آیا آسمان یا بهشت واقعی است؟سوال: آیا آسمان یا بهشت واقعی است؟

جواب:
آسمان (بهشت) حقیقتاً یک مکان واقعی است. کتاب مقدس به ما می گوید که آسمان، تخت خداست (اشعیا 1:66؛ اعمال 48:7-49؛ متی 34:5-35). عیسی بعد از رستاخیز و ظاهر کردن خود به شاگردان در روی زمین، "به آسمان بالا برده شد و به‌‌دست راست خدا بنشست" (مرقس 19:16؛ اعمال 55:7-56). "مسيح به محرابگاهي داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبيه محرابگاه حقيقي باشد، بلکه به خودِ آسمان داخل شد تا اکنون به نمايندگي از ما در حضور خدا ظاهر شود" (عبرانیان 24:9). عیسی نه تنها پیش از ما رفت و به نمایندگی از ما داخل شد، بلکه او زنده است و در حال حاضر خدمتی در آسمان دارد، که به عنوان کاهن اعظم ما در خیمه حقیقی که توسط خدا ساخته شده خدمت می کند (عبرانیان 19:6-20؛ 1:8-2).

خود عیسی به ما گفته است که در خانه خدا اتاقهای زیادی وجود دارد و پیش از ما رفته است تا مکانی برای ما مهیا کند. ما از کلام او اطمینان داریم که او روزی به زمین بر خواهد گشت و ما را با خود به آسمان یعنی به جایی که او آنجاست خواهد برد (یوحنا 1:14-4). باور ما به خانه ای ابدی در آسمان بر اساس وعده صریح عیسی است. آسمان یقیناً مکانی واقعی است. آسمان حقیقتاً وجود دارد.

هنگامی که مردم وجود آسمان (بهشت) را انکار می کنند، با این کار نه تنها کلام مکتوب خدا را انکار می کنند، بلکه همچنین اشتیاق درونی قلب خودشان را نیز انکار می کنند. پولس در نامه اش به قرنتیان به این موضوع می پردازد و آنها را تشویق می کند که امید آسمان را محکم نگاه دارند تا دلسرد نشوند. اگرچه ما در روی زمین "آه و ناله" می کنیم، اما امید آسمان را همواره پیش روی خود داریم و مشتاق هستیم که به آنجا راه یابیم (دوم قرنتیان 1:5-4). پولس، از مسیحیان قرنتس تمنا کرد که به سوی خانه ی ابدیشان در آسمان بنگرند، چشم اندازی که آنها را قادر خواهد ساخت که سختی ها و نومیدی ها را در زندگی تحمل کنند. "زيرا رنجهاي جزئي و گذراي ما جلالي ابدي برايمان به ارمغان مي‌آورد که با آن رنجها قياس‌پذير نيست. پس نه بر آنچه ديدني است، بلکه بر آنچه ناديدني است چشم مي‌دوزيم، زيرا ديدنيها گذرا، امّا ناديدنيها جاوداني است" (دوم قرنتیان 17:4-18).

همانطور که خدا در قلب آدمی این معرفت را قرار داده که خدا وجود دارد (رومیان 19:1-20)، به همانطور "برنامه ریزی شده ایم" که اشتیاق به آسمان داشته باشیم. این مضمون کتابها، سرودها و آثار هنری بی شماری است. متاسفانه، گناهمان راه رسیدن به آسمان را سد کرده است. از آنجاییکه آسمان منزلگاه خدای کامل و قدوسی است، گناه در آنجا جایی ندارد، و نمی تواند با آن مدارا شود. خوشبختانه، خدا کلید گشودن درهای آسمان را برای ما فراهم آورده است که همانا عیسی مسیح است (یوحنا 6:14). همه کسانیکه به او ایمان دارند و آمرزش گناهان را می طلبند، درهای آسمان به رویشان گشوده می شود. باشد که جلال آینده ی خانه ابدیمان ما را برانگیزاند تا وفادارانه و با تمام قلب، خدا را خدمت کنیم. "پس اي برادران، از آنجا که به خون عيسي اين اطمينان را داريم که به مکان اقدس داخل شويم، يعني از راهي تازه و زنده که از ميان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهني بزرگ بر خانه خدا داريم، بياييد در حالي که دلهايمان از هر احساس تقصير زدوده و بدنهايمان با آب پاک شسته شده است، با اخلاص قلبي و اطمينان کامل ايمان، به حضور خدا نزديک شويم" (عبرانیان 19:10-22).

Englishبازگشت به خانۀ فارسیآیا آسمان یا بهشت واقعی است؟