settings icon
share icon
سوال

چگونه هدایت از طرف روح القدس را تشخیص دهم؟

جواب


عیسی مسیح قبل از صعود به آسمان به شاگردانش گفت کسی را خواهد فرستاد که ایمانداران را هدایت و راهنمایی خواهد کرد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 5، یوحنا فصل 14 آیه 26 و فصل 16 آیه 7). قول عیسی مسیح در کمتر از دو هفته در روز پنتیکاست عملی شد (اعمال رسولان فصل 2). و حال وقتی کسی به عیسی مسیح ایمان می آورد، روح القدس بلافاصله به بخش ابدی زندگی او تبدیل می شود (رومیان فصل 8 آیه 14، اول قرنتیان فصل 12 آیه 13).

روح القدس کاربردهای زیادی دارد. او موهبت های خود (هدایای معنوی) را بر اساس خواست خود به ایمانداران اعطا می کند (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 7 تا 11)، به آنها آرامش می دهد (یوحنا فصل 14 آیه 16)، آموزش می دهد (یوحنا فصل 14 آیه 26) و در وجود ایمانداران مانند نشان و مُهر تا بازگشت دوباره مسیح باقی می ماند (افسسیان فصل 1 آیه 13 و فصل 4 آیه 30). او همچنین نقش راهنما و مشاور را نیز در زندگی ما بر عهده دارد و ما را در مسیر راستی و پرهیزکاری برای آشکار کردن حقیقت خداوند قرار می دهد (لوقا فصل 12 آیه 12، اول قرنتیان فصل 2 آیه های 6 تا 10).

اما چگونه تشخیص دهیم که راهنمایی و هدایت از طرف اوست؟ تفاوت بین تصورات خود و راهنمایی او را چگونه تشخیص دهیم؟ باید بدانیم که روح القدس با صدای قابل شنیدن با ما صحبت نمی کند، بلکه از طریق وجدان و درون، ما را راهنمایی می کند (رومیان فصل 9 آیه 1).

یکی از راه های تشخیص هدایت و راهنمایی روح القدس، آشنایی با کلام خداست. کتاب مقدس راهنمای کامل زندگی است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16)، ایمانداران باید آن را بخوانند، بر روی آن تفکر کنند و آن را حفظ کنند (افسسیان فصل 6 آیه 17). کلام خدا «شمشیر روح القدس» است و روح القدس از آن برای صحبت کردن با ما استفاده می کند (یوحنا فصل 16 آیه های 12 تا 14) تا خواست خداوند را برای ما آشکار کند، او همچنین آیه یا مطلب خاصی از کتاب مقدس را در مواقع مورد نیاز به ذهن ما می آورد (یوحنا فصل 14 آیه 26).

شناخت ما از کلام خدا به ما در تشخیص اینکه آیا خواسته ما از طرف روح القدس است یا نه کمک می کند. ما باید سیرت خود را با استفاده از کتاب مقدس آزمایش کنیم، روح القدس هرگز انجام کاری مخالف کلام خدا را از ما نمی خواهد. اگر کاری در تضاد با کتاب مقدس است، پس از طرف روح القدس نیست و نباید انجام شود.

ما باید همیشه از طریق دعا با پدر آسمانی در ارتباط باشیم (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). این کار نه تنها قلب و فکر ما را به روی روح القدس باز می کند، بلکه به او اجازه می دهد از طرف ما صحبت کند: «به اين وسيله، يعنی بوسيلهٔ ايمان ما، روح خدا ما را در مشكلات زندگی و در دعاهايمان ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم چگونه و برای چه بايد دعا كنيم. اما روح خدا با چنان احساس عميقی از جانب ما دعا می‌كند كه با كلمات قابل توصيف نيست؛ و خدا كه از دل ما باخبر است، می‌داند كه روح‌القدس چه می‌گويد، زيرا آنچه كه او به جای ما دعا می‌كند، طبق خواست خداست» (رومیان فصل 8 آیه های 26 تا 27).

راه دیگری برای تشخیص اینکه آیا در مسیر هدایت شده روح القدس قرار داریم یا نه این است که به نشانه ها و میوه های روح القدس در زندگی خود نگاه کنیم (غلاطیان فصل 5 آیه 22). اگر در مسیری که روح القدس برای ما تعیین می کند، زندگی کنیم رشد کیفی و کمی این میوه ها را در زندگی خود احساس خواهیم کرد و در نهایت آنها شهادتی برای دیگران هم خواهند شد.

باید بدانیم که پذیرش یا عدم پذیرش راهنمایی و هدایت از طرف روح القدس انتخاب ماست. وقتی کلام خدا را می شناسیم اما از آن پیروی نمی کنیم، یعنی اینکه در برابر کار روح القدس در زندگی خود مقاومت می کنیم (اعمال رسولان فصل 7 آیه 51، اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19)، تمایل ما برای زندگی به روش خودمان، او را اندوهگین می کند (افسسیان فصل 4 آیه 30). روح القدس هرگز ما را به سوی گناه هدایت نمی کند. عادت به گناه باعث می شود تا فرصت حرف زدن با او (از طریق کتاب مقدس) را از دست بدهیم. مطابق با خواست خدا زندگی کردن، اعتراف و توبه از گناه، عادت به مطالعه کتاب مقدس و دعا به ما امکان می دهد تا هدایت و راهنمایی های روح القدس را تشخیص دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"چگونه هدایت از طرف روح القدس را تشخیص دهم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries