اطاعت می کردند، اما سنتهای خودشان را به آن افزوده بودند که اساساً شریعت خدا را کنار می گذاشت. در حالیکه در زبان، والدین خود را حرمت می گذاشتند، کارهایشان، نیت واقعی شان را ثابت می کرد. احترام صرفاً در گفتار نیست. کلمه «حرمت» در این متن به صورت فعل آمده است و از اینرو مستلزم عمل کردن به آن است.

ما به همان نحوی که در تلاش برای جلال دادن خدا هستیم، باید در صدد آن باشیم والدین خود را نیز در پندار، گفتار و کردار گرامی بداریم . برای فرزندان نابالغ، اطاعت از والدین همراه با احترام به آنهاست. و شامل گوش دادن، اعتنا کردن، و تسلیم شدن به اقتدارشان می باشد. بعد از آنکه فرزندان بالغ شدند، اطاعتی را که به عنوان فرزند یاد گرفتند، در احترام به قدرتهای دیگر نظیر دولت، پلیس، و کارفرما، به دردشان خواهد خورد.

پیروی و تقلید از والدین شامل پدر و مادرهای بی ایمان نمی شود (حزقیال فصل 20 آیه های 18-19). اگر پدر یا مادری فرزندش را دستور به انجام کاری دهد که کاملاً در تضاد با فرامین خداست، آن فرزند باید به جای اطاعت از والدین خود، از خدا اطاعت کند (اعمال فصل 5 آیه 29).

احترام، احترام می آورد. خدا به آنهایی که از فرمانش مبنی بر احترام به والدین اطاعت نمی کنند، حرمت نخواهد گذاشت. اگر ما خواهان خشنود ساختن خدا و برکت یافتن هستیم، باید والدین خود را حرمت نهیم. حرمت گذاشتن آسان نیست، همیشه لذت بخش نیست، و قطعاً با قدرت خودمان امکان پذیر نیست. احترام گذاشتن به پدر و مادر به جلال دادن خدا منتهی می شود. «ای فرزندان، مطيع پدر و مادر خود باشيد، زيرا اين خداوند را خشنود می‌سازد» (کولسیان فصل 3 آیه 20).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

احترام به پدر و مادر به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries