settings icon
share icon
سوال

چرا کتاب مقدس، کتابِ «مقدس» خوانده می‌شود؟

جواب


عبارت biblia sacra («کتاب مقدس») برای نخستین بار در قرون وسطی ظاهر شد. در زبان انگلیسی، یکی از نخستین- اگر نگوییم اولین- جاهایی که عبارت «The Holy Bible» (کتاب مقدس) ظاهر شد، روی جلد نسخۀ مجاز است که در آمریکا به نسخۀ کینگ جیمز معروف است. کلمۀ مقدس معانی مختلفی دارد و همانطور که خواهیم دید، همۀ آنها کلام خدا را توصیف می کنند.

یک معنای مقدس، «تقدیس شده، مبارک، و جدا شده» است. وقتی خدا در بوتۀ سوزان آتش با موسی صحبت کرد، به او دستور داد که کفشهای خود را درآورد زیرا او روی «زمین مقدس» ایستاده بود، زمینی که با حضور خدا مقدس شده بود. از آنجایی که خدا مقدس است، کلام او نیز مقدس است. به همین نحو، کلامی که خدا بر روی کوه سینا به موسی داد نیز مقدس بود، این در مورد تمامی کلامی که خدا در کتاب مقدس به بشر داده نیز صدق می کند. چون خدا بی عیب و کامل است، کلام او نیز کامل است (مزمور ۱۹:¬۷). همانطور که خدا عادل و پاک است، کلام او نیز همین خصوصیت را دارد (مزمور ۱۹:¬۸).

دلیل دیگری که کتاب مقدس، مقدس است این است که از سوی افرادی نوشته شد که تحت هدایت و نفوذ روح القدس بودند. «تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است.» (دوم تیموتائوس ۳:¬۱۶). کلمۀ عبری‌ای که «الهام خدا» ترجمه شده Theopneustos است که از theos به معنای «خدا» و pneo به معنای «نَفَس یا بر چیزی دمیدن است.» ما کلمۀ انگلیسی pneumonia را از این ریشۀ یونانی می گیریم. بنابراین، خدای قدوس ما در شخص روح القدس، به معنای واقعی کلام مقدس خود را به نویسندگان هر یک از کتب کتاب مقدس داد. نویسندۀ الهی قدوس است، بنابراین، چیزی که می‌نویسد مقدس است.

معنای دیگر مقدس «جدا شده» است. خدا قوم اسرائیل را از هم دوره‌هایش جدا کرد تا «مملکتی از کاهنان، و امتی مقدس» باشد (خروج ۱۹:¬۶). به همین نحو، مسیحیان از بی ایمانانی که در تاریکی زندگی می‌کنند جدا شده‌ اند، چنانکه پطرس توصیف می کند: «امّا شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امّتی مقدّس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت‌انگیز خود فراخوانده است» (اول پطرس ۲:¬۹). این جنبۀ قدوسیت یعنی «جدا شده» در مورد کتاب مقدس هم صدق می‌ کند زیرا کتابی است که از سایر کتب جدا شده است. این تنها کتابی است که از سوی خودِ خدا نوشته شده و تنها کتابی است که قدرت دارد انسانها را نجات دهد (یوحنا ۳۲:۸)، زندگی شان را عوض کند، آنها را حکیم گرداند (مزمور ۱۹:¬۷)، و تقدیس کرده و مقدس نماید (یوحنا ۱۷:¬۱۷). این تنها کتابی است که حیات، تسلی و امید می‌بخشد (مزمور ۱۱۹:¬۵۰) و تنها کتابی است که تا ابد پابرجاست (متی ۵:¬۱۸).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا کتاب مقدس، کتابِ «مقدس» خوانده می‌شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries