settings icon
share icon
سوال

احترام به خدا یعنی چه؟

جواب


مکاشفه فصل 4 آیه های 10 تا 11 صحنه ای در بهشت را به تصویر می کشد: « آن بيست و چهار رهبر نزد او سجده نمودند و او را كه تا ابد زنده است، پرستش كردند، و تاجهای خود را پيش تخت او انداخته، اين سرود را خواندند: خداوندا، جلال و حرمت و قدرت، برازندهٔ توست؛ زيرا تو آفرينندهٔ تمام موجودات هستی و همه چيز به ارادهٔ تو بوجود آمد». کلمات جلال و حرمت به هم نزدیک هستند و اغلب در کتاب مقدس به جای یکدیگر استفاده می شوند. اما تفاوت کمی بین آنها وجود دارد. کلمه ای که اکثرا «جلال و شکوه» ترجمه شده به معنی چیزی است که دارای ارزش ذاتی و درونی است، اما کلمه ای که «احترام» ترجمه شده به معنی چیزی است که احترام عظیمی به وجود می آورد.

شکوه کیفیت درونی کسی است که جلال یافته است. جلال می تواند به آینه ای تشبیه شود که دقیقا درونش را منعکس می کند. وقتی ما دقیقا ویژگی خدا را منعکس می کنیم در واقع او را جلال می دهیم. جلال دادن خدا یعنی احترام به او به خاطر کسی که هست. خداوند دارای شکوه و جلال می باشد برای اینکه بی نهایت با ارزش است. انسان دارای جلال می باشد برای اینکه به شکل کسی آفریده شده ایم که سراسر جلال و شکوه است (پیدایش فصل 1 آیه 27). ما زمانی خدا را جلال می دهیم که شخصیت و کارهای باشکوه او را با کارها و گفتار خود نشان دهیم. شبیه عیسی مسیح شدن راهی برای جلال دادن خداوند است چون با این کار ویژگی ها خداوند را به نمایش می گذاریم. وقتی خدا را جلال می دهیم به او احترام گذاشته ایم.

احترام از قلب ما سرچشمه می گیرد و به ارزشی اشاره می کند که ما برای کسی یا چیزی قائل می شویم. کلکسیونرها اشیاء بخصوصی را جمع می کنند برای اینکه احترام و ارزش بیشتری از دیگران برای آنها قائل هستند. چیزی که دیگران نادیده می گیرند ممکن است توسط شخص دیگری بسیار با ارزش تلقی شده و به آن احترام گذاشته شود. ما به دیگران تا اندازه ای احترام می گذاریم که برای جایگاه و ارزش آنها احترام قائل هستیم. به ما دستور داده شده تا به پدر و مادر (تثنیه فصل 5 آیه 16 ، افسسیان فصل 6 آیه های 1 تا 3)، ریش سفیدان و بزرگان (لاویان فصل 19 آیه 32 ، اول تیموتائوس فصل 5 آیه های 1 تا 2) و رهبران ( اول پطرس فصل 2 آیه 17) احترام بگذاریم.

کتاب مقدس راه های زیادی برای احترام به خدا و جلال دادن او پیش روی ما قرار داده است. با دوری از زنا و انحراف جنسی (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 18 تا 20)، کمک به دیگران (امثال فصل 3 آیه 9 ، دوم قرنتیان فصل 8 آیه 7 و فصل 9 آیه 7) و خدمت و وقف زندگی خود به خدا (رومیان فصل 14 آیه 8) به او احترام گذاشته و شخصیت او را منعکس می کنیم. احترام بیرونی کافی نیست بلکه خداوند خواستار احترامی است که از قلب شما برآمده باشد. خداوند می گوید « اين قوم با زبان خود مرا می‌پرستند، ولی دلشان از من دور است. پرستش ايشان مراسمی است توخالی و انسانی » (اشعیا فصل 29 آیه 13، همچنین نگاه کنید به متی فصل های 5 تا 7). وقتی با خدا شاد هستیم (مزامیر فصل 37 آیه 4) ، و در هرکاری که انجام می دهیم در طلب او هستیم (اول تواریخ فصل 16 آیه 11، اشعیا فصل 55 آیه 6)، و انتخاب هایمان منعکس کننده جایگاه او در قلب ما هستند، بیشترین احترام را برای او قائل شده ایم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

احترام به خدا یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries