settings icon
share icon
سوال

چه دلایلی برای طلاق از نظر کتاب مقدس قابل قبول هستند؟

جواب


وقتی درباره طلاق از نظر کتاب مقدس صحبت می کنیم، باید گفته ملاکی را به یاد داشته باشیم که «خداوند می گوید از طلاق متنفر است» (ملاکی فصل 2 آیه 16). دلایلی که کتاب مقدس برای موجه بودن طلاق عنوان کرده به این معنی نیستند که طلاق به آن دلایل، خواست خدا است. به جای این سوال که، آیا ..... می تواند دلیلی برای طلاق می باشد، بهتر است بپرسیم که، آیا ..... می تواند دلیلی برای بخشش/بازسازی رابطه و یا مشورت باشد؟

کتاب مقدس دو دلیل واضح برای طلاق را عنوان می کند: (1) انحراف جنسی طرف مقابل (متی فصل 5 آیه 32، فصل 19 آیه 9) و (2) و یا اینکه شما را ترک کند (اول قرنتیان فصل 7 آیه 15). حتی در این دو مورد هم طلاق ضروری دانسته نشده و تشویق به آن هم نشده است. بیشترین چیزی که در این مورد می توان گفت این است که انحراف جنسی و ترک شدن از طرف همسر غیر ایماندار، دلایل کتاب مقدسی (اجازه) برای طلاق هستند. اما اعتراف، بخشش، آشتی و بازسازی رابطه همیشه باید اولین اقدامات باشند. طلاق باید فقط به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود.

آیا دلایل دیگری غیر آنچه کتاب مقدس در مورد موجه بودن طلاق گفته وجود دارد؟ شاید، اما بیشتر از آنچه کتاب مقدس به صراحت عنوان کرده نباید دلایل دیگری را فرض کنیم، چراکه فراتر رفتن از گفته صریح کتاب مقدس می تواند خطرناک باشد (اول قرنتیان فصل 4 آیه 6). دلایل رایج دیگری که مردم به خاطر آنها به راه حل طلاق می رسند عبارتند از سوء استفاده از همسر (عاطفی یا فیزیکی)، کودک آزاری (عاطفی، فیزیکی، یا جنسی)، اعتیاد به پرنوگرافی/مواد مخدر/الکل، جرم / زندانی شدن، مدیریت غلط مالی (به عنوان مثال اعتیاد به قماربازی). با این وجود، هیچ یک از این موارد نمی توانند ادعا کنند که دلایل واضح کتاب مقدسی برای طلاق هستند.

گرچه این دلایل در کتاب مقدس به صراحت عنوان نشده اند اما الزاما به این معنی نیستند که به عنوان دلایل طلاق نمی توانند مورد تایید خداوند باشند. به عنوان مثال، نمی توان تصور کرد خواست خدا این باشد که زن به زندگی با مردی که از او یا فرزندان سوء استفاده می کند و یا با آنها بدرفتاری می کند ادامه دهد. در این مورد، زن حتما باید به همراه فرزندان از همسرش جدا شود. با این وجود، در این شرایط هم زمانی که زن و فرزندان از آن مرد جدا هستند باید فرصتی برای اعتراف و توبه به او داده شود و بی درنگ به فکر انجام مراحل قانونی طلاق نبود. لطفا دقت کنید که اگر می گوییم دلایل گفته شده برای طلاق کتاب مقدسی نیستند، اصلا به این معنی نیست که زن یا مرد گرفتار در این شرایط باید بسوزند و بسازند. اگر ماندن در این رابطه برای شما و یا فرزندان خطرناک است، جدایی راه مناسبی می باشد.

بُعد دیگر این مسئله این است که بین دلایل کتاب مقدسی برای طلاق و دلایل کتاب مقدسی برای طلاق و ازدواج مجدد تفاوت وجود دارد. برخی دو دلیل کتاب مقدسی برای طلاق را تنها دلیل موجه برای ازدواج مجدد بعد از طلاق می دانند، تفسیر آنها در مورد دلایل دیگر طلاق این است که بعد از طلاق دیگر اجازه ازدواج مجدد وجود ندارد. گرچه این تفسیر موجه است اما به نظر می رسد که پا را فراتر از گفته صریح کتاب مقدس می گذارد.

در نتیجه، دلایل کتاب مقدسی برای طلاق چه هستند؟ انحراف جنسی و ترک شدن از سوی همسر. آیا دلایل دیگری غیر از این دو دلیل برای طلاق وجود دارند؟ احتمالا. آیا طلاق را باید اولین راه چاره و مسئله ای ساده در نظر گرفت؟ قطعا خیر. خداوند می تواند هر شخصی را تغییر دهد و اصلاح کند. خداوند می تواند هر ازدواجی را بهبود بخشد و بازسازی کند. طلاق فقط باید زمانی صورت بگیرد که گناه به طور مستمر و بدون احساس پشیمانی (توبه نشده) تکرار شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه دلایلی برای طلاق از نظر کتاب مقدس قابل قبول هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries