settings icon
share icon
سوال

هماهنگی اناجیل به چه معناست؟

جواب


«هماهنگی» یا هارمونی اناجیل یعنی مطابقت چهار انجیل کتاب مقدس با یکدیگر. چهار انجیل مانند چهار خواننده در یک گروه کر چهار نفره هستند. هر کدام از آنها نقش متمایزی برای سراییدن دارند، با این وجود این بخشها دست به دست یکدیگر داده و قطعه‌ای زیبا می سازند. هر کدام از چهار انجیل از دیدگاهی کمی متفاوت شهادتی از زندگی عیسی به ما می‌دهند، اما همۀ آنها یک روایت را نقل می‌کنند. از این رو، همه آنها با یکدیگر در هماهنگی و توازن هستند. کتابهایی که روایات انجیل را به ترتیب تاریخی تراز می کنند، هارمونی های اناجیل خوانده می‌شوند، و برخی کتب مقدس حاوی یک بخش مرجع به نام هارمونی یا هماهنگی اناجیل هستند که همین کار را انجام می دهد.

متی، مرقس، و لوقا اناجیل «هم نظر» خوانده می شوند زیرا دربرگیرندۀ بسیاری از وقایع یکسان از زندگی عیسی هستند (کلمۀ هم نظر به معنای «هم دید» است). یوحنا جزو این اناجیل هم نظر نیست اما چیزهایی را که دیگران ثبت نکرده‌اند به رشتۀ تحریر درآورده است. انجیل متی در وهلۀ نخست برای یهودیان نوشته شد و تاکید آن بر این است که عیسی چگونه نبوتهای مسیح پادشاه را به انجام رسانید. مرقس در وهلۀ نخست برای مسیحیان رومی یا غیریهودی نوشت، بنابراین انجیل او دربرگیرندۀ نبوتهای عهدقدیم است و بسیاری از کلمات و رسوم یهودی را شرح می دهد. عیسی در انجیل مرقس به عنوان یک خادم الهی به تصویر کشیده شده است. لوقا نیز در وهلۀ نخست برای ایمانداران غیریهودی نوشت، بنابراین رسوم یهودی را شرح می‌ دهد و از اسامی یونانی استفاده می کند. لوقا روایت زندگی عیسی را به ترتیب نقل می کند و عیسی را به عنوان پسر خدا معرفی می کند و بر بشریت کامل او تاکید می نماید. انجیل یوحنا بر عیسی به عنوان پسر خدا تاکید می کند و در مقایسه با اناجیل دیگر بیشتر حاوی مکاشفات عیسی دربارۀ خودش است. همچنین، دربارۀ وقایع دوران پایانی زندگی عیسی تصویری مفصل و با جزئیاتی بیشتر ارائه می کند.

برخی تلاش کرده اند تا با اشاره به تناقض‌های ظاهری در روایات انجیل، کتاب مقدس را بی‌اعتبار کنند. آنها به تفاوتهای موجود در ترتیب ارائه رویدادها یا تفاوت در جزئیات کوچک در آن رویدادها اشاره می کنند. وقتی چهار روایت کنار یکدیگر قرار می گیرند، می بینیم که همۀ آنها از یک وقایع نگاری با ترتیب زمانی محض پیروی نمی کنند. دلیل این است که اکثر بخشهای روایات به ترتیب موضوعی نقل شده اند و در آنها، وقایع بر اساس یک موضوع مشابه دسته بندی شده اند. این رویکرد موضوعی روشی است که اکثر ما هر روزه در مکالمات خود به کار می بریم.

متن خود گویای تفاوتها در جزئیات کوچکی مانند تعداد فرشتگان در مقبرۀ عیسی (متی ۲۸:¬۵؛ مرقس ۱۶:¬۵؛ لوقا ۲۴:¬۴؛ یوحنا ۲۰:-۱۲) است. متی و مرقس به «یک فرشته» اشاره می کنند در حالی که لوقا و یوحنا به دو فرشته. اما متی و مرقس هرگز نگفتند که «فقط» یک فرشته در آنجا وجود داشت؛ آنها صرفاً می گویند که فرشته ای آنجا حضور داشت. چنین تفاوتهایی تکمیل کننده هستند و تناقض محسوب نمی شوند. اطلاعات جدید ممکن است اضافه شوند، اما هرگز صحت اطلاعات قدیمی را زیر سوال نمی برند.

چهار انجیل مانند سایر متون کتاب مقدس شهادتی زیبا از مکاشفۀ خدا به انسان است. تصور کنید که یک خراجگیر (متی)، یک جوان یهودی تعلیم ندیده با سابقۀ ترس و بی وفایی (مرقس)، پزشک رومی (لوقا) و ماهیگیر یهودی (یوحنا) همگی شهادتهای متناسب و هماهنگی از زندگی عیسی به رشتۀ تحریر درآوردند. بدون مداخلۀ خدا این امکان وجود نداشت که آنها این روایتهای شگفت انگیز و موثق را بنویسند (دوم تیموتائوس ۳:¬۱۶). تاریخ، نبوت و جزئیات شخصی، همه و همه دست به دست یکدیگر داده تا تصویری کاملاً صحیح از عیسی ارائه دهند- مسیح، پادشاه، خادم و پسر خدا.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هماهنگی اناجیل به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries