settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره شفا چه می گوید؟

جواب


اشعیا فصل 53 آیه 5، که در اول پطرس فصل 2 آیه 24 هم در مورد آن آمده، یک آیه کلیدی درباره شفا است، اما اکثرا اشتباه فهمیده شده و اشتباه به آن عمل شده است، «برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم». کلمه شفا یافتیم می تواند هم شفای روحانی و هم شفای جسمانی باشد. بهر حال متن اشعیا فصل 53 و اول پطرس فصل 2 مشخص کرده که منظور شفای روحانیست. «او بر روی صليب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانيم از چنگ گناه رهايی يافته، زندگی پاكی داشته باشيم. زخمهای او نيز دوای دردهای ما گرديد» (اول پطرس فصل 2 آیه 24). این آیه درباره گناه و عدالت صحبت می کند، نه بیماری. بنابراین شفا یافتن در هر دو آیه به معنی بخشیده شدن و نجات یافتن است و نه شفای جسمانی.

کتاب مقدس بطور مشخص شفای جسمانی را به شفای روحانی ربط نمی دهد. گاهی مردم با ایمان آوردن به مسیح، شفای جسمانی هم دریافت می کنند، ولی این همیشه اتفاق نمی افتد. گاهی اراده خداست که شفا بیابیم و گاهی نیست. یوحنای رسول به ما دیدی صحیح از این مطلب می دهد: «از اينرو، خاطرجمع هستيم كه هرگاه از خدا چيزی مطابق خواست او بطلبيم، دعای ما را خواهد شنيد؛ و اگر يقين داريم كه دعای ما را می‌شنود، می‌توانيم به اين هم اطمينان داشته باشيم كه آنچه از او بخواهيم، به ما عطا خواهد كرد» (اول یوحنا فصل 5 آیه های 14-15). خدا هنوز معجزات انجام می دهد. خدا هنوز مردم را شفا می بخشد. بیماری، درد ، و مرگ هنوز واقعیت های زندگی در این دنیا هستند. تا وقتیکه خداوندمان باز نگشته است، تمام کسانیکه امروز زنده اند روزی خواهند مرد و بیشتر آنها (همراه مسیحیان) بعلت مشکلات جسمانی (بیماری و یا تصادف)از این دنیا می روند. اراده خدا همیشه برای شفای جسمانی ما نیست.

در نهایت، شفای جسمانی در بهشت برای ما مهیا شده و در انتظار ماست. در بهشت، دیگر دردی نیست، مرضی نیست، رنجی نیست و مرگی نیست (مکاشفه فصل 21). همه ما نیاز داریم که کمتر مشغول شرایط جسمانی خود و بیشتر متوجه شرایط روحانی خود باشیم (رومیان فصل 12 آیه های 1-2). آنوقت می توانیم تمرکز خود را بر روی بهشت بگذاریم که در آنجا دیگر مجبور نیستیم با مسائل و مشکلات جسمانی در گیر شویم. مکاشفه فصل 21 آیه 4 می گوید شفای واقعی که ما باید مشتاق آن باشیم این است: «خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. ديگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زيرا تمام اينها متعلق به دنيای پيشين بود كه از بين رفت».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره شفا چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries